Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave kako bi se uskladilo i uredilo postupanje za nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada Belog Manastira na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i do 3. srpnja 2017. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
U obrazloženju Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
Nacrt Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave možete preuzeti
ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću pdf.

Skip to content