• Pretraži !

  Natječaji

  Natječaji za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2016/2017.

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2016/2017. studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja /pdf/

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2016/2017. nadarenim studentima /pdf/

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2016/2017. s osnova socijalnog statusa /pdf/

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2016/2017. studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata /pdf/

  Grad Beli Manastir

   Mapa grada