Upute pa provedbu državne mature izrađene su u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

 

Uvod 

Ispite državne mature preporučljivo je organizirati na način da se pisanje A i B razine ispita odvoji u zasebne dane kako bi se smanjio broj pristupnika (učenika ili kandidata) koji u istom terminu (danu) dolaze u ustanove.

Na taj će se način rasteretiti javni prijevoz, omogućiti održavanje veće distance (2 m razmaka) te organizacija polaganja ispita u izdvojenom prostoru za veći broj pristupnika (vidjeti dalje u tekstu).

Predlaže se da se veći ispiti organiziraju tako da se u jednom danu održava jedan ispit (ili dio ispita, test ili esej, ako se radi o ispitu hrvatskog jezika) kako bi se mogla provesti primjerena higijena prostorija i provjetravanje te osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak pristupnika iz ustanove uz održavanje razmaka od 2 metra.

Pristup državnoj maturi u trenutnoj epidemiološkoj situaciji

 • Tijekom epidemije koronavirusa državnoj maturi može pristupiti isključivo pristupnik koji ne pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti, a koja se može očitovati sljedećim simptomima: povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.
 • Osim toga, državnoj maturi ne može pristupiti pristupnik kojemu je izrečena mjera samoizolacije te kod kojeg je utvrđena zaraza COVID-19.
 • Pristupnicima kojima će se uskratiti polaganje državne mature iz bilo kojeg od ta dva razloga treba omogućiti polaganje u drugom terminu prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 • Ispitni prostor i dolazak pristupnika. Mjesto održavanja državne mature i pripadajuće prostorije potrebno je prije dolaska temeljito oprati i ako je moguće dezinficirati, uključujući i sanitarne prostorije.
 • Neposredno prije dolaska kandidata preporučuje se provjetravanje prostorija (ulazak i cirkulacija svježeg zraka u trajanju od najmanje pola sata). U svim sanitarnim čvorovima treba osigurati sapun i jednokratne ručnike (papirnate ubruse) za ruke, te koš za otpad s poklopcem.
 • Dolazak učenika na državnu maturu treba organizirati na način da se učenici ne grupiraju pri dolasku (izvan i unutar ustanove poželjan je fizički razmak od 2 metra).
 • Kandidate treba prije dolaska upozoriti da ponesu pribor koji im je potreban za ispit (ako je tako propisano ispitnim katalogom) i da si prije dolaska izmjere tjelesnu temperaturu.

Izjava pristupnika/djelatnika i dopuštanje ulaska u ustanovu

Sadržaj izjave

 • ime, prezime (učenici navode razredni odjel koji pohađaju, kandidati navode OIB),

 • izjavljujem da nemam znakove akutne respiratorne bolesti koja može uključivati: povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa te izjavljujem da neću pristupiti ispitima državne mature ako ću u vrijeme polaganja ispita imati navedene simptome,

 •  izjavljujem da mi nije propisana mjera samoizolacije, da nemam saznanja da sam zaražen/a s novim koronavirusom te da neću pristupiti ispitima državne mature ako mi bude izrečena mjera samoizolacije ili ako ću imati saznanja da sam zaražen/a s novim koronavirusom u vrijeme polaganja ispita.

Prikupljanje izjava
Preporučuje se da izjave prikupe ispitni koordinatori elektroničkim putem prije ispita, uz ostavljanje mogućnosti davanja pisane izjave na licu mjesta (prije samog ulaza u ustanovu) isključivo onima koji nisu dostavili izjavu elektroničkim putem.

Izjava je preduvjet za ulazak u ustanovu

 • Svrha izjave je informirati sve pristupnike i djelatnike da u slučaju gore navedenog ne mogu sudjelovati na ispitima državne mature.
 • Ovu izjavu obavezno treba prikupiti od svakog sudionika prije njegovog prvog ispita. Prije ulaska u ustanovu pristupnik zaduženoj osobi daje na uvid u osobnu iskaznicu te od zadužene osobe saznaje u kojoj ispitnoj prostoriji piše ispit ako tu informaciju nije dobio prethodno elektroničkim putem.
 • Osobe koje provjeravaju osobne iskaznice i izjave moraju nositi masku i imati rukavice, radi zaštite sebe i drugih. Nakon završetka postupka rukavice se skidaju i bacaju u koš za smeće s poklopcem. Zatim treba temeljito oprati ruke tekućom vodom i sapunom u trajanju od 20 sekundi.
 • Pred ulazom u ustanovu neophodno je organizirati jedan ili više natkrivenih (u slučaju kiše) punktova, ovisno o broju učenika i broju ulaza. Na punktovima stoje osobe zadužene za prikupljanje izjava, provjeru osobnih iskaznica i davanje uputa.
 • Na ulazu u ustanovu treba smjestiti dozator s dezinficijensom kako bi svaki pristupnik mogao dezinficirati ruke. Pristupnik zatim nastavlja ravno prema ispitnoj prostoriji u kojoj piše ispit.

Kretanje pristupnika
Kretanje pristupnika u ustanovi nastojat će se organizirati na način da pristupnici, ako to nije nužno, sami ne otvaraju ni ne zatvaraju vrata. Pristupnik na obavijesti izvješenoj pred vratima prostorije u kojoj piše ispit saznaje koje je njegovo mjesto u učionici te zauzima to mjesto.

Održavanje ispita
Pisani ispit provodi se u dovoljno velikoj prostoriji iza zatvorenih vrata i, ako je moguće s obzirom na buku i vremenske prilike, s otvorenim prozorima (izuzetak je slušni dio ispita stranih jezika, kada je potrebno zatvoriti prozore kako bi se smanjio rizik buke).
Pristupnike na stolu dočekuje vrećica s ispitnim materijalom, kako bi se smanjila interakcija ljudi u istoj prostoriji.
Ako je moguće, pristupnici ulaze jedan po jedan tako da prvi ulazi pristupnik koji sjedi na najudaljenijem mjestu u prostoriji, gledajući s vrata, i tako redom. Razmak među pristupnicima, dežurnim nastavnicima i voditeljima u ispitnoj prostoriji treba biti najmanje 2 metra.

Dopušteni predmeti

 • Pristupnici tijekom pisanja ispita na radnome stolu smiju imati samo osobnu iskaznicu, pribor za pisanje propisan ispitnim katalogom za svaki predmet, vlastitu kemijsku olovku, bočicu s vodom i ispitne materijale.
 • Sve ostale stvari (mobilne uređaje…) pristupnik stavlja u svoju torbu koju odlaže na za to predviđeno mjesto u ili izvan ispitne prostorije.
 • Ako zbog zdravstvenog stanja pristupnik treba tijekom pisanja ispita konzumirati hranu/slatkiše, isto odlaže na stol voditelja ispitne prostorije i po potrebi konzumira izvan ispitne prostorije.
 • Ustanova priprema određeni broj kemijskih olovaka za pristupnike koji su zaboravili ponijeti kemijsku olovku na ispit. Tu kemijsku olovku pristupnik nakon ispita odnosi sa sobom.

Izlazak pristupnika

 • Po završetku pisanja ispita pristupnik odlaže ispitni materijal na rub stola i dizanjem ruke obavještava dežurnog nastavnika da je završio. Sve što je donio pristupnik odnosi sa sobom kada napušta ispitnu prostoriju (kemijsku olovku, osobnu iskaznicu, pribor za pisanje, bočicu s vodom, lijekove i ostatke hrane/slatkiša).
 • Preporučuje se da se izlazak pristupnika iz ispitne prostorije i ustanove organizira tako da izlaze jedan po jedan, i to prvi izlazi pristupnik najbliži vratima. Međutim ako netko ranije završi ili odustane od pisanja ispita, treba mu omogućiti izlazak iz prostorije. Pri izlasku iz ustanove pristupnici dezinficiraju ruke koristeći dozatore s dezinficijensima na ulazu/izlazu iz ustanove.
 • Pristupnike treba podsjetiti da i nakon završetka ispita drže razmak, da se ne zadržavaju u grupama i ne ostvaruju bliske međusobne kontakte.
 • Ako to prostorni uvjeti dopuštaju, polaganje ispita treba organizirati na način da voditelj i dežurni nastavnik u ispitnoj prostoriji cijelo vrijeme održavaju razmak od 2 metra od pristupnika i međusobno.

Čišćenje prostorija nakon ispita

 • Po završetku ispita prostorije treba očistiti (pod se pere uobičajenim deterdžentom za pranje, a površine koje su se dodirivale (kvake, stolovi i slično) peru se i zatim dezinficiraju.
 • Prostorije se dobro provjetravaju (prozori se drže širom otvorenima najmanje 30-tak minuta).

Nošenje maski

 • Ako se provedba ispita može organizirati na opisani način, nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod pristupnika i svih koji sudjeluju u provedbi ispita državne mature nije nužno ali se preporučuje.
 • Posebno se preporučuje nošenje maski (kao i rukavica) svim osobama/djelatnicima zaduženima za provjeru osobnih iskaznica i prikupljanje izjava prije ulaska u ustanovu, kao i kod drugih zaduženja za koja se pretpostavlja da neće biti moguće držanje razmaka od 2 m (primjerice kod prikupljanja ispitnog materijala). Nošenje maski je obavezno u specifičnim situacijama koje su navedene u nastavku ovih uputa.

Mjere opreza prije ispita

 • Svi pristupnici, djelatnici uključeni u provedbu ispita državne mature i pomoćnici na ispitu državne mature, 14 dana prije svakog ispita pridržavaju se što je više moguće pravila kojima se smanjuje mogućnost zaraze (izbjegavanje trgovina, mjesta većeg okupljanja ljudi, javnog prijevoza, kućnih druženja, dosljedno provođenje socijalne distance i higijene i sl.).
 • Pristupnici, djelatnici, pratnja i druge osobe ne ulaze u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore ustanove u kojoj se provodi ispit državne mature prije ispita i tijekom ispita ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha, ako postoji mogućnost da su bili izloženi kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 ili su u samoizolaciji.

Uputa za korištenje dezinficijensa za ruke

 • prije korištenja dezinficijensa preporučuje se pranje ruku sapunom i tekućom vodom, posebice kada su ruke vidljivo zaprljane (postupak pranja traje 20 sekundi),
 • kada nije moguće oprati ruke sapunom i vodom, potrebno ih je dezinficirati dezinficijensom za ruke,
 • sredstvo za dezinfekciju treba nanijeti na suhe i čiste dlanove u količini od 1 do 2 ml (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača),
 • dlanove i područje između prstiju treba protrljati dok se ne osuše a sredstvo nije potrebno ispirati,
 • treba paziti na dostatnu upotrebu dezinficijensa za ruke i obavezno javiti zaduženoj osobi kada je sredstvo u dozatoru pri kraju, a kako bi se osiguralo novo.

Prilagodba ispitne tehnologije na ispitima državne mature

Pravo na produljeno vrijeme ispita
Pristupnicima kojima je Odlukom o prilagodbi odobreno produljeno vrijeme pisanja ispita u rasporedu sjedenja treba osigurati najudaljenije mjesto u prostoriji kako bi po završetku redovnog vremena trajanja ispita mogli nastaviti pisati ispit u prostoriji.

Polaganje ispita u izdvojenom prostoru
Kod polaganja ispita u izdvojenom prostoru, dežurni nastavnici održavaju razmak od pristupnika od najmanje 2 metra, dok u prostoriju ulaze samo osobe koje su nužne za provedbu ispita.

Pravo na stručnu podršku osobnog pomagača

 • Ako je pristupniku Odlukom o prilagodbi odobrena stručna podrška pomoćnika na ispitu državne mature (dalje u tekstu osobni pomoćnik), ispit se provodi u izdvojenom prostoru i osobni pomoćnik nosi medicinsku (kiruršku) masku.
 • Preporučuje se da osobni pomoćnik od pristupnika drži što veći razmak. Međutim, zbog potrebe neposrednog rada i pružanja stručne podrške to se vjerojatno neće moći ostvariti, bilo da se ispit provodi u izdvojenom prostoru ustanove, u kući pristupnika ili u bolnici.
 • Pristupnik kojemu je neophodna podrška roditelja ili osobnog asistenta izvan prostorije u kojoj polaže ispit (kod odlaska na toalet i sl.) ima pravo na takvu pomoć na način da roditelj/osobni asistent poštuje sve navedene obaveze za osobe uključene u provedbu ispita državne mature (držanje razmaka, pojačana higijena, korištenje maski i rukavica u skladu sa zdravstvenim stanjem pristupnika i sl.).

Pristupnici s teškoćama
Pristupnici s teškoćama ili težim zdravstvenim smetnjama koji koriste neku drugu vrstu opreme ili pomagala imaju je pravo donijeti i odnijeti sa sobom, ako nije drugačije dogovoreno.

Polaganje ispita kod kuće

 • Kod polaganje ispita državne mature kod kuće, dežurni nastavnici koji dolaze u kuću pristupnika nose kirurške maske i dezinficijense za ruke, drže razmak od 2 m u odnosu na druge ukućane i pristupnika.
 • Ako je riječ o pristupniku s narušenim imunitetom organizma, dežurni nastavnici koji provode ispit državne mature u njegovom domu uz maske nose i jednokratne rukavice.
 • Sam pristupnik postupa sukladno preporukama liječnika specijalista koji skrbi za njegovu osnovnu bolest.
 • Polaganje ispita državne mature u bolnici provodi se sukladno protokolima bolnice.

 

Posebni uvjeti za učenike s kroničnim bolestima

Za učenike s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za zarazu i razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (učenici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama, učenici s većim tjelesnih/motoričkim oštećenjima) potrebno je omogućiti veću socijalnu distancu i nošenje maske kako slijedi:

 • polaganje ispita u izdvojenom prostoru iako prethodno nisu ostvarili pravo na polaganje ispita u izdvojenom prostoru; pritom svi djelatnici koji moraju biti prisutni u istoj prostoriji koriste medicinsku (kiruršku) masku ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može koristi medicinsku masku,
 • ako nije moguće organizirati polaganje ispita u izdvojenom prostoru a zdravstveno stanje učenika dozvoljava nošenje maske, preporučuje se osigurati povećani fizički razmak od drugih učenika (3 ili više metara), manji broj osoba u istom prostoru i kiruršku masku za navedenog učenika.

Učenike čije zdravstveno stanje zahtijeva češće odlaske u toalet odnosno napuštanje prostorije u kojoj pišu ispit (dijabetes, bolesti urinarnog trakta, upalne bolesti crijeva itd.) treba smjestiti što bliže izlaznim vratima prostorije čak i kada im je omogućeno produljeno vrijeme trajanja ispita (uključujući primjenu članka 23. Pravilnika o polaganju državne mature „Narodne novine“, broj 01/13, 41/19 i 127/19).

Nošenje maski za lice
Preporučuje se da ovi učenici preuzmu masku na ulazu u ustanovu, stave masku odmah prije ulaska u ustanovu, te je odnesu sa sobom nakon završetka ispita.
Pristupnici i djelatnici dužni su prije ispita proučiti upute o pravilnom korištenju maske na poveznici.

Učenik je o navedenom zdravstvenom stanju dužan telefonom ili elektroničkim putem obavijestiti ispitnog koordinatora škole najmanje dva tjedna prije termina ispita.

Ispitni koordinator škole o zahtjevu svakog učenika obavještava nadležnog školskog liječnika (telefonom i e-korespondencijom).

Na temelju mišljenja školskog liječnika, ispitni koordinator priprema popis učenika kojima je potrebna maska i izdvojeni prostor i/ili koje treba smjestiti bliže vratima radi mogućeg češćeg odlaska na toalet odnosno izlaska iz prostorije u kojoj se piše ispit.
Kandidat koji u razdoblju u kojem polaže ispite državne mature razvije gore opisane respiratorne simptome dužan je o tome telefonom obavijestiti liječnika obiteljske medicine, učenik je dužan obavijestiti liječnika obiteljske medicine i školskog liječnika (obavještavanje epidemiološke službe slijedi prema indikaciji).

Završne preporuke

 • Ako nije moguće organizirati posao zbog većeg broja zaposlenika koji su u samoizolaciji, stožeri civilne zaštite (državni i lokalni) u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike iz drugih odgojno-obrazovnih ustanova, a kako bi se osigurala kontinuirana provedba ispita državne mature.
 • Osigurana je kontinuirana nužna suradnja s osnivačem.
 • Za svaki zadatak ravnatelj zadužuje jednu odgovornu osobu a dnevnu evidenciju o gore navedenom vodi ispitni koordinator.
 • Ove upute ne isključuju provođenje drugih preporuka sukladno aktualnoj i promijenjenoj epidemiološkoj situaciji.
Skip to content