Grad Beli Manastir objavljuje poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda za predmet nabave: Radovi na rekonstrukciji poljskih puteva. Cjeloviti tekst Poziva (s prilozima 2., 3. i 4.) i pripadajući prilog (Prilog 1 – Troškovnik) se nalaze u prilogu.

Grad Beli Manastir za predmetni postupak sukladno članku 12. stavak 1. točka 1b., Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave radova manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno manja od 66.360,00 EUR. Stoga se nabava provodi sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“ broj 7/17 i 11/19).

Rok za dostavu ponuda je 4. lipnja 2024. godine do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1 Troškovnik

Odluka o poništenju

Skip to content