Nabava informatičke opreme

Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda nabave informatičke opreme za potrebe rada Gradske uprave Grada Belog Manastira i za opremanje građevine poduzetničkog centra (skladišni kapaciteti) u Belom Manastiru, Poslovna...
Skip to content