„Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je prijedlog Programa poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2019. godini kojim uređuju se svrha i ciljevi, korisnici i nositelji za provedbu mjera, područja iz Programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči prijedlog Programa poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2019. godini i u razdoblju do 20. veljače do 22. ožujka 2019. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: petar@beli-manastir.hr ili sonja@beli-manastir.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, Gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Programa poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2019. godini koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Programa poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2019. godini bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt Programa poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2019. godini možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje.

Skip to content