Zastava Grada Belog Manastira

Grad Beli Manastir


A: Kralja Tomislava 53
31300 Beli Manastir
Republika Hrvatska
T: +385 31 710 200
MB: 2663155
OIB: 39912056947

Adresa elektroničke pošte za primanje pismena: pisarnica@beli-manastir.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati

Pauza od 10,00 do 10,30 sati

 

Ured gradonačelnika

GRADONAČELNIK
Tomislav Rob

t: +385 31 710 200
e: gradonacelnik@beli-manastir.hr

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Goran Hes
t: +385 31 710 200
e: goran.hes@beli-manastir.hr

ZAMJENICA GRADONAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Svetlana Žarković

t: +385 31 710 200
e: svetlana.zarkovic@beli-manastir.hr

 

ADMINISTRATIVNI TAJNICA GRADONAČELNIKA
Anita Tkalčević

t: +385 31 710 200
e: anita@beli-manastir.hr

 

Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća

Pročelnica
Andreja Kovač

t: +385 31 710 204
e: andreja@beli-manastir.hr
Administrativna tajnica gradonačelnika
Anita Tkalčević

t: +385 31 710 200
e: anita@beli-manastir.hr
Referentica za administrativne poslove
Sajonara Findžanović

t: +385 31 710 204
e: sajonara@beli-manastir.hr
Referentica za uredsko poslovanje
Jasmina Pšeničnik

t: +385 31 710 220
e: jasmina@beli-manastir.hr
Spremačica
Rozalija Vereš

 

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove

Voditeljica pododjela za upravne i imovinsko-pravne poslove
Tatjana Novak-Belić

t: +385 31 710 209
e: t.novak@beli-manastir.hr
Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i gradnju
Marko Đurin

t: +385 31 710 206
e: marko@beli-manastir.hr
Referent – komunalni redar
Hrvoje Đurin

t: +385 31 710 208
e: h.durin@beli-manastir.hr
Voditeljica pododjela za nominiranje i upravljanje projektima
Laura Blagus Tenjeri

t: +385 31 710 207
e: l.tenjeri@beli-manastir.hr
Stručna suradnica za projekte
Ana Rebrina

t: +385 31 710 218
e: a.rebrina@beli-manastir.hr
Viša referentica za upravne i imovinsko-pravne odnose
Ivana Vadlja Feher

t: +385 31 710 206
e: i.feher@beli-manastir.hr
Viša stručna suradnica za projekte
Ana Barišin Jeger

t: +385 31 710 218
e: a.jeger@beli-manastir.hr

 

Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti

Pročelnica
Sonja Veseli

t: +385 31 710 225
e: sonja@beli-manastir.hr
Voditeljica pododjela financija
Katica Krušelj

t: +385 31 710 224
e: katica@beli-manastir.hr

Voditelj pododjela društvenih djelatnosti
 Zdenko Topalović
t: +385 31 710 202
e: zdenko@beli-manastir.hr

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Petar Tokić
t: +385 31 710 214
e: petar@beli-manastir.hr
Referentica za blagajnu i proračunske rashode
Snežana Gerdešić

t: +385 31 710 223
e: snezana@beli-manastir.hr
Referentica obračuna i naplate prihoda
Zvezdana Blagojević

t: +385 31 710 205
e: zvezdana@beli-manastir.hr
Viši stručni suradnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti II.
– Mladen Vargek
t: +385 31 710 215
Referentica za obračun plaća i naknada
– Tina Vida
t: +385 31 710 219

 


 

 

 

Skip to content