Pozivaju se svi građani Grada Belog Manastira da pošalju poticaje za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira i to Zlatne plakete “Sveti Martin” i Povelje Grada Belog Manastira do 3. listopada 2014. godine. Priznanja će se dodijeliti povodom Dana Grada, na dan Svetog Martina, 11. studenog 2014. godine. Sve informacije o javnim priznanjima i poticaju nalaze se u tekstu javnog poziva, koji možete preuzeti ovdje.