Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade kako bi se uskladilo i uredilo postupanje vezano za izračun komunalne naknade s promjenama nastalim stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18). Navedeni Zakon je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Sukladno odredbi članka 129. Zakona, jedinice lokalne samouprave su dužne donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture, odnosno najkasnije 30 dana prije isteka 2018. godine.

Vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade prema, do kraja 2018. godine važećoj Odluci o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 8/05) iznosi 0,50 kn po m2 i ista je prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu bila jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni.

Novom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade, vrijednost boda komunalne naknade iznosi 6,00 kn po m2. Iako se radi o apsolutnom povećanju vrijednosti boda komunalne naknade za izračun komunalne naknade u odnosu na sadašnju vrijednost, u stvarnosti ovako utvrđena vrijednost boda ne utječe na povećanje dosadašnjeg mjesečnog iznosa komunalne naknade prema obveznicima plaćanja komunalne naknade. Naime, s obzirom da novi Zakon o komunalnom gospodarstvu propisuje da se, od 1. siječnja 2019. godine, iznos komunalne naknade u rješenjima o komunalnoj naknadi iskazuje, za razliku od dosadašnjeg mjesečnog iznosa, u godišnjem iznosu, koji se utvrđuje kao i dosadašnji mjesečni iznos, množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornom metru površine nekretnine (m2), nužno je uskladiti dosadašnju vrijednost boda prilagođenu za izračun mjesečnog iznosa novom zakonskom određenju i obvezi izračuna godišnjeg iznosa. Obveznici plaćanja komunalne naknade će i nadalje dobivati uplatnice, odnosno račune s nepromijenjenim mjesečnim iznosima.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade i do 10. studenoga 2018. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr.

Obrazac javnost – mišljenja,prijedlozi i primjedbe – preuzmite ovdje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću preuzmite ovdje.

Skip to content