Nabava opreme za streetworkout

Grad Beli Manastir objavljuje poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda za predmet nabave: Oprema za streetworkout. Cjeloviti tekst Poziva (s prilozima 2. i 3.) i pripadajući prilozi (Prilog 1 – Troškovnik i Prilog 4 – Glavni...
Skip to content