• Pretraži !

  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove

  U Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

  – uređenje naselja i stanovanje,
  – prostorno i urbanističko planiranje,
  – komunalno gospodarstvo,
  – zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,
  – promet na svom području,
  – priprema zemljišta za izgradnju
  – priprema izrade projektne dokumentacije,
  – stambeni poslovi,
  – priprema i izrada projekata koji bi se sufinancirali iz strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije,
  – implementacija navedenih projekata,
  – uspostavljanje i poticanje prekogranične suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi izrade i provedbe navedenih projekata,
  – te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima i drugim aktima.

   

  K O N T A K T I

  e: graditeljstvo@beli-manastir.hr

   

  Pročelnica
  Kornelija Pacanović Zvečevac
  t: +385 31 710 210
  e: k.zvecevac@beli-manastir.hr

   

  Voditeljica pododjela za upravne i imovinsko-pravne poslove
  Tatjana Novak-Belić
  t: +385 31 710 209
  e: t.novak@beli-manastir.hr

   

  Samostalni upravni referent za prostorno uređenje
  Marko Đurin
  t: +385 31 710 206
  e: marko@beli-manastir.hr

   

  Stručni suradnik za komunalno uređenje
  Stipo Brdarić
  t: +385 31 710 208
  e: s.brdaric@beli-manastir.hr

   

  Referent – komunalni redar
  Ivan Lovrenčić
  t: +385 31 710 208
  e: i.lovrencic@beli-manastir.hr

   

  Voditeljica pododjela za nominiranje i upravljanje projektima
  Laura Blagus Tenjeri
  t: +385 31 710 211
  e: l.tenjeri@beli-manastir.hr

   

  Stručna suradnica za projekte
  Ana Rebrina
  t: +385 31 710 211
  e: a.rebrina@beli-manastir.hr

   

  Viša referentica za upravne i imovinsko-pravne poslove
  Ivana Vadlja Feher
  t: +385 31 710 206
  e: i.feher@beli-manastir.hr

   

  Viša stručna suradnica za projekte
  Ana Barišin Jeger
  t:
  e: a.jeger@beli-manastir.hr

  Upravni odjeli

   Mapa grada