Udruge

Grad Beli Manastir, sukladno odredbama Zakona o udrugama i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge svake godine raspisuje javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području kulture, socijalne zaštite, gospodarskih djelatnosti, ali i sporta, turizma i vrši odabir najkvalitetnijih programa i projekata koji se financiraju iz proračuna Grada Belog Manastira.

Na području Grada Belog Manastira aktivne su sljedeće udruge :

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA BARANJA

UDRUGA INOVATORA BARANJE

PROJEKT GRAĐANSKE DEMOKRATSKE INICIJATIVE – P. G. D. I.

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA BELOG MANASTIRA

GRADSKO KAZALIŠTE BELI MANASTIR

STRELJAČKA UDRUGA “MARS”

MIROVNA GRUPA OAZA BELI MANASTIR

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO BELI MANASTIR

LIONS KLUB “BELI MANASTIR”

DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE BELI MANASTIR

FOTO-KINO KLUB “BARANJA-FILM” BELI MANASTIR

OGRANAK MATICE HRVATSKE U BELOM MANASTIRU

KLUB TEHNIKE “BARANJA” BELI MANASTIR

 

NOGOMETNI KLUB “ŠPARTA” BELI MANASTIR

SRPSKA ORGANIZACIJA “PRAKTIČNA ŽENA”

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA BELOG MANASTIRA

BARANJSKO-RUSKO DRUŠTVO PRIJATELJSTVA

KLUB ŽENA LIJEČENIH NA DOJCI MAMMA BELI MANASTIR

UDRUGA UZGAJATELJA MALIH ŽIVOTINJA “BARANJA” BRANJIN VRH

DRUŠTVO PISACA PANONN CLUB BELI MANASTIR

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA BARANJE

MOTO KLUB USAMLJENI VUKOVI

UDRUGA OSOBA S ALERGIJAMA I PROBLEMIMA DISANJA

GIMNASTIČKO DRUŠTVO BELI MANASTIR

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “ŠARAN” ŠEĆERANA

STOLNOTENISKI KLUB “BELI MANASTIR”

UDRUGA PRIJATELJI STARIH ŠPORTOVA “BARANJSKE LEGE”

ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA “SMUĐ” BELI MANASTIR

MOTO KLUB “BELI MANASTIR”

ŠAHOVSKI KLUB “BELI MANASTIR” BELI MANASTIR

SRPSKO KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO “JOVAN LAZIĆ” BELI MANASTIR

SKOK KLUB – ŠPORTSKA REKREACIJA I PLES

DRUŠTVO HRVATSKO-MAĐARSKOG PRIJATELJSTVA TURUL-BELI MANASTIR

PČELARSKA UDRUGA “BARANJA” BELI MANASTIR

ZAVOD ZA BARANJSKU POVJESNICU BELI MANASTIR

UDRUGA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA “BARANJAMEDIJA”

KONJOGOJSKA UDRUGA “BARANJA”

UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA BELOG MANASTIRA

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA BELI MANASTIR

KOŠARKAŠKI KLUB “BELI MANASTIR”

UDRUGA PROIZVOĐAČA KULENA-BARANJSKI KULEN

ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB BARANJA

DRUŠTVO NAŠA DJECA GRADA BELOG MANASTIRA

AIKI DOJO TAKEDA

MATICA UMIROVLJENIKA GRADA BELI MANASTIR

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO “MONTENEGRO-MONTENEGRINA” I PRIJATELJA REPUBLIKE CRNE GORE BELI MANASTIR

“MAĐARSKA KATOLIČKA ŽENA” – BARANJA, BELI MANASTIR

MAĐARSKA KULTURNA UDRUGA “PÉLMONOSTOR”

KI AIKIDO KLUB BELI MANASTIR

UDRUGA VOĆARA, VINOGRADARA I VINARA “SV. KRIŽA”

NOGOMETNO SREDIŠTE BELI MANASTIR

UDRUGA BARANJSKIH ROMA

CENTAR ZA KULTURU I OBUČAVANJE SAVEZA MAĐARSKIH UDRUGA “SZTÁRAI MIHÁLY”- BELI MANASTIR

MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE UDRUGA BELI MANASTIR

UDRUGA RODITELJA I DJECE PČELICE

BOKSAČKI KLUB “BELI MANASTIR”

ORIJENTACIJSKI KLUB SOVA

BARANJSKI CIVILNI CENTAR

SRPSKO UDRUŽENJE ŽENA “DUKAT”

ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB “BARANJA-BELJE”

ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA BELOG MANASTIRA

UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOĆARA “SVETI MARTIN” BELI MANASTIR

VATROGASNA ZAJEDNICA BARANJA

PRIJATELJI SVETOG MARTINA

NOGOMETNI KLUB “CROATIA” BRANJIN VRH

UDRUGA ROMSKOG PRIJATELJSTVA “LUNA”

SPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA AMADEUS

UDRUGA ŽENA „BARANYAI JÚLIA“

BOĆARSKI KLUB “VID”

ŽENSKI RUKOMETNI KLUB BARANJA – BELI MANASTIR

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BELI MANASTIR

KARATE KLUB “BELI MANASTIR 98”

“ZAJEDNICA ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH UDRUGA BARANJE”

FOLKLORNI ANSAMBL BARANJE “NIKOLA TESLA” BELI MANASTIR

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BELI MANASTIR

LIGA PROTIV RAKA BARANJA

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRANJIN VRH

LOVAČKO DRUŠTVO “SRNDAĆ” BELI MANASTIR

KOLO SRPSKIH SESTARA SV. JELENA DEČANSKA BELI MANASTIR

LOVAČKO DRUŠTVO “SOKOL” BRANJIN VRH

UDRUGA ROMSKI NACIONALNI FORUM

UDRUGA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA PRIČUVNOG SASTAVA POLICIJE 90/91

UDRUGA ROMA GRADA BELOG MANASTIRA

UDRUGA FILATELISTA I NUMIZMATIČARA “ANTIANUS” BRANJIN VRH

UDRUGA ZA PRIRODU, OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ

MAĐARSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI HRVATSKOJ

UDRUGA ZA RAZVOJ EKOLOGIJE I RIBOLOVNOG TURIZMA U BARANJI

BARANJSKI DEMOKRATSKI FORUM BELI MANASTIR

UDRUGA ZA RAZVOJ KULTURE “BAZA”

SRPSKI KULTURNI KLUB “MILUTIN MILANKOVIĆ”

ČETVORA VRATA

KUGLAČKI KLUB “BELJE” MPI BELI MANASTIR

ROMSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO “ROMI BARANJE”

UDRUGA ZA POMOĆ SPORTAŠA INVALIDA I SPORTAŠA “SPORTSKO SRCE”

“DRUŠTVO HRVATSKO SRCE – BARANJA” BELI MANASTIR

MOTO-KLUB “BARANJA”

BICIKLISTIČKA UDRUGA “BARANJA BIKE”

KUGLAČKI KLUB “ŠPARTA” BELI MANASTIR

UDRUGA ZA ISTRAŽIVANJE I PROMICANJE KVALITETE ŽIVOTA “BARAN”

HRVATSKA UDRUGA KOLEKCIONARA I PRIJATELJA STARINA PREDMETA KULTURNE BAŠTINE REPUBLIKE HRVATSKE

UDRUGA MLADEŽI “JANUS PANNONIUS” BELI MANASTIR

ŠTAFELAJ LIKOVNA UDRUGA BELI MANASTIR

ZAVIČAJNO DRUŠTVO MEĐIMURACA U BARANJI “MEĐIMURJE”

JESEN U BARANJI

BARANJSKA UDRUGA MLADIH

TASKO PRESS MULTI MEDIJALNA IZVJEŠTAJNA AGENCIJA BELI MANASTIR

UDRUGA ZA ZDRAV ŽIVOT I REKREACIJU “SRCE”

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA BELOG MANASTIRA

 

 

 

Skip to content