GRADSKO VIJEĆE

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Belog Manastira i tijelo lokalne samouprave, koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Belog Manastira.
ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA U MANDATU 2021.-2025.
Predsjednik Gradskog vijeća

Igor Pavelić

HDZ
Potpredsjednici Gradskog vijeća

Mia Šipek

HDZ

Zoran Lovrenčić

HDZ
Članovi Gradskog vijeća

Anka Gregoran

HDZ

Vjekoslav Perišin

HDZ

Siniša Jukopila

HDZ

Ivan Šutalo

HSU

Ivana Kišćinal

HDZ

Boris Smijulj

HDZ

Nives Peran

HDZ

Marko Bogatić

SDP

Aleksandar Momčilović

SDP

Šandor Juhas

SDP

Aleksandra Dvornić

SDP

Dejan Jeličić

SDSS
ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA U MANDATU 2017. - 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća

Igor Franjić
HDZ

Potpredsjednici Gradskog vijeća

 Davor Gotal Oliver Matijević
 Davor Gotal Oliver Matijević
HDZ  HDZ

Članovi Gradskog vijeća

Igor Pavelić Ferenc Kovač
Igor Pavelić
Ferenc Kovač
Branka Burić
HDZ NEZAVISNI HDZ
Ivana Kišćinal Dario Vargek zorana
Ivana Kišćinal
Dario Vargek
Zorana Žigić
HDZ HDZ HDZ
Ivan Šutalo
Ivan Šutalo
Jadranka Sabljak
Svetlana Žarković
HSU NEZAVISNA SDSS
Scan1 MarkoBogatic Željka Zagvozda
Bogdan Tišma
Marko Bogatić
Željka Zagvozda
SDSS SDP SDP
xy Aleksandar
Šandor Juhas Ranko Kostić
Aleksandar Momčilović
SDP HNS SDP

 

Skip to content