Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o uvjetima prodaje i prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u vlasništvu Grada Belog Manastira kako bi se dodatno uskladilo i uredilo, odnosno s državnim postupanjem uskladilo postupanje nadležnih gradskih tijela vezano za prodaju obiteljske kuće ili stana u vlasništvu Grada Belog Manastira najmoprimcima istih.

Nacrtom Prijedloga Odluke o uvjetima prodaje i prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u vlasništvu Grada Belog Manastira osobito se određuju uvjeti pod kojima se prodaje obiteljska kuća ili stan u vlasništvu Grada Belog Manastira te prodajna cijena obiteljske kuće ili stana u vlasništvu Grada Belog Manastira. Nadalje jasno se određuje tko i kada stječe pravo kupnje obiteljske kuće ili stana u vlasništvu Grada Belog Manastira, što je predmet kupoprodaje kada je u pitanju stan, a što kada je u pitanju obiteljska kuća. Određuje se također, tijelo nadležno za rješavanje zahtjeva za kupoprodaju, odnosno sklapanje kupoprodajnog ugovora, visina osnovice za utvrđivanje prodajne cijene, kriteriji za umanjenje prodajne cijene u odnosu na starost predmetne obiteljske kuće ili stana, građevinsko stanje, skupinu područja od posebne državne skrbi, prostorni položaj i način plaćanja, postupanje kod obročnog plaćanja i prijevremene otplate.

Naime, trenutno važeća Odluka o prodaji obiteljskih kuća i stanova u vlasništvu Grada Belog Manastira („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 4/07, 6/08 i 3/14) je usklađena, a radi primjene ustavnog načela jednakosti građana, s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, broj 19/11, 56/11 i 3/13). U međuvremenu je stupio na snagu Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18) temeljem kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela novu Uredbu o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, broj 24/19) kojom je stavljena van snage Uredba Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, broj 19/11, 56/11 i 3/13). implementirana u važeću Odluka o prodaji obiteljskih kuća i stanova u vlasništvu Grada Belog Manastira („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 4/07, 6/08 i 3/14). Kako bi se i dalje zadržalo jednoobrazno postupanje prema najmoprimcima obiteljskih kuća ili stanova u vlasništvu Grada Belog Manastira u odnosu na najmoprimce obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu bilo je nužno izraditi novu odluku u cijelosti i u nju na odgovarajući način implementirati odredbe Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18) i Uredbe o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, broj 24/19).

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o uvjetima prodaje i prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u vlasništvu Grada Belog Manastira i do 29. studenoga 2019. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o uvjetima prodaje i prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u vlasništvu Grada Belog Manastira koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o uvjetima prodaje i prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u vlasništvu Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o uvjetima prodaje i prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u vlasništvu Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 02. prosinca 2019. godine možete preuzeti ovdje

Skip to content