• Pretraži !

  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti

  U Upravnom odjelu za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti obavljaju se sljedeći poslovi:

  – poticanje razvoja gospodarstva, poduzetništva i korištenja imovine Grada,
  – poslovi u svezi gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
  – vođenje financijskog i materijalnog poslovanja Grada,
  – izrada i izvršavanje Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna Grada,
  – razrez i naplata prihoda koji pripadaju Gradu,
  – obavljanje računovodstvenih poslova,
  – vođenje knjigovodstvenih evidencija i osiguranja imovine,
  – naplata odštetnih zahtjeva za nastale štete i drugi poslovi vezani za financijsko poslovanje Grada,
  – poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Grad,
  – poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana.


  K O N T A K T I

  Pročelnica
  Sonja Veseli

  t: +385 31 710 225
  e: sonja@beli-manastir.hr

   

  Voditeljica pododjela za financije i proračun djelatnosti
  Katica Krušelj

  t: +385 31 710 224
  e: katica@beli-manastir.hr

   

  Viši savjetnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti
  Ljubomir Horvat

  t: +385 31 710 207
  e: ljubomir@beli-manastir.hr

   

  Viši stručni suradnik za gospodarstvo
  Petar Tokić

  t: +385 31 710 214
  e: petar@beli-manastir.hr

   

  Referentica za blagajnu i proračunske rashode
  Snežana Gerdešić

  t: +385 31 710 223
  e: snezana@beli-manastir.hr

   

  Referentica obračuna i naplate prihoda
  Zvezdana Blagojević

  t: +385 31 710 205
  e: zvezdana@beli-manastir.hr

   

  Referentica obračuna i naplate prihoda
  Marica Knežević

  t: +385 31 710 216
  e: marica@beli-manastir.hr

   

  Referentica za obračun plaća i naknada

  Upravni odjeli

   Mapa grada