Službene stranice Grada Belog Manastira

Za pregled karata potrebno je imati instaliran Autocad viewer koji možete preuzeti ovdje

Prostorni plan uređenja Grada Belog Manastira
PPUG Beli Manastir Usvojeni plan, 03.07.2006. PDF
Karte Općine
Korištenje i namjena prostora DWF
Promet DWF
Pošta i telekomunikacije DWF
Plin DWF
Elektroenergetika DWF
Vodnogospodarstvo DWF
Uvjeti korištenja i zaštite prostora DWF
Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite DWF
Karte naselja
Beli Manastir DWF
Branjin Vrh DWF
Šećerana DWF
Šumarina DWF
Naselje povremenog stanovanja – Brdo DWF
Farma Mala Karašica i groblje DWF
Groblje Adica DWF
Urbanistički plan uređenja Belog Manastira
Urbanistički plan uređenja Belog Manastira PDF
1. Korištenje i namjena površina DWF
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
a. Promet DWF
b. Pošta i telekomunikacije DWF
c. Plinoopskrba DWF
d. Elektroenergetika DWF
e. Vodoopskrba DWF
f. Odvodnja otpadnih voda DWF
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
a. Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite DWF
b. Oblici korištenja DWF
4 Način i uvjeti gradnje
Urbanistički plan uređenja Šećerane
Urbanistički plan uređenja Šećerane PDF
Korištenje i namjena površina DWF