Gradska uprava

Gradsku upravu Grada Belog Manastira čine upravna tijela Grada Belog Manastira.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Belog Manastira, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad Beli Manastir, ustrojavaju se upravna tijela.
Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova i prema srodnosti i organizacijskoj povezanosti tih poslova, kao upravni odjeli i službe.

 

Ustrojstvo gradske uprave Gradonačelnik Ured gradonačelnika
O gradonačelniku
Riječ gradonačelnika
Zamjenici
Upravni odjeli Općenito
Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća
Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove
Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti
Mjesna uprava Mjesni odbori
Statut Grada Belog Manastira “Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 1/20 i 3/21
Grb i zastava Grada
Skip to content