• Pretraži !

  Javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

  Prikupljanje podataka do 28. srpnja 2017. godine

  Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Grada Belog Manastira, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16) dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

   

  Javni poziv i obrazac za dostavu podataka u pdf.

  Vezani dokumenti
  Obrazac za prijavu
  javni poziv azbest

  Grad Beli Manastir - Uprava

   Mapa grada