Beli Manastir je središte područja Baranje koje je područje od posebne državne skrbi. Prema podacima popisa stanovništva iz 2001. godine, na području Baranje živi 42.633 stanovnika i obuhvaća 8 općina i grad Beli Manastir. Jedina narodna knjižnica na cijelom tom prostoru je Gradska knjižnica Beli Manastir.

Gradska knjižnica Beli Manastir ima status i Središnje knjižnice Mađara u Republici Hrvatskoj.

Djelatnosti

S obzirom da nam je, kao narodnoj knjižnici, jedna od osnovnih zadaća poticanje na čitanje, svake godine svim učenicima prvih razreda osnovnih i srednjih škola s područja grada Belog Manastira darujemo jednogodišnje članstvo u našoj Knjižnici. Na određene datume, ovisno o internom dogovoru djelatnika knjižnice (Dan pismenosti, Dan dječje knjige, Dan žena i sl.), knjižnica jednom godišnje organizira besplatno učlanjenje novih članova pripadajuće skupine korisnika, tako da nam je broj korisnika konstantno u porastu. Sukladno tome, nabavlja se i knjižna građa kako bismo u što većoj mjeri zadovoljili afinitete svojih korisnika.

Temeljni zadatak Gradske knjižnice Beli Manastir je posredovanje informacija u skladu s obrazovnim, opće informacijskim, kulturnim i rekreacijskim potrebama korisnika.

Obrazovanje – poduprijeti i osigurati izvore za samostalni razvoj pojedinca i/ili grupe na svim stupnjevima obrazovanja smanjujući razlike između pojedinca i zabilježenog znanja.

Informacije – brzo osiguravanje pojedincu, odnosno grupi točnu i iscrpnu informaciju o traženom predmetu.

Kultura – biti jedna od osnovnih kulturnih ustanova u zajednici koja promovira opće kulturne vrijednosti svih umjetnosti.

Rekreacija – aktivno djelovati na razvijanje i njegovanje pozitivnog stava prema rekreaciji i provođenju slobodnog vremena

Kontakti

Gradska knjižnica Beli Manastir
    Kralja Tomislava 2
31300 Beli Manastir
Tel: 031/710-250
Fax: 031/710-259

posudba:posudba@gkbm.hr

www.gkbm.hr

     
  Ravnateljica tel: 031/710-254
email: gradska.knjiznica.bm@os.t-com.hr
     
  Voditelj središnje knjižnice Mađara u RH tel: 031/710-251
email: skm@gkbm.hr
     
  Nabava tel: 031/710-251
email: nabava@gkbm.hr
     
  Računovodstvo tel: 031/710-253
Skip to content