Adaptacija dječjeg vrtića „Cvrčak“ – prenamjena prostora za jasličnu odgojnu skupinu

Adaptacija dječjeg vrtića „Cvrčak“ – prenamjena prostora za jasličnu odgojnu skupinu

Građevinski radovi u sklopu projekta „Adaptacija dječjeg vrtića „Cvrčak“ – prenamjena prostora za jasličnu odgojnu skupinu“ ulaze u završnu fazu. Projekt „Adaptacija dječjeg vrtića „Cvrčak“ – prenamjena prostora za jasličnu odgojnu skupinu“ sufinanciran je sredstvima...
Skip to content