• Pretraži !

  Novosti

  POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU "POVELJE HUMANOSTI" OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE

  04.07.2014.

  Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije poziva građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu:
  "Povelje humanosti" Osječko-baranjske županije kao javnog priznanja za humana djela učinjena na području Županije
  Prijedlozi podneseni na obrascima (koji se mogu podići u Tajništvu Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2 ili na web stranicamawww.obz.hr) s odgovarajućim
  obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o priznanjima Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/95., 2/97., 5/05. i 7/08.), podnose se
  Odboru za priznanja na adresu: Osječko-baranjska županija, Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, najkasnije do 2. rujna 2014. godine.
  Više pročitajte na www.obz.hr.

  Obavijesti i novosti

   Mapa grada