Za pregled karata potrebno je imati instaliran Autocad viewer koji možete preuzeti ovdje

Prostorni plan uređenja Grada Belog Manastira
PPUG Beli Manastir Usvojeni plan, 03.07.2006. PDF
Karte Općine
Korištenje i namjena prostora DWF
Promet DWF
Pošta i telekomunikacije DWF
Plin DWF
Elektroenergetika DWF
Vodnogospodarstvo DWF
Uvjeti korištenja i zaštite prostora DWF
Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite DWF
Karte naselja
Beli Manastir DWF
Branjin Vrh DWF
Šećerana DWF
Šumarina DWF
Naselje povremenog stanovanja – Brdo DWF
Farma Mala Karašica i groblje DWF
Groblje Adica DWF
Urbanistički plan uređenja Belog Manastira
Urbanistički plan uređenja Belog Manastira PDF
1. Korištenje i namjena površina DWF
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
a. Promet DWF
b. Pošta i telekomunikacije DWF
c. Plinoopskrba DWF
d. Elektroenergetika DWF
e. Vodoopskrba DWF
f. Odvodnja otpadnih voda DWF
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
a. Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite DWF
b. Oblici korištenja DWF
4 Način i uvjeti gradnje
Urbanistički plan uređenja Šećerane
Urbanistički plan uređenja Šećerane PDF
Korištenje i namjena površina DWF
Skip to content