Mirovna grupa Oaza u partnerstvu s Gradom Belim Manastirom organizira edukaciju na temu “Kako unaprijediti standarde kvalitete pružanja socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama Grada Belog Manastira”. Edukacija će se održati u utorak, 23. rujna, u Hotelu Patria u Belom Manastiru od 9 do 16 sati. Trener edukacije bit će Vlado Grujić, diplomirani socijalni radnik.

Edukacija se provodi u sklopu “Oazinog” projekta “Unapređenje pružanja socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama Grada Belog Manastira”.Cilj edukacije je promicati i unaprijediti pružanje socijalnih usluga svih organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i institucija koje se bave pružanjem takvih usluga starijim osobama.

“Oazin” projekt financira Mreža IRIS sredstvima Europske Unije u sklopu svog projekta “Unapređenje pružanja socijalnih usluga u jugoistočnoj Europi kroz osnaživanje regionalnih i nacionalnih mreža civilnoga društva”. Taj projekt provodi Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), zajedno sa svojim partnerima iz Belgije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije te s Kosova.

Svim polaznicima edukacije osiguran je materijal za edukaciju, osvježenje u pauzama i ručak. Osobama izvan Belog Manastira bit će plaćeni putni troškovi. Molimo da svoje sudjelovanje na edukaciji prijavite na mail: oaza_bm@yahoo.com ili na telefon (031) 705-055.
oaza edukacija

Skip to content