Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama kako bi se uskladilo i uredilo propisano postupanje s promjenama nastalim stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17 i 32/19). Navedenim Zakonom je propisana obveza jedinicama lokalne samouprave donijeti opći akt usklađen s odredbama tog Zakona, odnosno svojim općim aktom dodatno urediti način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog stanište, uvjete i način držanja kućnih ljubimaca te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Novi Zakon je nadalje, donio niz novina koje treba ugraditi u opće akte jedinica lokalne samouprave a koje se tiču ovlasti postupanja komunalnih redara, obvezu mikročipiranja pasa, te mogućnost da jedinice lokalne samouprave propišu trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka.

Trenutno važeća Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama donesena je 2015. godine („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 3/15) i istom su propisani uvjeti i način držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, način kontrole njihovog razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, kretanje na javnim površinama i objektima javne namjene, način postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Belog Manastira.

Predloženim Nacrtom Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama uvode se određene novine uvjetovane važećim Zakonom o zaštiti životinja a koje se odnose osobito na:

  • propisivanje minimalnih uvjeta i načina držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati
  • propisivanje kontrole njihova razmnožavanja
  • način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
  • način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Grada Belog Manastira
  • ovlasti komunalnog redara, s obzirom da nadzor nad provedbom Odluke provodi komunalni redar.

Najvažnija novina u predloženom Nacrtu Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama u odnosu na odredbe trenutno važeće Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama donesena je 2015. godine („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 3/15) je propisivanje trajne sterilizacije kao obveznog načina kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, osim u slučajevima ako je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka i ima rješenje nadležnog tijela o registraciji uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ili ako je posjednik kućnog ljubimca upisan u evidenciji za drugi način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka koju vodi gradsko upravno tijelo nadležno za zaštitu životinja. Obrasci za prijavu u evidenciju su sastavni dio predloženog Nacrta.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama i do 12. ožujka 2021. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom putem priloženog obrasca na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 17. ožujka 2021. godine možete preuzeti ovdje.

Skip to content