Službene stranice Grada Belog Manastira

Sukladno članku 62. stavku 6. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira ( "Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 9/10, 2/13 i 3/13- pročišćeni tekst), predsjednica Gradskog vijeća Jadranka Sabljak odredila je da će se nastavak 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Belog Manastira održati u ponedjeljak, 26. svibnja u 12 sati.

vijeće