• Pretraži !

  Natječaji

  Javni natječaj za prikupljanje prijava zaneposredno sudjelovanje u sufinanciranju projekata Provođenje mjera smanjenja CO2 povećanjem energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama

  Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za neposredno sudjelovanje Grada Belog Manastira u sufinanciranju projekta „Provođenje mjera smanjenja emisije CO2 povećanjem energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Belog Manastira“ KLASA: 310-34/14-01/02, URBROJ: 2100/01-01-03-14-1 od 15. srpnja 2014. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje
  Grada Belog Manastira u sufinanciranju projekta „Provođenje
  mjera smanjenja emisije CO2 povećanjem energetske učinkovitosti
  u obiteljskim kućama na području Grada Belog Manastira“

  Tekst natječaja

  Prijavni obrazac

  Preuzimanja
  Natječaj /pdf/

  Prijavni obrazac

  Grad Beli Manastir

   Mapa grada