• Pretraži !

  Natječaji

  Natječaji za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2015/2016.

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2015/2016. studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja /pdf/

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2015/2016. nadarenim studentima /pdf

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2015/2016. s osnova socijalnog statusa /pdf

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2015/2016. studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata /pdf/

  Grad Beli Manastir

   Mapa grada