Savjetovanja u tijeku

Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Belog Manastira

Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Belog Manastira. Zakonom o...

Završena savjetovanja

Pravilnik o stipendiranju studenata

Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata kojim se propisuju vrste stipendija, mjerila i uvjeti, postupak dodjele stipendija, obveze primatelja stipendija, način određivanja...