8. sjednica Gradskog vijeća, 2014Dana 10. ožujka 2014. godine održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 12,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Na istoj sjednici Mandatna komisija podnijela je Izvješće povodom obavijesti Miroslava Dragaša o nastavljanju obnašanja dužnosti vijećnika Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o nerazvrstanim cestama na području Grada Belog Manastira, Odluku o otkupu nekretnine u svrhu stvaranja preduvjeta za daljnji razvitak socijalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira, Odluku o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama, Odluku o osnivanju Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira, Odluku o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi, kao i Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Belog Manastira za 2014. godinu.

Gradsko vijeće imenovalo je ravnatelja Centra za kulturu Grada Belog Manastira, te dalo suglasnost na sklapanje ugovora o javnim radovima u postupku javne nabave radova na rekonstrukciji dijela javne rasvjete u Belom Manastiru, Ulica dr. Franje Tuđmana i pješačko-biciklistička staza Šumarina-Šećerana.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo sljedeća izvješća: Izvješće o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2013. godinu, Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje VII-XII 2013. godine, Izvješća o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.09.2013. godine do 31.01.2014. godine, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu za područje Grada Belog Manastira, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2013. godinu i Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira u 2013. godini.

Službeni glasnik, broj 1/2014

Skip to content