• 31.3°C
  Rain

 • Pretraži !

  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove

  U Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

  – uređenje naselja i stanovanje,
  – prostorno i urbanističko planiranje,
  – komunalno gospodarstvo,
  – zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,
  – promet na svom području,
  – priprema zemljišta za izgradnju
  – priprema izrade projektne dokumentacije,
  – stambeni poslovi,
  – priprema i izrada projekata koji bi se sufinancirali iz strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije,
  – implementacija navedenih projekata,
  – uspostavljanje i poticanje prekogranične suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi izrade i provedbe navedenih projekata,
  – te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima i drugim aktima.


  K O N T A K T I

  e: graditeljstvo@beli-manastir.hr
   
  Pročelnica
  – Kornelija Pacanović Zvečevac

  t: +385 31 710 209
  e: k.zvecevac@beli-manastir.hr
   
  Voditeljica pododjela za imovinsko-pravne poslove
  – Tatjana Novak-Belić

  t: +385 31 710 209
  e: t.novak@beli-manastir.hr
   
  Samostalni upravni referent za prostorno uređenje
  – Marko Đurin

  t: +385 31 710 206
  e: marko@beli-manastir.hr
   
  Viši referent za komunalno uređenje
  – Stipo Brdarić

  t: +385 31 710 208
  e: s.brdaric@beli-manastir.hr
   
  Viši referent – komunalni redar
  – Ivan Lovrenčić

  t: +385 31 710 208
  e: i.lovrencic@beli-manastir.hr
   
  Voditeljica pododjela za nominiranje i upravljanje projektima
  – Laura Blagus Tenjeri

  t: +385 31 710 211
  e: l.tenjeri@beli-manastir.hr
   
  Stručna suradnica za projekte
  – Ana Rebrina

  t: +385 31 710 211
  e: a.rebrina@beli-manastir.hr

  Upravni odjeli

   Mapa grada