Zakon o strateškim investicijama RH
Ovim Zakonom uređuju se kriteriji i postupak prijave strateških investicijskih projekata, postupak procjene, odabira, pripreme i provedbe strateških projekata, raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za potrebe provedbe strateških projekata, davanje koncesija u vezi s provedbom strateških projekata i izdavanje upravnih akata u vezi s provedbom strateških projekata. Cjeloviti tekst Zakona pročitajte ovdje…


  1. Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske – VODIČ ZA INVESTITORE
  2. Act on strategie investment project of the Republic of Croatia – GUIDE FOR INVESTORS
Skip to content