Službene stranice Grada Belog Manastira

Kulturni i znanstveni centar “Milutin Milanković” iz Dalja i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Belog Manastira organizirali su dvodnevni međunarodni naučni skup “Književni i kritičarski opus Milana Kašanina” koji je održan 29. rujna u Dalju i 30. rujna u Etnološkom centru u Belom Manastiru.
Na međunarodnom naučnom skupu “Književni i kritičarski opus Milana Kašanina”, o životu i dijelu Milana Kašanina govorilo je dvadesetak univerzitetskih profesora i književnih kritičara, njihovi radovi bit će objavljeni u Zborniku iduće godine.
Milan Kašanin, kritičar umjetnosti i književnosti, historičar umjetnosti, esejista, pripovjedač i romansijer, rođen je 21. 02. 1895. godine u Belom Manastiru a preminuo je 21. 11. 1981. godine u Beogradu. Potiče iz vrlo siromašne porodice, u ranoj mladosti ostao je bez majke, brigu o njemu i bratu Radivoju (matemičaru, akademiku) preuzela je tetka Latinka.
Maturirao u Novosadskoj gimnaziji 1914. godine, a posle odsluženja vojnog roka, 1918. godine, sa državnom stipendijom započinje studije u Parizu. Na Sorboni diplomira 13. travnja 1923. godine historiju umjetnosti.
Radio je kao kustos i ravnatelj muzeja i galerija u Beogradu. Surađivao je u mnogobrojnim listovima i časopisima (Obzor, Savremenik, Vreme, Književni jug); pokrenuo i uređivao Umjetnički pregled (1937–41). Objavio je pripovijetke seoske tematike (Jutrenja i bdenja, 1926; Zaljubljenici, 1928; U senci slave, 1961) i romane (Trokošuljnik, 1930; Pijana zemlja, 1932). Istaknuo se radovima s područja esejistike, osobito zbirkom eseja Sudbine i ljudi (1968).

MK1

MK2

MK3

MK4