Nacionalne manjine

Na području Grada Belog Manastira žive pripadnici različitih nacionalnih manjina koje svojim etničkim,jezičnim, kulturnim i vjerskim obilježjima obogaćuju društveni, kulturni i gospodarski život grada. Nacionalne manjine sudjeluju u javnom životu Grada putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te putem udruga koje njeguju jezik, običaje, kulturu i folklor nacionalnih manjina.

tradicijski korzo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Gradu Belom Manastiru žive pripadnici 18 nacionalnih manjina od 22 priznate nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, pripadnici nacionalnih manjina čine 40% u ukupnom stanovništvu Grada Belog Manastira.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina propisao je mogućnost izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u cilju ostvarivanja prava na sudjelovanje pripadnika nacionalnim manjina u javnom životu i zastupanju svojih interesa na lokalnoj i regionalnoj razini. Vijeće nacionalne manjine ima status neprofitne pravne osobe, a stječe ga upisom u Registar vijeća nacionalnih manjina kojeg vodi Središnji državni ured za upravu.

Savjet za nacionalne manjine je autonomno tijelo osnovano na osnovu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Osnovan je s ciljem što učinkovitijeg sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, posebice u domeni razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina


VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BELOM MANASTIRU

Predsjednica: Svetlana Žarković
Zamjenica predsjednice: Danica B0lić
A: Imre Nagya 8, 31300 Beli Manastir
Na izborima održanim 7. svibnja 2023. godine za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru izabrani su:

 1. Dejan Jeličić
 2. Svetlana Žarković
 3. Nikola Živković
 4. Milan Dvornić
 5. Jadranka Radošević
 6. Rajko Knežević
 7. Branimir Bošnjak
 8. Bojana Kurlagić
 9. Nikola Alaica
 10. Danica Bolić
 11. Dušan Šućura
 12. Ljubica Buha
 13. Snežana Milenković
 14. Aleksandar Ostojić
 15. Nedo Bagić

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BELOG MANASTIRA
PÉLMONOSTOR VÁROSI MAGYAR KISEBBSÉGI ÖNKORMANYZAT

Predsjednik: Tibor Sloboda
Zamjenik predsjednika: Ferenc Kovač
A: Svetog Martina 31A, 31300 Beli Manastir
Na izborima održanim 7. svibnja 2023. godine za članove Vijeća mađarske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru izabrani su:

 1. Izabela Jankovics
 2. Ferenc Kovač
 3. Oliver Matijević
 4. Tibor Sloboda
 5. Ibojka Sičajmov
 6. Adrijan Horvat
 7. Maria Babli
 8. Emeše Ferenc Ilić
 9. Ana Kovačević
 10. Nandor Šipoš
 11. Kristian Horvat
 12. Janoš Đerfi
 13. Dijana Palinkaš
 14. Žolt Gajs
 15. Žarko Kuruc

 

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BELOG MANASTIRA

 

Predsjednik: Branko Petrović
Zamjenik predsjednika: Marica Petrović
Na izborima održanim 7. svibnja 2023. godine za članove Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru izabrani su:

 1. Branko Petrović,
 2. Marica Petrović,
 3. Zlatko Đurđević,
 4. Branislav Petrović,
 5. Dalibor Petrović,
 6. Milorad Todorović,
 7. Zoran Đurđević,
 8. Vesna Đurin,
 9. Daliborka Todorović,
 10. Zorica Petrović,
 11. Bojana Stanković,
 12. Jadranka Jovanović,
 13. Radovan Petrović,
 14. Mira Kovač,
 15. Jožef Taves
ČLANOVI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U GRADU BELOM MANASTIRU U MANDATU 2019. - 2023.

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BELOM MANASTIRU

Predsjednica: Svetlana Žarković
Zamjenica predsjednice: Ljubica Stanković
A: Imre Nagya 8, 31300 Beli Manastir
Na izborima održanim 5. svibnja 2019. godine za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru izabrani su:

 1. Dejan Jeličić
 2. Jadranka Radošević
 3. Saša Brnjevarac
 4. Stevan Ristić
 5. Svetlana Žarković
 6. Svetlana Pešić
 7. Branimir Bošnjak
 8. Ljubica Stanković
 9. Nikola Živković
 10. Bojana Kurlagić
 11. Jovana Popović
 12. Nikola Alaica
 13. Nemanja Milenković
 14. Ljubica Buha
 15. Bogdan Tišma

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BELOG MANASTIRA
PÉLMONOSTOR VÁROSI MAGYAR KISEBBSÉGI ÖNKORMANYZAT

Predsjednik: Ferenc Kovač
Zamjenik predsjednika: Tibor Sloboda
A: Svetog Martina 31A, 31300 Beli Manastir
Na izborima održanim 5. svibnja 2019. godine za članove Vijeća mađarske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru izabrani su:

 1. Ferenc Kovač
 2. Tibor Sloboda
 3. Žolt Gajs
 4. Ana Kovačević
 5. Izabela Agh
 6. Adrijan Horvat
 7. Janoš Paušković
 8. Nandor Šipoš
 9. Janoš Vajzenbach
 10. Maria Babli
 11. Ana Palagyi
 12. Emeše Ferenc Ilić
 13. Šandor Juhas
 14. Janoš Đerfi
 15. Ibojka Sičajmov

 

Skip to content