Beli Manastir

Beli Manastir je jedini baranjski grad i administrativno središte Baranje. Izrastao je na jugozapadnim padinama Baranjske planine, gotovo na pola puta između Osijeka na jugu i mađarskog grada Mohača na sjeveru. Ime grada vuče korijen još iz srednjeg vrijeka kada je 1227. ugarski palatin Moys de Daro na svojemu imanju u mjestu Pél sagradio samostan.

Zbog toga je mjesto poslije nazvano Pél Monostor (Pélov Samostan). Kada je južna Baranja 1920. pripala tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, mjestu je pripremljena promjena naziva. Konačno, ime Beli Manastir proglašeno je tri godine kasnije, 1923. Danas je to grad s nešto više od 10.000 stanovnika koji žive u pojedinim njegovim dijelovima (Planina, Beljsko naselje, Haljevo, Palača, Sudaraš) i prigradskim naseljima Branjin Vrh, Šećarana i Šumarina).

GRADOVI PRIJATELJI

Cambridge, Minnesota, USA
History
The City of Cambridge, “City on the Rum River” is located in Isanti County, Minnesota and was established in 1866. The city sports the name given by settlers from New England, even though Cambridge and the surrounding area were a haven for Swedish immigrants. These immigrants brought with them a strong work ethic and rich heritage.
In the early 1900’s Cambridge had first class business facilities, possessing a potato starch factory, 1,300-barrel flouring mill, a wool carding and spinning mill, an excellent electric lighting plant, and a local and long-distance telephone systems making it a desirable community.
The populations grew rapidly from 258 in 1890, to 737 in 1900, to 5520 in 2000, an estimated 6800 by the end of 2002 and 8,111 according to the 2011 Census.
Twinning
In November, 2016, the twinning relationship between Beli Manastir and Cambridge began. That same month, a delagation from Cambridge visited Beli Manastir for the signing of Twinning Agreement. This relationship is unique in the sense that the President/CEO of the Cambridge business Cortec, is from Croatia and EcoCortec also has a bioplastics plant in Beli Manastir.
Offical website of twinning city: http://www.ci.cambridge.mn.us/cambridge

Povijest
Grad Cambridge, „grad na rijeci Rum“ smješten je u okrugu Isanti, Minnesota i utemeljen 1866 godine. Gradu su ime dali doseljenici iz New Englanda iako je Cambridge kao i okolna mjesta bio utočište mnogim imigrantima iz Švedske. Imigranti su sa sobom donijeli snažnu radnu etiku te bogato naslijeđe.
U ranim 1900-im, Cambridge je imao prvoklasna industrijska postrojenja, škrobaru, mlin, pletionicu, elektranu te telefonski dalekovod što ga je činilo poželjnom zajednicom za život.
Populacija je naglo porasla s 258 na 1890 stanovnika 1890. godine, na 737 stanovnika 1900. godine, na 5520 stanovnika 2000. godine, na 6800 krajem 2002. godine te 8111 stanovnika iz 2011. godine prema zadnjem popisu stanovništva.
Gradovi prijatelji
U studenom 2016. godine, počeo je proces bratimljenja između grada Cambridgea i Belog Manastira. Istog mjeseca, delegacija grada Cambridgea posjetila je Beli Manastir i potpisala sporazum o bratimljenju. Ovaj odnos specifičan je i po tome što vlasnik tvrtke EcoCortec, prve hrvatske tvornice bioplastike ima postrojenje u gradu Cambridgeu.
Službena stranica: http://www.ci.cambridge.mn.us/cambridge

Isanti Courthouse
Isanti Courthouse

Mohacs, Hungary
History
Mohacs is located in Baranja county in south Hungary. It is located on the Danube and according to the 2011 census it has a population of Mohács 17,808.
City has long history. Famous Battle of Mohacs took place in 1526 between the forces of the Kingdom of Hungary, led by Louis II, and those of the Ottoman Empire, led by Suleiman the Magnificent. Second famous battle took place in 1687. During Ottoman rule Mohacs was the administrative headquarter of the Sanjak.
Today, Mohacs is small city on the right bank of the Danube and its visitors fall in love with it at first sight. City is known for its Busójárás festival that has been UNESCO Intangible Cultural Heritage since 2009.
Twinning
City Mohacs and City Beli Manastir are connected through century old friendship and Twinning Agreement was signed in 1971. Cooperation between cities is visible on many fields, sports, culture and bussiness. During Croatian War of Independence many of refugges settled in Mohacs. Public park dedicated to the city of Mohacs opened 2017 in Beli Manastir to celebrate century of Hungarian and Croatian coexistence.
Offical website of twinning city: http://www.mohacs.hu/

Povijest
Mohacs je grad na jugu Mađarske, u okviru Baranjske županije. Leži na obali rijeke Dunav, a po posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine broji 17.808 stanovnika.
Ovaj gradić ima dugu povijest. Na ovom mjestu se 1526. godine odigrala poznata Mohačka bitka, u kojoj su ugarske-hrvatske trupe pod vodstvom kralja Ludovika II doživjele težak poraz od osmanske vojske koju je predvodio sultan Sulejman II. Druga velika bitka kod Mohača se zbila 1687. Za vrijeme turske vlasti Mohač je bio sjedištem sandžaka.
Danas je to mali i simpatičan grad na Dunavu, u koji se posjetitelji zaljube na prvi pogled. Poznat je i po tome što se u njemu održava festival Pohod bušara (mađ. Busójárás) koji je uvršten u UNESCO-v popis nematerijelne baštine 2009. godine.
Gradovi prijatelji
Grad Mohacs i Beli Manastir povezuje stoljetno prijateljstvo te još davne 1971. godine potpisali povelju o bratimljenju. Ta dobra suradnja gradskih uprava vidljiva je i na sportskom, kulturnom i gospodarskom planu. Za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj, veliki broj prognanika došao je upravo u Mohacs. Park grada Mohacsa otvoren je 2017. godine u Belom Manastiru, a označava višestoljetni suživot Hrvata i Mađara.
Službena stranica: http://www.mohacs.hu/

Mohács

Mohács

Mechelen, Belgium
History
Mechelen is a city in the province of Antwerp, Flanders, Belgium. Mechelen lies on the major urban and industrial axis Brussels–Antwerp, about 25 km from each city. Mechelen is one of Flanders’ prominent cities with rich history. It was a centre of artistic production during the Northern Renaissance, when painters, printmakers, illuminators and composers of polyphony were attracted by patrons in it.
Today, total population of Mechelen is 84,523.
Once every 25 years, a Parade, the Ommegang, commemorates both the arrival of Holy Roman Emperor Maximilian I, father of Archduchess Margaret of Austria, and also other major events of the city’s past and it has been UNESCO Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity since 2005.
Twinning
Twinning Agreement was signed in 2001 between Mechelen and Beli Manastira after cooperation on a development project.
Offical website of twinning city: https://www.mechelen.be/

Povijest
Mechelen je grad u provinciji Antwerp, Flandrija, Belgija. Grad leži na glavnom urbanom i industrijskom pravcu Brussels–Antwerp. Mechelen je jedan od važnijih gradova Flandrije s bogatom poviješću te je bio središte umjetnika i njihovih pokrovitelja tijekom Sjevernoeuropske Renesanse.
Danas Mechelen broji 84.523 stanovnika.
Grad je poznat i po Ommegangu, proslavi dolaska Maksimilijana I, cara Svetog rimskog carstva, oca nadvojvotkinje Margarete od Austrije te je kao takav uvršten u UNESCO-v popis nematerijelne baštine od 2005. godine.
Gradovi prijatelji
Povelja o bratimljenju između Mechelena i Belog Manastira potpisana je 2001. godine nakon suradnje na razvojnom projektu.
Službena stranica: https://www.mechelen.be/

St. Rumbold's Cathedral at Grote Markt. Mechelen, Belgium

St. Rumbold’s Cathedral at Grote Markt. Mechelen, Belgium

Chojnice, Poland
History
Chojnice is a city in northern Poland with approximately 40,447 inhabitants (2011 census), near the famous Tuchola Forest and many other natural reservoirs. It is the capital of the Chojnice County.
Chojnice was founded around 1205. The town’s name is Polish in origin and comes from the name of the river Chojnica (today named Jarcewska Struga) that was located near the town. The name first appears in written documents in 1275.
Twinning
Twinning Agreement was signed in 2000 between Chojnice and Beli Manastir based on cultural and scholarly exchanges.
Offical website of twinning city: http://www.chojnice.com/

Povijest
Chojnice su grad u sjevernoj Poljskoj s otprilike 40,447 stanovnika (podaci iz 2011. godine) u blizini poznate šume Tuchola kao i mnoštva ostalih prirodnih rezervata. Chojnice su sjedište okruga Chojnice.
Grad je osnovan oko 1205. godine. Ime grada poljskog je podrijetla i potječe od imena rijeke Chojinca (koja se dans zove Jarcewska Struga) u blizini grada. Ima grada prvi se puta pojavljuje 1275. godine u pisanim dokumentima.
Gradovi prijatelji
Povelja o bratimljenju između Chojnica i Belog Manastira potpisana je 2000. godine i bazirana je na razmjeni učenika i kulturi.
Službena stranica: http://www.chojnice.com/

Chojnice market square

Chojnice market square

Skip to content