• Pretraži !

  Javni poziv za isticanje kandidatura – Savjet mladih Grada Belog Manastira

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira Odlukom o javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira pokrenulo je postupak izbora 9 članova s 9 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.
  U Savjet mladih Grada Belog Manastira biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti i prebivalište ili boravište na području Grada Belog Manastira, i to na mandat od tri godine.
  Podaci o predlagateljima, uvjetima za isticanje kandidatura, opisu postupka izbora, rokovima za prijavu i rokovima u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta, ovlaštenom tijelu kojem se predaju kandidature, mjestu predaje i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u tekstu javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira koji možete pročitati niže ili preuzeti ovdje.

  Javni poziv za isticanje kandidatura otvoren je do 1. ožujka 2015. godine.

  Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje, te Vas molimo da dostavite svu traženu dokumentaciju iz točke IV. i V. javnog poziva.

  Preuzimanje

  Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira

  Odluka o javnom pozivu

  Prijavnica za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih

  Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih

  Popis mladih ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih

  Grad Beli Manastir - Uprava

   Mapa grada