• Pretraži !

  JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA – Savjet Mladih Grada Belog Manastira

   

   

  GRADSKO VIJEĆE GRADA BELOG MANASTIRA

  objavljuje Javni poziv

  za

   

  ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA

  SAVJETA MLADIH GRADA BELOG MANASTIRA

   

  Savjet mladih Grada Belog Manastira je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Belog Manastira koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

  U Savjet mladih Grada Belog Manastira bira se 7 članova sa 7 zamjenika članova, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života i prebivalište ili boravište na području Grada Belog Manastira, i to na mandat od tri godine.

  Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih ona mora biti skupina od najmanje 30 mladih.

  Svi podaci o predlagateljima, uvjetima za isticanje kandidatura, opisu postupka izbora, rokovima za prijavu i rokovima u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta, ovlaštenom tijelu kojem se predaju kandidature, mjestu predaje i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u tekstu javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira koji možete pročitati ⇓ niže ili preuzeti ovdje.

   

   

   

  Preuzimanje dokumentacije

   

   

   

  Grad Beli Manastir - Uprava

   Mapa grada