Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi kako bi se uskladilo i uredilo postupanje vezano za institut komunalne naknade s promjenama nastalim stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18). Navedeni Zakon je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Sukladno odredbi članka 130. stavak 1. Zakona, jedinice lokalne samouprave su dužne donijeti novu odluku o komunalnoj naknadi u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu komunalna naknada je definirana kao novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture, odnosno prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Nova Odluka o komunalnoj naknadi ne mijenja na dosadašnji način utvrđene elemente za izračun komunalne naknade,  tj. određenje područja zona u kojima se naplaćuje komunalna naknada, vrijednosti koeficijenta zone i koeficijenta namjene, vrste nekretnina za koje se plaća komunalna naknada, obveznike plaćanja komunalne naknade, tijelo nadležno za donošenje i izvršavanje rješenja o komunalnoj naknadi, tijelo nadležno za rješavanje po žalbi protiv tih rješenja, već samo donosi usklađenje sadržaja, pojmova i njihovih definicija s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Najveća novina je obveza iskazivanja godišnjeg iznosa komunalne naknade što za sobom povlači promjene samo za vrijednost boda komunalne naknade koja se mora prilagoditi obračunu godišnjeg iznosa komunalne naknade, kao i zakonsko određenje da se rješenje o komunalnoj naknadi i donosi, a ne samo kao dosad, ovršava, u postupku i na način propisan Općim poreznim zakonom.

Ispunjenje zakonske obveze donošenjem nove Odluke o komunalnoj naknadi neće imati posljedica za dosadašnje obveznike plaćanja komunalne naknade budući da komunalna naknada ostaje u sadašnjim iznosima.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi i do 10. studenoga 2018. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Obrazac javnost – mišljenja,prijedlozi i primjedbe – preuzmite ovdje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću preuzmite ovdje.

Skip to content