Dječji vrtić Cvrčak Beli ManastirDječji vrtić Cvrčak Beli ManastirDječji vrtić Cvrčak Beli ManastirDječji vrtić Cvrčak Beli ManastirDječji vrtić Cvrčak Beli Manastir
Dječji vrtić Cvrčak Beli Manastir svoju djelatnost obavlja na tri lokacije- u Belom Manastiru,Branjin Vrhu i Šećerani.

U programe vrtića uključeno je 157 djece od navršene 2 godine života do godine života prije polaska u osnovnu školu i raspoređenih u 8 odgojnih skupina.
Uposleno je 26 radnika od kojih je 16 stručnih.

U vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege,odgoja,obrazovanja,zdravstvene zaštite,prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi te program predškole.

Programi su prilagođeni razvojnim potebama djece te njihovim mogućnostima i interesima.

Provedbom programa osigurava se poticajno,kreativno i sigurno okruženje, koje pozitvno djeluje na sve aspekte djetetova razvoja.

Djelatnost predškolskog odgoja u Belom Manastiru kontinuirano se provodi od 1951. godine.

Kontakti

Dječji vrtić Cvrčak
Beli Manastir Vladimira Nazora 34a
31300 Beli Manastir
tel/fax:031/701-318
Područni vrtić Branjin Vrh Svetog Križa bb
Branjin Vrh
tel:031/727-345
Područni vrtić Šećerana Mirka Markovića bb
Šećerana, 31300 Beli Manastir
tel:031/725-345
Ravnateljica Ljiljana Tokić
Skip to content