Grad Beli Manastir se nalazi u postupku donošenja Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,  kako bi uskladio svoje postupanje sa  člankom 6. i 42.Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Narodne novine“, broj 125/11 i 64/15). U tu svrhu, Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove je izradio Nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  za Grad Beli Manastir  i zaključno s 21. rujna 2018. godine dostavi svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe o istom putem priloženog obrasca na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr ili putem pošte na adresu: Grad Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir.

Po isteku roka za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora bit će sadržan i sažetak o provedenom sudjelovanju javnosti u postupku izrade istog.

Nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  možete preuzeti ovdje.

Obrazac sudjelovanja javnosti u postupku izrade Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o sudjelovanju javnosti u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017. – 2022. godine

Skip to content