Udruge građana

Grad Beli Manastir godišnje za djelatnost udruga koje djeluju na području Grada Belog Manastira izdvaja otprilike 3,5 % sredstava iz proračuna i to za djelatnosti kulture, socijalne zaštite, sporta, vatrogastva, turizma i razvoja gospodarskih djelatnosti.

INFORMATIČKI KLUB “PITAGORA”

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA BARANJA

UDRUGA INOVATORA BARANJE

PROJEKT GRAĐANSKE DEMOKRATSKE INICIJATIVE – P. G. D. I.

NEZAVISNA MEDIJSKA MREŽA

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA BELOG MANASTIRA

GRADSKO KAZALIŠTE BELI MANASTIR

STRELJAČKA UDRUGA “MARS”

DRUŠTVO INŽENJERA I TEHNIČARA BARANJA BELI MANASTIR

MIROVNA GRUPA OAZA BELI MANASTIR

HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO BELI MANASTIR

LIONS KLUB “BELI MANASTIR”

DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE BELI MANASTIR

FOTO-KINO KLUB “BARANJA-FILM” BELI MANASTIR

OGRANAK MATICE HRVATSKE U BELOM MANASTIRU

UDRUGA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, OSOBA S INVALIDITETOM I NJIHOVIH OBITELJI “BARANJSKI LEPTIRIĆI”

KLUB TEHNIKE “BARANJA” BELI MANASTIR

 

NOGOMETNI KLUB “ŠPARTA” BELI MANASTIR

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE-UDRUŽENJE BELI MANASTIR

SRPSKA ORGANIZACIJA “PRAKTIČNA ŽENA”

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA BELOG MANASTIRA

BARANJSKO-RUSKO DRUŠTVO PRIJATELJSTVA

KLUB ŽENA LIJEČENIH NA DOJCI MAMMA BELI MANASTIR

UDRUGA UZGAJATELJA MALIH ŽIVOTINJA “BARANJA” BRANJIN VRH

DRUŠTVO PISACA PANONN CLUB BELI MANASTIR

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA BARANJE

MOTO KLUB USAMLJENI VUKOVI

UDRUGA OSOBA S ALERGIJAMA I PROBLEMIMA DISANJA

GIMNASTIČKO DRUŠTVO BELI MANASTIR

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “ŠARAN” ŠEĆERANA

STOLNOTENISKI KLUB “BELI MANASTIR”

UDRUGA PRIJATELJI STARIH ŠPORTOVA “BARANJSKE LEGE”

ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA “SMUĐ” BELI MANASTIR

MOTO KLUB “BELI MANASTIR”

ŠAHOVSKI KLUB “BELI MANASTIR” BELI MANASTIR

SRPSKO KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO “JOVAN LAZIĆ” BELI MANASTIR

SKOK KLUB – ŠPORTSKA REKREACIJA I PLES

DRUŠTVO HRVATSKO-MAĐARSKOG PRIJATELJSTVA TURUL-BELI MANASTIR

PČELARSKA UDRUGA “BARANJA” BELI MANASTIR

ZAVOD ZA BARANJSKU POVJESNICU BELI MANASTIR

UDRUGA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA “BARANJAMEDIJA”

KONJOGOJSKA UDRUGA “BARANJA”

UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA BELOG MANASTIRA

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA BELI MANASTIR

KOŠARKAŠKI KLUB “BELI MANASTIR”

UDRUGA PROIZVOĐAČA KULENA-BARANJSKI KULEN

ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB BARANJA

DRUŠTVO NAŠA DJECA GRADA BELOG MANASTIRA

“DRUŠTVO HRVATSKA ŽENA” – BARANJA, BELI MANASTIR

AIKI DOJO TAKEDA

MATICA UMIROVLJENIKA GRADA BELI MANASTIR

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO “MONTENEGRO-MONTENEGRINA” I PRIJATELJA REPUBLIKE CRNE GORE BELI MANASTIR

ZELENA TOČKA-BARANJA

“MAĐARSKA KATOLIČKA ŽENA” – BARANJA, BELI MANASTIR

MAĐARSKA KULTURNA UDRUGA “PÉLMONOSTOR”

KI AIKIDO KLUB BELI MANASTIR

UDRUGA VOĆARA, VINOGRADARA I VINARA “SV. KRIŽA”

NOGOMETNO SREDIŠTE BELI MANASTIR

UDRUGA BARANJSKIH ROMA

RUKOMETNI KLUB “BELI MANASTIR”

CENTAR ZA KULTURU I OBUČAVANJE SAVEZA MAĐARSKIH UDRUGA “SZTÁRAI MIHÁLY”- BELI MANASTIR

PRVENSTVO SVIJETA I OKOLNIH SELA

MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE UDRUGA BELI MANASTIR

UDRUGA RODITELJA I DJECE PČELICE

BOKSAČKI KLUB “BELI MANASTIR”

ORIJENTACIJSKI KLUB SOVA

BARANJSKI CIVILNI CENTAR

SRPSKO UDRUŽENJE ŽENA “DUKAT”

ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB “BARANJA-BELJE”

NOGOMETNI KLUB “ŠAMPION” ŠUMARINA

ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA BELOG MANASTIRA

UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOĆARA “SVETI MARTIN” BELI MANASTIR

VATROGASNA ZAJEDNICA BARANJA

PRIJATELJI SVETOG MARTINA

NOGOMETNI KLUB “CROATIA” BRANJIN VRH

UDRUGA ROMSKOG PRIJATELJSTVA “LUNA”

SPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA AMADEUS

UDRUGA ŽENA „BARANYAI JÚLIA“

BOĆARSKI KLUB “VID”

ŽENSKI RUKOMETNI KLUB BARANJA – BELI MANASTIR

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BELI MANASTIR

KARATE KLUB “BELI MANASTIR 98”

“ZAJEDNICA ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH UDRUGA BARANJE”

FOLKLORNI ANSAMBL BARANJE “NIKOLA TESLA” BELI MANASTIR

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BELI MANASTIR

LIGA PROTIV RAKA BARANJA

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRANJIN VRH

LOVAČKO DRUŠTVO “SRNDAĆ” BELI MANASTIR

KOLO SRPSKIH SESTARA SV. JELENA DEČANSKA BELI MANASTIR

LOVAČKO DRUŠTVO “SOKOL” BRANJIN VRH

SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA

UDRUGA ROMSKI NACIONALNI FORUM

UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA HOPE

BADMINTONSKI KLUB “BARANJA” BELI MANASTIR

UDRUGA “MLADEŽI ROMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE”

UDRUGA ZA BODY BUILDING I FITNESS “SAMANTA”

BARANJSKA UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA

UDRUGA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA PRIČUVNOG SASTAVA POLICIJE 90/91

BARANJSKI BICIKLISTIČKI KLUB BELI MANASTIR

KULTURNO DRUŠTVO ZA NJEGOVANJE OBIČAJA MAĐARA

ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA “DUNAVAC”

ŽENSKI RUKOMETNI KLUB BELI MANASTIR

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “DAST” BELI MANASTIR

UDRUGA MLADIH “MOST” BELI MANASTIR

UDRUGA ROMA GRADA BELOG MANASTIRA

UDRUGA FILATELISTA I NUMIZMATIČARA “ANTIANUS” BRANJIN VRH

UDRUGA ZA PRIRODU, OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ

ALTERNATIVA BARANJE

ROMSKO KULTURNO – UMJETNIČKO DRUŠTVO ĐELEM ĐELEM

SINANJU SHIN DO DOJO SATORU

UDRUGA GRAĐANA ART SELECT

BILIJAR KLUB LYMMAR

MALONOGOMETNI KLUB “SLONJA” BELI MANASTIR

MAĐARSKO NACIONALNO VIJEĆE U REPUBLICI HRVATSKOJ

UDRUGA ZA RAZVOJ EKOLOGIJE I RIBOLOVNOG TURIZMA U BARANJI

BARANJSKI DEMOKRATSKI FORUM BELI MANASTIR

UDRUGA ZA RAZVOJ KULTURE “BAZA”

SRPSKI KULTURNI KLUB “MILUTIN MILANKOVIĆ”

ČETVORA VRATA

KUGLAČKI KLUB “BELJE” MPI BELI MANASTIR

ROMSKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO “ROMI BARANJE”

UDRUGA ZA POMOĆ SPORTAŠA INVALIDA I SPORTAŠA “SPORTSKO SRCE”

“DRUŠTVO HRVATSKO SRCE – BARANJA” BELI MANASTIR

MOTO-KLUB “BARANJA”

BICIKLISTIČKA UDRUGA “BARANJA BIKE”

KUGLAČKI KLUB “ŠPARTA” BELI MANASTIR

UDRUGA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA “SUNCE” – BELI MANASTIR

UDRUGA ZA ISTRAŽIVANJE I PROMICANJE KVALITETE ŽIVOTA “BARAN”

UDRUGA REIKISTA “SVJETLOST” BELI MANASTIR

SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA MLADEŽI

UDRUGA KORISNIKA BEŽIČNIH SUSTAVA BELI MANASTIR WIRELESS

LOVAČKO DRUŠTVO “HUBERTUS” BELI MANASTIR

PENZIONERI-UMIROVLJENICI, GRADA BELOG MANASTIRA

KUGLAČKI KLUB “GRMEČ” BELI MANASTIR

HRVATSKA UDRUGA KOLEKCIONARA I PRIJATELJA STARINA PREDMETA KULTURNE BAŠTINE REPUBLIKE HRVATSKE

UDRUGA MLADEŽI “JANUS PANNONIUS” BELI MANASTIR

UDRUGA OSOBA OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO “BRNJEVARCI”

ŠTAFELAJ LIKOVNA UDRUGA BELI MANASTIR

ZAVIČAJNO DRUŠTVO MEĐIMURACA U BARANJI “MEĐIMURJE”

JESEN U BARANJI

BARANJSKA UDRUGA MLADIH

TASKO PRESS MULTI MEDIJALNA IZVJEŠTAJNA AGENCIJA BELI MANASTIR

UDRUGA ZA ZDRAV ŽIVOT I REKREACIJU “SRCE”

NOGOMETNI KLUB “JADRAN” ŠEĆERANA

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA BELOG MANASTIRA

 

 

 

Skip to content