Postupak

Uputiti pismo namjere Poglavarstvu Grada koje sadržava između ostalog i slijedeće:

– opis djelatnosti kojom poduzetnik želi ući u Zonu
– kratak opis dosadašnjih aktivnosti poduzeća
– planirana visina ulaganja u objekte i opremu u Zoni
– planirani broj novozaposlenih nakon pokretanja gospodarskih aktivnosti u Zoni
– potrebna angažirana snaga za pokretanje proizvodnje izražena u Kwh.
– potrebna veličina zemljišta (čestice) u Zoni

Odluka Poglavarstva o prihvaćanju pisma namjere poduzetnika.

Zaključivanje ugovora o ustupanju prava služnosti s pravom građenja na odabranoj čestici u Zoni

Zaključivanje ugovora o prijenosu prava vlasništva bez naknade nakon ispunjavanja obveza iz ugovora o pravu služnosti s pravom građenja

Uvjeti

Zaposliti pokretanjem proizvodnje u Zoni nezaposlene s područja Grada Belog Manastira.

Broj novozaposlenih u Zoni u odnosu na veličinu dobivene čestice mora biti prosječno u odnosu 4 zaposlena na 1.000,00 m2 zemljišta

Izgraditi objekte u vrijednosti i za oblik proizvodnje koji je predviđen ugovorom o ustupanju prava služnosti s pravom građenja

Završetak ulaganja i pokretanje proizvodnje u roku od godine dana od dana zaključivanja ugovora odnosno dana završetka komunalnog opremanja ustupljene čestice u Zoni

Za usmene informacije vezane uz poslovanje u poslovnoj zoni Grada Belog Manastira obratite nam se na: +385 31 710 225 ili +385 31 710 200 !

Skip to content