Najava savjetovanja s javnošću

U tijeku su nova savjetovanja s javnošću za četiri nacrta prijedloga općih akata Grada Belog Manastira i to: Nacrt prijedloga Statuta Grada Belog Manastira, Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog...
Skip to content