• Pretraži !

  Novosti

  Obavijest o programu mjera protupožarne zaštite u sezoni žetve 2014.

  23.06.2014.

  Gradonačelnik Grada Belog Manastira je dana 03. lipnja 2014. godine donio Program mjera protupožarne zaštite u sezoni žetve 2014. godine na području grada Belog Manastira, a isti je dana 16. lipnja 2014. godine usvojilo i Koordinacijsko tijelo za organiziranje i usklađivanje aktivnosti pri gašenju većih požara u tijeku žetve 2014. godine na području grada Belog Manastira. Između ostalih mjera donesena je i odluka o zabrani svakog spaljivanja smeća i biljnog otpada, slame i strništa za vrijeme žetve, na i u blizini površina s kojih se skidaju ljetni usjevi.
  Stoga se mole građani da se pridržavaju te odluke, jer će svako nekontrolirano spaljivanje biti sankcionirano.

  Obavijesti i novosti

   Mapa grada