• 3.1°C
  Partly Cloudy

 • Pretraži !

  Gospodarstvo

  Postupak i uvjeti ulaska u poslovnu zonu Beli Manastir

  Postupak

  Uputiti pismo namjere Poglavarstvu Grada koje sadržava između ostalog i slijedeće:

  – opis djelatnosti kojom poduzetnik želi ući u Zonu
  – kratak opis dosadašnjih aktivnosti poduzeća
  – planirana visina ulaganja u objekte i opremu u Zoni
  – planirani broj novozaposlenih nakon pokretanja gospodarskih aktivnosti u Zoni
  – potrebna angažirana snaga za pokretanje proizvodnje izražena u Kwh.
  – potrebna veličina zemljišta (čestice) u Zoni

  Odluka Poglavarstva o prihvaćanju pisma namjere poduzetnika.

  Zaključivanje ugovora o ustupanju prava služnosti s pravom građenja na odabranoj čestici u Zoni

  Zaključivanje ugovora o prijenosu prava vlasništva bez naknade nakon ispunjavanja obveza iz ugovora o pravu služnosti s pravom građenja

  Uvjeti

  Zaposliti pokretanjem proizvodnje u Zoni nezaposlene s područja Grada Belog Manastira.

  Broj novozaposlenih u Zoni u odnosu na veličinu dobivene čestice mora biti prosječno u odnosu 4 zaposlena na 1.000,00 m2 zemljišta

  Izgraditi objekte u vrijednosti i za oblik proizvodnje koji je predviđen ugovorom o ustupanju prava služnosti s pravom građenja

  Završetak ulaganja i pokretanje proizvodnje u roku od godine dana od dana zaključivanja ugovora odnosno dana završetka komunalnog opremanja ustupljene čestice u Zoni

  Za usmene informacije vezane uz poslovanje u poslovnoj zoni Grada Belog Manastira obratite nam se na: +385 31 710 225 ili +385 31 710 200 !

  Obavijesti i novosti

   ministarstvo-gospodarstvaministarstvo-poduzetništva-obrtaagencija-konkurentnost-investicije