• 19°C
  Partly Cloudy

 • Pretraži !

  Općenito

  Zaobavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Belog Manastira, kao i poslova državneuprave prenesenih na Grad Beli Manastir, ustrojava ju se upravnatijela.

  Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova i prema srodnosti i organizacijskoj povezanosti tih poslova, kao upravni odjeli i službe.
   
  USTROJSTVO GRADSKE UPRAVE
  Gradsku upravu Grada Belo Manastira čine tri upravnatijela Grada Belog Manastira:

  1. Upravni odjel za graditeljstvo istambeno-komunalne poslove
  2. Upravniodjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti
  3. Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća.

   
  U okviru Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove djeluje jedan pododjel:

  – Pododjel za upravne i imovinsko-pravne poslove.

   
  U okviru Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti djeluju dva pododjela:

  – Pododjel za društvene djelatnosti
  – Pododjel za proračun i financije

  Upravni odjeli

   Mapa grada