28.07.2017

Grad Beli Manastir objavljuje pisani poziv u postupku javnog prikupljanja ponuda za nabavu zamjenskih dijelova i ostalog potrošnog materijala prema specifikaciji. Cjeloviti tekst poziva i pripadajući troškovnik se nalazi u prilogu.
Rok za dostavu ponuda je 3. kolovoza 2017. godine u 8:00 sati.

Poziv za dostavu ponuda zamjenski dijelovi i ostali potrosni materijal prema specifikaciji

Troskovnik – specifikacija

Skip to content