• Pretraži !

  Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  Grad Beli Manastir objavio je javni poziv za prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radna mjesta: viši savjetnik/viša savjetnica za normativno-analitičke poslove (razina obrazovanja: fakultet, akademija, magisterij, doktorat); referent/referentica za knjigovodstvo (razina obrazovanja: srednja škola 4 godine) i referent/referentica – komunalni redar/komunalna redarica (razina obrazovanja: srednja škola 4 godine). Javni poziv vrijedi od 7.9. do 21.9.2017. godine.

  VIŠI SAVJETNIK/VIŠA SAVJETNICA ZA NORMATIVNO-ANALITIČKE POSLOVE
  Mjesto rada: BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
  Broj traženih radnika: 1
  Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
  Smještaj: Nema smještaja
  Naknada za prijevoz: U cijelosti
  Javni poziv vrijedi od: 7.9.2017.
  Javni poziv vrijedi do: 21.9.2017.
  Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
  Ostale informacije:
  Opis poslova: proučava i stručno obrađuje složenija pitanja i probleme iz djelokruga Službe; predlaže i izrađuje promjenu općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Službe; priprema materijale za sjednice Gradskog vijeća i odgovoran je za njihovu usklađenost s važećim zakonskim propisima; izrađuje nacrt Statuta Grada i Poslovnika o radu Gradskog vijeća; izrađuje nacrt programa rada Gradskog vijeća; organizira sazivanje sjednica Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela; organizira sazivanje kolegija gradonačelnika; sudjeluje u radu Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela…
  Uvjeti:
  – obrazovni program: pravo
  – nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala
  Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaz o stručnoj spremi (presliku) i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni postupak, odnosno da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna, te da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela (potvrda o nekažnjavanju).
  Prijave slati s naznakom “prijava za stručno osposobljavanje”.
  Poslodavac: GRAD BELI MANASTIR
  Kontakt:
  – osobni dolazak: KRALJA TOMISLAVA 53, BELI MANASTIR
  – pismena zamolba: Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir

  REFERENT/REFERENTICA ZA KNJIGOVODSTVO
  Mjesto rada: BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
  Broj traženih radnika: 1
  Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
  Smještaj: Nema smještaja
  Naknada za prijevoz: U cijelosti
  Javni poziv vrijedi od: 7.9.2017.
  Javni poziv vrijedi do: 21.9.2017.
  Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
  Ostale informacije: Opis poslova: vodi knjigu (dnevnik) blagajni; vrši gotovinske isplate iz blagajne; prima gotovinske uplate u blagajnu; vodi evidenciju primljenih i izdanih vrijednosnih papira te evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija; vrši provjeru (likvidaciju) i knjiženje ulaznih računa u knjigu ulaznih računa Grada; vrši sva plaćanja ulaznih računa i ostalih obveza Grada koje se isplaćuje iz proračuna…
  Uvjeti:
  – ekonomska struka
  – nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala
  Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaz o stručnoj spremi (presliku) i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni postupak, odnosno da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna, te da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela (potvrda o nekažnjavanju).
  Prijave slati s naznakom “prijava za stručno osposobljavanje”.
  Poslodavac: GRAD BELI MANASTIR
  Kontakt:
  – osobni dolazak: KRALJA TOMISLAVA 53, BELI MANASTIR
  – pismena zamolba: Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir

  REFERENT/REFERENTICA – KOMUNALNI REDAR/KOMUNALNA REDARICA
  Mjesto rada: BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
  Broj traženih radnika: 1
  Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
  Smještaj: Nema smještaja
  Naknada za prijevoz: U cijelosti
  Javni poziv vrijedi od: 7.9.2017.
  Javni poziv vrijedi do: 21.9.2017.
  Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
  Vozački ispit: Kategorija B
  Ostale informacije:
  Opis poslova: nadzire provedbu odredbi komunalnog reda i ostalih općih akata iz područja komunalnog gospodarstva te propisa iz područja graditeljstva i energetske učinkovitosti; svakodnevno obilazi područje Grada i upozorava pravne i fizičke osobe koje krše odredbe komunalnog reda; izriče mandatne kazne i predlaže izdavanje obveznog prekršajnog naloga; nadzire provedbu rješenja o zakupu javne površine; evidentira bespravnu gradnju i prekršaje protiv prirode i okoliša, javnog zdravlja i slično te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera prema nadležnim inspekcijama…
  Uvjeti:
  – upravna ili tehnička struka
  – nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala
  Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaz o stručnoj spremi (presliku) i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni postupak, odnosno da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna, te da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela (potvrda o nekažnjavanju).
  Prijave slati s naznakom “prijava za stručno osposobljavanje”.
  Poslodavac: GRAD BELI MANASTIR
  Kontakt:
  – osobni dolazak: KRALJA TOMISLAVA 53, BELI MANASTIR
  – pismena zamolba: Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir

  Grad Beli Manastir - Uprava

   Mapa grada