Grad Beli Manastir inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Grada Belog Manastira na održavanju čistoće na javnim površinama Grada Belog Manastira, po programu “JAVNI RAD” Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Grad Beli Manastir objavio je dva Javna poziva za prijavu kandidata za zapošljavanje u javnim radovim na području Grada Belog Manastira u 2021. godini na određeno vrijeme i to za sljedeće programe:

Prijave na javni poziv mogu se predati od 15. travnja 2021. godine do 29. travnja 2021. godine poštom ili osobno uz naznaku označenu u teksu javnog poziva.

Tekst Javnog poziva po PROGRAMU JAVNI RADOVI možete preuzeti ovdje.

Tekst Javnog poziva po PROGRAMU JAVNI RADOVI – ROMI za pripadnike romske nacionalne manjine možete preuzeti ovdje.

Prijavu za javne pozive možete preuzeti ovdje.

Skip to content