Baranjska čistoćaBaranjska čistoćaBaranjska čistoćaBaranjska čistoćaBaranjska čistoća
“Baranjska čistoća” d.o.o. utemeljena je 2005. godine kao trgovačko društvo u većinskom vlasništvu Grada Belog Manastira. Društvo je nastalo kao uspješan projekat objedinjavanja svih baranjskih jedinica lokalne samouprave u težnji rješavanja problema zaštite okoliša. Tako Društvo redovito odvozi otpad na području cijele Baranje prema utvrđenom rasporedu i odlaže ga na jedinom registriranom i saniranom odlagalištu u krugu 30 km, odnosno, na Gradskom odlagalištu u Belom Manastiru. “Baranjska čistoća” d.o.o. trenutačno zapošljava 39 djelatnika, koji svojim znanjem, vještinama i obučenošću, redovito odrađuju postavljene zadaće za koje je tvrtka registrirana. Tvrtka posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom, kao i sve druge za rad neophodne licence. Uz navedenu komunalnu djelatnost, “Baranjska čistoća” d.o.o. obavlja i poslove vezane za upravu groblja (održavanje i čišćenje groblja, pokop pokojnika, prijevoz i prodaju pogrebne opreme).

Djelatnosti za koje „Baranjska čistoća” d.o.o. ima registraciju

Održavanje čistoće (čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta).

Odlaganje komunalnog otpada ( obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta) Održavanje nerazvrstanih cesta (održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste).

 1. Skupljanje i odvoz drugog smeća.
 2. Sanitarne, pomoćne i slične djelatnosti.
 3. Promidžba (reklama i propaganda).
 4. Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka.
 5. Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka.
 6. Pripremni radovi na gradilištu.
 7. Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi.
 8. Izgradnja građevinskih objekata i dijelova objekata.
 9. Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo.
 10. Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme.
 11. Čišćenje svih vrsta objekata.
 12. Pogrebne i srodne djelatnosti.
 13. Kupnja i prodaja robe.
 14. Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu.
 15. Izgradnja grobnica i grobnih mjesta.
 16. Postavljanje nadgrobnih spomenika.
 17. Preuzimanje, opremanje i prijevoz umrle osobe do mjesta ukopa ili kremiranja.
 18. Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.
 19. Vođenje grobljanskih knjiga.
 20. Održavanje javnih površina.

Kontakti

„Baranjska čistoća” d.o.o.
Ulica Republike 11 – 31300 Beli Manastir
Web stranica:www.baranjskacistoca.hr
E mail: info@baranjskacistoca.hr
Odvoz otpada služba za korisnike Tel. Centrala: 031/700-810
Tel. Racunovodstvo: 031/700-828
Tel. Blagajna: 031/700-822
Tel. Korisnici-pravne osobe: 031/700-825
Tel. Korisnici-fizicke osobe: 031/701-560
Tel. Odvoz otpada: 031/701-561
Fax. 031/700-809
UPRAVA Groblja Tel. 031/705-311
Dežurni telefon: 099/672-1205
Radno vrijeme: PON – PET
07:00 – 15:00
Skip to content