Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o davanju gradskih stanova u najam kako bi se uskladilo i uredilo, odnosno noveliralo postupanje nadležnih tijela Grada Belog Manastira vezano za davanje gradskih stanova u najam, a osobito uvjeti, postupak i mjerila za davanje stanova u vlasništvu Grada Belog Manastira u najam, veličina stana koji se može dati u najam, davanje u najam zamjenskih stanova, postupak za zamjenu stanova, prava i obveze ugovornih strana u svezi s najmom stana, kao i druga pitanja i odredbe u svezi s davanjem gradskih stanova u najam. Naime, trenutno važeća Odluka o davanju gradskih stanova u najam („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 3/99) je zbog brojnih promjena propisa tijekom proteklih dvadeset godina koliko je ista na snazi, a naročito u području lokalne samouprave, teško primjenjiva i zahtijeva opsežne izmjene, pa je nomotehnički primjerenije izraditi novu odluku u cijelosti.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o davanju gradskih stanova u najam i do 12. lipnja 2019. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-
mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o davanju gradskih stanova u najam koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o davanju gradskih stanova u najam bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o davanju gradskih stanova u najam možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 13. lipnja 2019. godine možete preuzeti ovdje.

Skip to content