Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu za područje Grada Belog Manastira

Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2023. godinu

Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za 2023. godinu

Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Belog Manastira za 2023. godinu

Plan utroška sredstava od prodaje kuća ili stanova u državnom vlasništvu na području Grada Belog Manastira za 2023. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Beli Manastir u 2023. godini

Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu

Program rada Gradskog vijeća

Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2023. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2023. godini

Plan zimske službe na nerazvrstanim prometnicama Grada Belog Manastira za 2022/23. godinu

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Program dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć gospodarstvu na području Grada Belog Manastira u ublažavanju posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19) za 2021. godinu

Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2022. godinu

Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Belog Manastira u 2021. godini

Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2022. godinu

Plan zimske službe na nerazvrstanim prometnicama Grada Belog Manastira za 2021/22. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2022. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu za područje Grada Belog Manastira

Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za 2022. godinu

Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Belog Manastira za 2022. godinu

Program rada Gradskog vijeća

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2022. godini

Program rada Gradskog vijeća za 2020. godinu

Program poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2019. godini

Plan prijma u službu u upravna tijela Gradske uprave Grada Belog Manastira za 2020. godinu

Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Belog Manastira za 2020. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2020. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu za područje Grada Belog Manastira

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu za područje Grada Belog Manastira

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu za područje Grada Belog Manastira

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2019. godinu

Plan zimske službe na nerazvrstanim prometnicama Grada Belog Manastira za 2018/19. godinu 

Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2019. godinu

Plan prijma u Gradsku upravu Grada Belog Manastira

Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Belog Manastira za 2019. godinu

POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA BELOG MANASTIRA (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 10/17 i 1/20)

Program dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć gospodarstvu na području Grada Belog Manastira u ublažavanju posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

Odluka o pružanju načina usluge ( preuzeti ovdje)Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (preuzeti ovdje)

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Grada Belog Manastira za razdoblje od 2019.-2021. godine

Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Belog Manastira za 2021. godinu

Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za 2021. godinu

Strategija upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za razdoblje 2020. – 2026. godine

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu za područje Grada Belog Manastira

Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu za područje Grada Belog Manastira

Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2021. godinu

Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2021. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2021. godini

Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2021. godinu

Plan zimske službe na nerazvrstanim prometnicama Grada Belog Manastira za 2020/21. godinu

Poziv za predlaganje projekata i aktivnosti radi sufinanciranja iz proračuna grada tijekom razdoblja 2015 – 2017

Skip to content