Zastava Grada Belog Manastira

Grad Beli Manastir


A: Kralja Tomislava 53
31300 Beli Manastir
Republika Hrvatska
T: +385 31 710 200
MB: 2663155
OIB: 39912056947

Adresa elektroničke pošte za primanje pismena: pisarnica@beli-manastir.hr

Radno vrijeme Grada Belog Manastira

Radno vrijeme sa strankama

od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati

Pauza od 10,00 do 10,30 sati

 

Ured gradonačelnika

GRADONAČELNIK
Tomislav Rob

t: +385 31 710 200
e: gradonacelnik@beli-manastir.hr

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Goran Hes
t: +385 31 710 200
e: goran.hes@beli-manastir.hr

ZAMJENICA GRADONAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Svetlana Žarković

t: +385 31 710 200
e: svetlana.zarkovic@beli-manastir.hr

 

ADMINISTRATIVNI TAJNICA GRADONAČELNIKA
Anita Tkalčević

t: +385 31 710 200
e: infograd@beli-manastir.hr

 

Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća

Pročelnica
Andreja Kovač

t: +385 31 710 204;

Viši stručni suradnik za normativno-analitičke poslove
– Ivana Dujković

t: +385 31 710 203

Viša referentica za kadrovske poslove i uredsko poslovanje
– Jasmina Pšeničnik

t: +385 31 710 220

Referentica za stručne poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
– Sajonara Findžanović

t: +385 31 710 203

Administrativna tajnica gradonačelnika
Anita Tkalčević

t: +385 31 710 200
e: infograd@beli-manastir.hr 
Spremačica
Rozalija Vereš

 

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove

Pročelnik
– Marko Đurin

t: +385 31 710 210

Voditeljica pododjela za upravne i imovinsko-pravne poslove
Tatjana Novak-Belić

t: +385 31 710 209

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Anja Lončarić

t: +385 31 710 218

Viša savjetnica za gradnju, komunalno i prostorno uređenje
– Ana Barišin Jeger

t: +385 31 710 218

 Viša referent za komunalno redarstvo
– Bojan Bolšec

t: +385 31 710 208

Viša stručna suradnica za projekte
– Ana Rebrina

t: +385 31 710 207

Viša referentica za upravne i imovinsko-pravne odnose
– Ivana Vadlja Feher

t: +385 31 710 206

Referent – komunalni redar
Hrvoje Đurin

t: +385 31 710 208

 

Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti

e: pisarnica@beli-manastir.hr

Pročelnica
Sonja Veseli

t: +385 31 710 225

Viša savjetnica za financije
Laura Blagus Tenjeri

t: +385 31 710 217

Voditelj pododjela društvenih djelatnosti
 Petar Tokić
t: +385 31 710 214

 
Viši savjetnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti II.

Mladen Vargek
t: +385 31 710 215

Viši stručni suradnik – glavni knjigovođa
Snežana Gerdešić

t: +385 31 710 223

Viši stručni suradnik – glavni knjigovođa
Denis Čeh

t: +385 31 710 223

Referentica obračuna i naplate prihoda
Zvezdana Blagojević

t: +385 31 710 205

Referentica obračuna i naplate prihoda
– Antonia Brenčun Jurenec
t: +385 31 710 216
Referentica za obračun plaća i naknada
– Tina Vida
t: +385 31 710 219

 


 

 

 

Skip to content