Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira osnovana je 26. rujna 2014. godine sa svrhom poticanja razvoja gospodarstva, turizma i poljoprivrede putem prikupljanja i provedbe projekata važnih za promociju Grada Belog Manastira i Baranje.

Usluge

  1. Razvoj i promocija poslovnih zona grada Belog Manastira
    (http://poslovne-zone.beli.manastir.carlo-it.hr/)
  2. Informiranje/savjetovanje/ educiranje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
  3. Strateško planiranje
  4. Priprema i provedba projekata
  5. Poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i civilnog društva grada Belog Manastira
  6. Pružanje usluga putem interneta te izrada i održavanje internet stranica
  7. Organiziranje stručnih skupova, seminara, sajmova i slično
  8. Potpora razvojnim programima

Naše usluge su bez naplate i dostupne SVIMA na području grada Belog Manastira i prigradskih naselja

Kontakt

Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira
    T: +385 31 710 217
M: +385 91 433 4614

Skip to content