Gradska uprava

O gradu

Gospodarstvo

Info

Katalog informacija

Prostorno planska dokumentacija

Natječaji

Javna nabava

Arhiva vijesti

2011
2010
2009
2008
2007
2006

 

Savjet mladih

 
Komentirajte
Pitajte

PredlaĹľite


 

 

 

 

 

            

 

Najnovije  vijesti28.02.2014. 

Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013., Godišnji Program rada 01.01.2013.-31.12.2013., Program rada za mandatno razdoblje 2013.-2017. i Program rada za mandatno razdoblje 2009.-2013. vijećnika Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Róberta Jankovicsa. Navedene izvještaje možete preuzeti ovdje.

17.01.2014. 

Poziv za iskaz interesa za uključivanje u projekt Poduzetničkog inkubatora i akceleratora u Poslovnoj zoni Grada Belog Manastira produžen je do 31. siječnja 2014. godine, zbog novog roka za predaju projektnih prijedloga.

Prijevu možete izvršiti putem online obrasca.

03.01.2014. 

POZIV NA TESTIRANJE

Provjera znanja i sposobnosti vezano uz raspisani oglas za prijam u službu referenta za blagajnu i proračunske rashode u Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira na određeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Osijek, Ispostava Beli Manastir, te na web-stranici Grada Belog Manastira www. beli-manastir.hr

Testiranje kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa održat će se dana 10. siječnja 2014. godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama vijećnice Grada Belog Manastira, u Belom Manastiru, ulica Kralja Tomislava 53. I kat.

Kandidati koji pristupe testiranju, dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Testiranje provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa s kojima će se provesti testiranje:

1. Snežana Gerdešić, Beli Manastir, Kralja Tomislava 18.

2. Aleksandra Dvornić, Beli Manastir, Alojzija Stepinca 8.

3. Danka Hudić, Čeminac, Matije Gupca 37.

27.12.2013. 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i Zaključka o raspisivanju Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Zapad“ (2), KLASA: 940-02/13-01/02, URBROJ: 2100/01-01-03-13-1 od 23. prosinca 2013. godine), gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta
u Poslovnoj zoni „Zapad“ Beli Manastir

Tekst cijelog natječaja  možete preuzeti ovdje

27.12.2013. 

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira raspisala je oglas za 1 izvršitelja na radno mjesto referent za blagajnu i proračunske rashode koji je objavljen putem Zavoda za zapošljavanje Beli Manastir.

Tekst oglasa, opis poslova, podatke o plaći te provjeri znanja i sposobnosti, pravne izvore za pripremu za testiranje i druge podatke možete preuzeti na nižim poveznicama.

Tekst oglasa

Podaci o plaći i provjeri znanja i sposobnosti, pravni izvori za pripremu za testiranje i drugi podaci vezani za oglas

21.12.2013. 

U cilju utvrđivanja interesa kvalitetnih projektnih aktivnosti i potreba za korištenjem poslovnog prostora i potreba projektiranja objekta poduzetničkog inkubatora i akceleratora Grad Beli Manastir objavljuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za uključivanje u projekt Poduzetničkog inkubatora i akceleratora u Poslovnoj zoni Grada Belog Manastira

Preuzimanje

Kompletan tekst poziva

Prijavni obrazac

11.12.2013. 

Dana 11. prosinca 2013. godine održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 09,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2014. godinu sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu kao i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu za područje Grada Belog Manastira i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2014. godinu, te Odluku o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Javnog groblja Beli Manastir.

Gradsko vijeće donijelo je svoj Program rada za 2014. godinu.

Nadalje, Gradsko vijeće donijelo je: Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga do vrijednosti na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – javne rasvjete na području Grada Belog Manastira, temeljem pisanog ugovora, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića "Cvrčak" Beli Manastir, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Beli Manastir, KLASA: 023-01/13-02/100, URBROJ: 2100/01-04/13-02/05 od 21. studenoga 2013. godine na Dodatak broj 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu broj 080125280951 od 28. siječnja 2008. godine zaključen između OTP banka Hrvatska dioničko društvo Zadar, Dom za starije i nemoćne osobe "Baranjsko sunce" Beli Manastir, Dječji vrtić "Cvrčak" Beli Manastir, Anke Gregoran, Beli Manastir i Ustanova za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" Beli Manastir, Zaključak o prijenosu u vlasništvo vatrogasnog vozila VP 10 000/500 autocisterne interni tip C Javnoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Belog Manastira, Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe u postupku javne nabave komunalne opreme – kompostera zapremine minimalno 350 litara, Zaključak o davanju suglasnosti na dopunu ugovornog troškovnika kao sastavnog dijela Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Belog Manastira, KLASA: 363-02/13-01/02, URBROJ: 2100/01-01-03-13-9 od 10. travnja 2013. godine, Zaključak o prihvaćanju provedbe programa "Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama" i Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i Proračun.

Što se tiče zaštite i spašavanja, Gradsko vijeće donijelo je Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2013. godini, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Belog Manastira u 2014. godini, Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Belog Manastira, te Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja / Plana civilne zaštite / Grada Belog Manastira.

Gradonačelnik je vijećnicima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira podnio informaciju o stanju sudskih sporova (ZIPOS – ZOIS, RH – PROGRES – GRAD BELI MANASTIR).

10.12.2013. 

Temeljem članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i Odluke o davanju u zakup zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja KLASA: 320-02/13-01/20, URBROJ: 2100/01-01-03-13-15 od 9. prosinca 2013. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP

zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja

Kompletan natječaj možete preuzeti ovdje.

10.12.2013. 

Rezultati natječaja Grada Belog Manastira, "Fotografije grada Belog Manastira za gradsku web stranicu " Ocjenjivački sud u sastavu Deže Kučera, predsjednik Foto-kino kluba Baranja-film Beli Manastir, Edo Jurić, ravnatelj Centra za kulturu Grada Belog Manastira i Josip Farkaš, tajnik Foto-kino kluba Baranja-film Beli Manastir sastali su se u petak 6. prosinca te odabrali tri najljepše fotografije Grada Belog Manastira i 35 fotografija koje će biti izložene i prikazane javnosti na prigodnoj izložbi fotografija.

Na objavljeni natječaj Grada Belog Manastira od 17. 10. 2013. godine, nagradne igre pod nazivom "Fotografije grada Belog Manastira za gradsku web stranicu " odazvalo se pet autora s ukupno 328 fotografija.

Najuspješnijim autorima dodijelit će se sljedeće nagrade:

Prvu nagradu za pojedinačnu fotografiju osvojio je Željko Salai, naziv fotografije: Beli Manastir – Trg Slobode 2013-5

Drugu nagradu za pojedinačnu fotografiju osvojila je Danijela Benić, naziv fotografije: No.-24

Treću nagradu za pojedinačnu fotografiju osvojila je Maja Tomšić, naziv fotografije: Beli Manastir – Foto-Mara.

Podsjetimo, cilj ove nagradne igre koju je organizirao Grad Beli Manastir bio je potaknuti građane Belog Manastira, profesionalce i amatere, da svoje fotografije o Belom Manastiru i prigradskim naseljima te Poslovne zone Beli Manastir, kao i svih fotografija na temu turizma i kulture sa područja Grada, sudjelovanjem u nagradnoj igri daruju Gradu Belom Manastiru za novu gradsku web stranicu. Izložba fotografija kao i svečana dodjela nagrada bit će upriličene u narednom periodu.

04.12.2013. 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za srijedu 11. prosinca 2013. godine u 09,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

22.11.2013. 

Odluka o poništenju Natječaja za davanje u zakup zapuštenog poljoprivrednog zemljišta

20.11.2013. 

Odluke o dodjeli stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2013/2014.

14.11.2013. 

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA BELOG MANASTIRA OBJAVLJUJE

JAVNI NATJEČAJ ZA UGOSTITELJSKI PROSTOR U NASTAVNO – ŠPORTSKOJ DVORANI BELI MANASTIR

Kompletan natječaj možete preuzeti ovdje

31.10.2013. 

Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana) KLASA: 947-02/13-01/01, URBROJ: 2100/01-01-03-13-1 od 28. listopada 2013. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana)

Kopmletan natječaj možete preuzeti ovdje

29.10.2013. 

Temeljem članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i Odluke o davanju u zakup zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja KLASA: 320-02/13-01/20, URBROJ: 2100/01-01-03-13-1 od 20. studenog 2013. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP

zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja

Kompletan natječaj možete preuzeti ovdje.

30.10.2013. 

Dana 30. listopada 2013. godine održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s počŤetkom u 17,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Na istoj sjednici Mandatna komisija podnijela je izvješća povodom stavljanja mandata čŤlanova Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u mirovanje iz osobnih razloga te je na sjednici Gradskog vijeća prisegnula zamjenica člana Gradskog vijeća Snježana Vuković iz Belog Manastira i zamjenik čŤlana Gradskog vijeća Josip Burgund iz Branjin Vrha.

Nadalje, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o trećim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju ProračŤuna Grada Belog Manastira za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu, Odluku o dodjeli javnog priznanja Grada Belog Manastira u 2013. godini, ZaključŤak  o  donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Belog Manastira – Sustainable Energy Action Plan (SEAP), Odluku o sudjelovanju Grada Belog Manastirau projektu EU – IPA prekograničŤni program Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013 u sklopu Prioriteta 1 Stvaranje zajedničŤkog gospodarskog prostora, Mjera ZajedničŤki razvoj turističŤke ponude s projektom: "PrekograničŤna suradnja u stvaranju zajedničŤkog  gospodarskog  prostora  i  zajedničŤke  turističŤke  ponude  kroz  razvoj  multifunkcionalnih staza", podprojekt "Multifunkcionalne staze na brdu Banska kosa" i Preporuku gradonačelniku Grada Belog Manastira.

23.10.2013. 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za srijedu 30. listopada 2013. godine u 17,00 sati. Sjednica će se odrĹľati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu moĹľete preuzeti ovdje.

22.10.2013. 

ANKETA O STAMBENIM POTREBAMA KUPNJOM STANA U VIŠESTAMBENOJ ZGRADI PO PROGRAMU DRUŠTEVNO POTICANE STANOGRADNJE

Sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13) jedinice lokalne samouprave duĹľne su jednom godišnje dostaviti evidenciju pristiglih zahtjeva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

U cilju prikupljanja podataka o zainteresiranosti građana Grada Belog Manastira za jedan od programa POS-a, pozivamo sve zainteresirane građane da izraze svoj interes putem ove Ankete.

Anketni obrazac moĹľe se preuzeti na web stranicama Grada Belog Manastira: www.beli-manastir.hr ili u Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira, Ulica kralja Tomislava 53, soba br. 209 u radno vrijeme gradske uprave (ponedjeljak-petak od 7:00-15:00 sati.)

Rok za dostavu popunjenog anketnog upitnika je 31. listopada 2013. godine.

Detaljnije informacije o Programu dostupne su na web stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama: www.apn.hr

17.10.2013. 

NAGRADNA IGRA „FOTOGRAFIJE GRADA BELOG MANASTIRA ZA GRADSKU WEB STRANICU“

Grad Beli Manastir organizira nagradnu igru pod nazivom „Fotografije Grada Belog Manastira za gradsku web stranicu“. Rezultat ove nagradne biti će galerija fotografija za novu web stranicu Grada Belog Manastira kao i prigodna izloĹľba fotografija uz dodjelu nagrada za najbolje fotografije koja će biti priređena i postavljena u okviru programa proslave Dana grada, u Belom Manastiru, tijekom studenog 2013. godine.

Cilj ove nagradne igre je potaknuti građane Belog Manastira, profesionalce i amatere, da svoje fotografije o Belom Manastiru i prigradskim naseljima te Poslovne zone Beli Manastir, kao i svih fotografija na temu turizma i kulture sa područja Grada, sudjelovanjem u nagradnoj igri daruju Gradu Belom Manastiru za novu gradsku web stranicu.

SUDIONICI:

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi zainteresirani građani od 5 do 105 godina.

NAČIN PRIJAVE:

Građani, sudionici nagradne igre prijavljuju se samostalno.

TEMA:

Tema nagradne igre je „Grad Beli Manastir sa prigradskim naseljima, Poslovna zona Beli Manastir, turizam i kultura“.

VRSTE:

Dopuštene su fotografije visoke rezolucije u jpg ili tiff formatu koje će sluĹľiti za galeriju web stranice.

OPREMA:

Svaki CD sa fotografijama mora sadrĹľavati podatke o sudioniku natječaja: Ime i prezime, adresu, kontakt e-mail i telefon, ime objekta (lokacije), te godinu nastanka fotografije.

BROJ RADOVA:

Svaki sudionik natječaja mora na natječaj prijaviti najmanje 30 fotografija.

OCJENJIVAČKI SUD:

Ocjenjivački sud će imenovati organizator natječaja.

NAGRADE:

Po jedna prva, druga i treća nagrada. Pojedinac moĹľe dobiti samo jednu nagradu.

Organizatori će dodijeliti slijedeće nagrade:

1. mjesto: fotoaparat Olympus SZ-30MR, srebrni

2. mjesto: tablet PRESTIGIO PMP3970B duo

3. mjesto: USB flash drive 16 GB TAKEMS MEM-DRIVE + KINGSTON kartica micro SDHC 16 GB, class 4

IZLOŽBA I DODJELA NAGRADA:

IzloĹľba fotografija i dodjela nagrada bit će priređena tijekom studenog 2013. godine u okviru programa proslave Dana grada u Belom Manastiru

PRIJAVA I ROK:

Prijaviti se na natječaj moguće je – izravnom dostavom fotografija na CD-u. Posljednji dan za prijam fotografija je 04. studeni 2013. godine.

OSTALI VAŽNI PODACI:

Sudionici natječaja dostavom fotografija daju osobnu suglasnost da fotografije prelaze u vlasništvo Grada Belog Manastira koji u potpunosti moĹľe raspolagati sa istima. Fotografije se moraju odnositi na Grad Beli Manastir, prigradska naselja Branjin Vrh, Šećeranu i Šumarinu, Poslovnu zonu Beli Manastir kao i na turizam i kulturu sa područja Grada.

ADRESA:

Fotografije se dostavljaju na slijedeću adresu: Grad Beli Manastir, K. Tomislava 53, 31 300 Beli Manastir

INFORMACIJE:

ANITA TKALČEVIĆ Telefon: 031/710-200 e-mail: anita@beli-manastir.hr

17.10.2013. 

Temeljem članka 72. stavak 1. točka 7. Statuta Grada Belog Manastira ("SluĹľbeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 3/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2013/2014.


03.10.2013. 

Dana 03. listopada 2013. godine odrĹľana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 9,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru. Na istoj sjednici razmatrana su i usvojena izvješća o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu Umjetničke škole Beli Manastir i Turističke zajednice Baranje Beli Manastir, a odbijena su izvješća o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu sljedećih trgovačkih društava: "Baranjska čistoća" d.o.o. Beli Manastir, "Baranjski vodovod" d.o.o. Beli Manastir, "Poduzetnički centar Beli Manastir" d.o.o., "Radio Baranja" d.o.o. Beli Manastir i "Stanouprava" d.o.o. Beli Manastir.

Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine i Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje I-VI. 2013. godine, te usvojilo izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.05. do 31.08.2013. godine.

Nadalje, Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je i sljedeće akte:

Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – javne rasvjete na području Grada Belog Manastira temeljem pisanog ugovora,

Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine,

Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Grada Belog Manastira,

Zaključak o određivanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,

Zaključak o davanju suglasnosti za zasnivanje zaloĹľnog prava na k.č.br. 3040/8, u naravi oranica Našička ulica, površine 1.499 m2 k.o. Beli Manastir – Poslovna zona Beli Manastir,

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o iznosu participacije za školsku 2013./2014. godinu,

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o cijeni upisa drugog programa za školsku 2013./2014. godinu,

Zaključak o ustupanju autocisterne (vatrogasnog vozila VP 10 000/500) interni tip C bez naknade Javnoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Belog Manastira,

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2014. godinu,

Zaključak o odbijanju prijedloga vijećnika RĎŚberta Jankovicsa u svezi izmjena članka 83. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

26.09.2013. 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za četvrtak 03. listopada 2013. godine u 09,00 sati. Sjednica će se odrĹľati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu moĹľete preuzeti ovdje.

10.09.2013. JAVNI POZIV 

POTICAJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA BELOG MANASTIRA

Pozivaju se svi građani Grada Belog Manastira da pošalju poticaje za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira i to Zlatne plakete "Sveti Martin" i Povelje Grada Belog Manastira do 01. listopada 2013. godine. Priznanja će se dodijeliti povodom Dana Grada, na dan Svetog Martina, 11. studenog 2013. godine. Sve informacije o javnim priznanjima i poticaju nalaze se u tekstu javnog poziva, koji moĹľete preuzeti ovdje

29.07.2013.

Gradonačelnik Grada Belog Manastira na temelju članka 72. točka 4. i 7. Statuta Grada Belog Manastira („SluĹľbeni glasnik Grada Belog Manastira“ broj: 4/09 i 6/09),objavljuje:

P O Z I V

ZA PREDLAGANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI RADI SUFINANCIRANJA IZ PRORAČUNA GRADA TIJEKOM RAZDOBLJA 2014 DO 2016. GODINE

Projekti se mogu  predlagati isključivo na propisanim obrascima:

 • PRIJEDLOG PROJEKTA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA preuzmi
 • PRORAČUN PROJEKTA preuzmi

Prijedloge projekata i aktivnosti treba poslati isključivo u pisanom obliku na adresu:

GRAD BELI MANASTIR
Gradonačelnik
Beli Manastir, Kralja Tomislava 53.

Prijedlozi se mogu poslati najkasnije do 30. rujna 2013. godine. Prijedlozi koji neće biti pripremljeni na propisanim obrascima kao ni prijedlozi koji se ne pošalju u navedenom roku, neće biti razmatrani niti uvršteni u Program sufinanciranja projekata i aktivnosti od interesa za Grad Beli Manastir tijekom 2014. godine.

Svi oni koji su koristili sredstva Proračuna Grada Belog Manastira tijekom 2013. godine, moraju uz prijedlog obavezno dostaviti i financijsko izvješće iz kojega je vidljivo u koju namjenu su ta sredstva utrošena.

Cijeli tekst poziva moĹľete preuzeti ovdje.


15.07.2013.

Dana 15. srpnja 2013. godine odrĹľana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 11,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Na istoj sjednici razmatrana su i usvojena izvješća ustanova Grada Belog Manastira Centra za kulturu Grada Belog Manastira, Dječjeg vrtića "Cvrčak" Beli Manastir, Gradske knjiĹľnice Beli Manastir, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira i Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira.

Također Gradsko vijeće je razmatralo i usvojilo izvješća o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od poĹľara na području Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu, kao i Izmjene Programa odrĹľavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu za područje Grada Belog Manastirai Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2013. godinu.

Gradsko vijeće je usvojilo i Izvješće o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.01. do 30.04.2013. godine, te donijeloRješenje o imenovanju delegata Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u Skupštinu Zajedničkog vijeća općina – Vukovar.

13.07.2013.

Grahijada 2013. – prvenstvo svijeta i okolnih sela

Dvanaest godina odrĹľava se u Belom Manastiru natjecanje u kuhanju graha, ali ove 2013. postalo je međunarodno i imalo najviše kuhara do sada iz raznih dijelova Baranje, Slavonije i Hrvatske, te Bosne i Hercegovine, Mađarske i Srbije. Ĺ˝eleći biti najbolji, odazvalo se 137 natjecatelja koji su na belomanastirskom Gradskom stadionu pripremali grah na dva načina: u kotliću, i u ćupovima. Ova turističko promidĹľbena manifestacija pod nazivom Grahijada 2013. - prvenstvo svijeta i okolnih sela, organizirana je od strane MNK Beli Manastir a kako je svaki kuhar imao pravo imati ekipu od osam članova uz još ostale goste koji su dolazili, slučajno ili sa namjerom, pretpostavlja se da je posjećenost sigurno bila veća od tisuću ljudi. Mišljenje tročlane ocjenjivačke komisije na čelu sa Arpadom Šipecom, vlasnikom poznate Kovač čarde, o tome kakav bi otprilike trebao biti najbolji baranjski grah znali su svi koji su probali nešto iz ove kuhinje, a kuhari iz drugih dijelova Hrvatske i inozemstva imali su stalne dileme koliko dodati paprike i drugih začina. Na kraju je uz zvuke tamburaša odlučeno da prvo mjesto u kategoriji Zvijezde ćupova pripada Marku Škrobi (čiji otac ima poznati etnorestoran Baranjska kuća), a u kategoriji kotlića prvo mjesto pripalo je SnjeĹľani Đurita (rođenoj u Kopačevu, a sada Ĺľivi u Belgiji i uskoro tamo namjerava otvoriti restoran). Drugoplasirani je Darko Turšić, kalvinski svećenik iz Kotline koji je dokazani gastronom i gurman na nekoliko sličnih natjecanja, a treće mjesto pripalo je ekipi Susjedi. Belomanastirska Grahijada 2013. organizirana je uz pomoć TZ Baranje, Belja, Grada Belog Manastira, Osječko-baranjske Ĺľupanije, Centra za kulturu i ostalih sponzora, a posjetio ju je i doĹľupan osječko-baranjski Ĺ˝eljko Kraljičak.

10.07.2013.

 Romski filmski festival

Belomanastirska Udruga romskog prijateljstva Luna u svojim idejama za rad mladih osmislila je projekt «Iskustvo podijelite sa mladima» na kojem je organizirala filmsku radionicu u trajanju od 10 dana na kojoj su učili kako nastaje film. Desetak mladih Roma predstavilo se u različitim filmskim funkcijama, od glumaca, snimatelja, scenografa, voditelja anketa, glazbenika, …te je tako nastalo 6 kratkih filmova, a od svih zanimljivih scena sa njihovog snimanja nastao je sedmi film. Prikazan je i jedan veoma zanimljiv jednosatni film o Romima «Lepa Diana» koji pokazuje njihov način Ĺľivota i snalaĹľenje u velikom gradu, te kakve sve neobične automobile mogu napraviti od nekadašnjih Citroenovih Diana. Provođenje ovog projekta financirano je od strane Instituta Otvoreno društvo iz Budimpešte koje vodi i programe dodjele financijskih potpora za Otvoreno društvo romske inicijative kojoj je cilj poboljšati poloĹľaj Roma u srednjoj i istočnoj Europi. Ovaj filmski festival otvorio je belomanastirski dogradonačelnik Predrag Stojanović, a kao poseban gost predstavio se ravnatelj Centra za ljudska prava dr.sc. Tin Gazivoda koji radi i kao savjetnik MreĹľe fondacija Otvoreno društvo za Hrvatsku.

10.07.2013.

Koordinacija baranjskih načelnika općina s gradonačelnikom Dobošom

Na sastanku po pozivu belomanastirskoga gradonačelnika Ivana Doboša zbog vaĹľnosti tema za cijelu Baranju odazvali su se predstavnici iz svih baranjskih općina a dva su problema bila posebna vaĹľna koje treba početi rješavati. Stanje i funkcioniranje vatrogasne sluĹľbe na području Vatrogasne zajednice Baranja i ocjenjivanje rada Turističke zajednice Baranje u kojoj već 3 mjeseca ne isplaćuju plaće a direktor Nenad Bračun je otišao na drugo radno mjesto izvan Baranje, izazvale su gotovo dvosatnu raspravu.

Dozapovjednik Javne profesionalne vatrogasne postrojbe (JPVP) Grada Belog Manastira Daniel Časar podsjetio je da drĹľava posljednjih godina smanjuje financiranje njihovog rada, te je sa oko 2,9 milijuna kuna 2009. godine to smanjeno na ovogodišnjih 2,4 milijuna juna, dok Grad svake godine tome doda još po 800-900.000 kuna godišnje. Nova pravila normirala su i da na 800 stanovnika bude po jedan vatrogasac, što znači da bi se njihov broj u JPVP smanjio na 12-13, a drĹľava navedeni financijski iznos daje samo za područje Belog Manastira dok oni odlaze na intervencije po čitavoj Baranji osim Bilja (gdje zbog blizine Osijeka to rješavaju njihovi vatrogasci). Baranjski načelnici i njihovi zamjenici raspravljali su i o DVD-ima kojih ima dosta i za koje se izdvaja novac a često su u svom radu nesigurni i neefikasni. Na kraju je ipak prihvaćena dugogodišnja inicijativa Grada i JPVP da se po suvlasničkom principu organizira vatrogasna postrojba koja bi pokrivala područje cijele Baranje, a drĹľava bi tada za financiranje decentralizirane vatrogasne funkcije izdvajala veća sredstva te bi na taj način rasteretili dosadašnja izdvajanja Belog Manastira i baranjskih općina. O ovoj ideji razmislili bi i u Općini Bilje koja sama financira svoju Vatrogasnu zajednicu sa 4 DVD-a. Daniel Časar iz JPVP istaknuo je da bi takav suvlasnički model omogućio kvalitetniju protupoĹľarnu zaštitu i dobivanje većih sredstava od drĹľave kojoj je u cilju centraliziranje vatrogastva, te otvaranje novih radnih mjesta ovisno o potrebama i mogućnostima svake pojedine općine. Načelnik Općine DraĹľ Stipan Šašlin objasnio je da oni imaju poseban ugovor sa naplatom nakon intervencija JPVP, ali da im je to već nekoliko puta stvorilo financijske obaveze za koje smatraju da račun nije trebao biti ispostavljen njima, pa je kao primjer naveo samozapaljenje vozila što se dogodilo na njihovom teritoriju. Sva vozila su osigurana, pa bi osiguranje trebalo platiti tu intervenciju a nikako Općina DraĹľ. Šašlin je nastavio, a pridruĹľilo mu se u razmišljanjima još nekoliko baranjskih načelnika, kako se tu nešto mora promijeniti jer im je puno toliko izdvajati za vatrogastvo: za DVD-e, JPVP, te Vatrogasnu zajednicu Baranje. Na kraju rasprave o vatrogastvu Baranje gradonačelnik Doboš zatraĹľio je od dozapovjednika belomanastirskih profesionalnih vatrogasaca Daniela Časara da pripremi model po kojem bi se vidjelo kako bi to sve trebalo funkcionirati (a moĹľe i usporediti sa Zabokom i Daruvarom koji već funkcioniraju na taj način) te da se onda Koordinacija opet sastane i pokuša nađi dogovor. Druga zajednički vaĹľna tema Koordinacije baranjskih načelnika i gradonačelnika Belog Manastira o kojoj se trebalo nešto zaključiti je problem nastao odlaskom direktora Turističke zajednice Baranje. Trenutno jedina zaposlena tamo Beata Kovacs pokušala je objasniti uzroke lošeg financijskog stanja te da su pojedine općine prestale izdvajati sredstva dogovorena po sporazumu koji nije bio pravno obvezujući i da to sada treba mijenjati u novi ugovor po kojem bi se to moralo redovno isplaćivati. Podsjetila je kako do 1. srpnja nisu isplaćene tri plaće jer novca nema, a oni kao Turistička zajednica Baranje i dalje rade normalno. U 2012-oj godini bilo je 7.980 dolazaka i 13.486 noćenja što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 35 % (dolasci) i 14 % (noćenja) što nas stavlja u područja brĹľe rastućeg turizma i iznad drugih područja kontinentalne Hrvatske. A tu je i LAG, koji je nedavno dobio sredstva za dvogodišnji rad (oko 900.000 kuna) a čiji su projekti vezani osim ostalog i uz turizam. Turističkoj zajednici Baranje u ovoj godini odobrena su 4 projekta. Nekoliko baranjskih načelnika općina (Petlovac, KneĹľevi Vinogradi, Darda) bilo je vrlo kritično prema dosadašnjem radu i ponašanju bivšeg direktora TZ Baranje Nenada Bračuna, te organizacijskom funkcioniranju, pa su najavili i mogući izlazak iz ovog interesnog udruĹľenja, iako svjesni da to baš ne bi bilo dobro jer i Hrvatska turistička zajednica Ĺľeli okrupnjavanje. TZ Baranje u svom radu ne obuhvaća DraĹľ i Bilje koji imaju samostalne turističke zajednice, a mišljenje o tome izrekao je Stipan Šašlin te da se po sadašnjim uvjetima i okolnostima neće učlanjivati u TZ Baranje i zatvoriti svoju TZ DraĹľ koja postoji već 10-ak godina, posebno u ovo vrijeme kada nekoliko članica Ĺľeli izaći. Potrebno je napraviti reformu i promjene razmišljanja u TZ Baranje kako bi se obuhvatila cijela Baranja jer će tek tada to postati prihvatljiva turistička zajednica za sve. Nisu svima jednaki prirodni uvjeti i turistički potencijali a mi smo toga potpuno svjesni ali dok je ovakav sistem upravljanja Općina DraĹľ sigurno neće ući u TZ Baranje.

08.07.2013.

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 15. srpnja 2013. godine u 11,00 sati. Sjednica će se odrĹľati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu moĹľete preuzeti ovdje.

05.07.2013.

Dana 05. srpnja 2013. godine odrĹľana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 18,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Na istoj sjednici Mandatna komisija podnijela je Izvješće povodom stavljanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Miroslava Dragaša u mirovanje iz osobnih razloga te je na sjednici Gradskog vijeća prisegnuo zamjenik člana Gradskog vijeća Nikola Pajčin.

Izabrani su i potpredsjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira: Ĺ˝eljka Zagvozda i Srećko Ivković. Na sjednici su prisegnuli i gradonačelnik Ivan Doboš, te njegovi zamjenici: Marko Bogatić, Zoran Kranjčec i Predrag Stojanović.

Gradsko vijeće donijelo je i Rješenja o razrješenju i imenovanju sljedećih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Belog Manastira:

- Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik

- Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-komunalne poslove

- Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti

- Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za financije i Proračun

- Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za pitanja i zaštitu nacionalnih manjina

- Rješenje o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

- Rješenje o razrješenju i imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće imenovalo je i nove članove Zapovjedništva civilne zaštite Grada Belog Manastira kao i StoĹľera zaštite i spašavanja Grada Belog Manastira.

05.07.2013.

Razmjena iskustava i zajednički projekti LAG-a Baranja i slovačkog Chopoh Juh

Na četverodnevnoj posjeti članova LAG-a Chopoh Juh iz Myta pod Dumbierom pokraj Banske Bistrice u Slovačkoj razmjenjivala su se međusobna iskustva sa članovima LAG-a Baranja uz suradnju belomanastirske konzultantske tvrtke Subra Consulting d.o.o. i Turističke zajednice Baranje. Ovo je uzvratna posjeta jer su Baranjci već boravili tamo kako bi radili na zajedničkom projektu «Razmjena znanja o turizmu i LEADER principu između Hrvatske i Republike Slovačke» čija je vrijednost nešto manja od 50 tisuća eura. Najveći dio projekta, oko 67 % financira Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD, dok oko 12 % financira Republika Slovačka, te 19 % Republika Hrvatska. Gosti su upoznali domaćine da se prema mjerilima Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) gdje je gustoća stanovništva manja od 150 stanovnika po četvornom kilometru smatra ruralnim područjem pa je takvo oko 85 % slovačkog teritorija na kojem Ĺľivi 48 % ukupnog stanovništva u 2745 sela. Dopunjujući ovu statistiku sa podacima iz Hrvatske, predsjednik LAG-a Baranja Janoš Seleši istaknuo je vaĹľnost stvaranja lokalnih akcijskih grupa kojih trenutno funkcionira oko 50, te da je Hrvatska ruralnija, jer je više od 90 % teritorija ruralno a na tom prostoru Ĺľivi više od 70 % stanovništva u oko 6654 sela. Partnerski baranjsko slovački LAG-ovi razgovarali su o LEADER pristupu, kao i o najavi promjena zakonske regulative za rad LAG-ova u idućoj godini. Iz Subre Consulting detaljnije su upoznali okupljene o novijima inovativnim baranjskim turističkim proizvodima: Geocaching i Off-road Sarmijada, te kao najnovije Obiteljsko izletište Šećeransko jezero koje tek treba postati veliki centar za rekreaciju, slobodno vrijeme i turizam. Goste iz slovačkog LAG-a vodilo se sve dane njihovog posjeta na turistički zanimljive lokacije kako bi ih se što više upoznalo sa potencijalima kojima obiluje turistička ponuda Baranje i Osijeka.

04.07.2013.

 Nastavak radova na Trgu slobode i nove gradske investicije veće od 9 milijuna kuna

Na tiskovnoj konferenciji gradonačelnik Ivan Doboš sa dogradonačelnicima najavio je nekoliko značajnih investicija koje će uskoro započeti. Među prvima je početkom tjedna potpisani ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o nastavku radova na rekonstrukciji gradskog trga u vrijednosti 5,8 milijuna kuna. Kako taj iznos neće biti dovoljan za potpuni završetak, gradonačelnik je istaknuo da će se razlika za još potrebnih oko 1,5 milijuna kuna namaknuti iz gradskih proračunskih sredstava za 2014. godinu. Izvođač radova najavio je dovođenje mehanizacije i ostale pripremne radnje, pa bi se već sredinom srpnja započelo sa radom a prema planiranoj dinamici radova sve bi bilo gotovo do kraja oĹľujka 2014. godine. Ovaj najnoviji dio rekonstrukcije Trga slobode koji će imati više zelenila i drveća u odnosu prema do sada rekonstruiranom, obuhvatio bi sve od završene prve faze pa do Ulice Vladimira Nazora, te dio Ulice Imre Nagya i mali trg ispred zgrade Pošte do Stepinčeve ulice. Ovom prilikom bit će ispravljeni i nedostatci uočeni nakon završetka prethodnih radova. U potpuno novom arhitektonskom rješenju Trga slobode sve bi bilo novo osim spomenika Crvenoj armiji koji ima međunarodni značaj i koji će ostati na istoj lokaciji.

Gradonačelnik Doboš najavio je još dva projekta koja će se ostvariti suradnjom sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koje će ih financirati sa 80 %, dok će Grad imati obvezu namaknuti preostalih 20 %. Grad je još prije od Fonda dobio odluku o sufinanciranju linije za razvrstavanje otpada u vrijednosti milijun i 455 tisuća kuna uz uvjet da osigura potrebnu dokumentaciju a Fond bi financirao i izgradnju objekta za njen smještaj. Prije 10-ak dana dobivena je lokacijska dozvola pa još samo treba dogovoriti datum potpisivanja ugovora sa Fondom, a završetkom ove višestruko značajne investicije otvorilo bi se i 5-6 novih radnih mjesta. Novi gradski ekološki projekt je i odluka sa kojom se sa 20 % sufinancira kupovina tisuću kompostera vrijednih 360.000 kuna a koji će se besplatno podijeliti kućanstvima kako bi im omogućili zbrinjavanje biorazgradivog otpada (trave, grana, lišća, razgradivog otpada iz domaćinstva, i slično). Ovo će znatno smanjiti količine ove vrste otpada koje gradska tvrtka Baranjska čistoća mora odvoziti a na samom odlagalištu čini veliki volumen i zauzima jako puno prostora. Gradonačelnik Ivan Doboš podsjetio je i da «Jedinice lokalne samouprave koje ne omoguće zbrinjavanje biorazgradivog otpada podlijeĹľu visokim kaznama koje propisuje Zakon». Vrijednost sve tri ove gradske investicije veća je od 9 milijuna kuna. Osim ovih novosti, gradonačelnik Ivan Doboš i njegovi zamjenici najavili su još neke prije pokrenute projekte koji čekaju odobrenje. Tako bi se preko Hrvatskih voda gradio novi gradski pročistač otpadnih voda vrijedan 15 milijuna kuna jer je sadašnji preopterećen i funkcionira na gornjoj granici maksimalne iskoristivosti. Dok nije bilo nikakvog pročišćavanja, povremeno su se dešavali problemi sa zagađenjem Karašice i sumnji da je to uzrok uginuća riba. Beli Manastir je među rijetkim gradovima koji je uspješno iskoristio sve mogućnosti rada pročistača i nakon njegove izgradnje takvih problema više nije bilo. Gradonačelnik Doboš iznio je i podatak da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije čeka natječaj u sklopu programa EIB-3 preko kojeg bi se financirala gradnja većeg broja dječjih vrtića u Hrvatskoj a među njima je i belomanastirski koji već ima svu potrebnu dokumentaciju i dozvole za početak radova. Cijena vrtića prema tom projektu veća je od 20 milijuna kuna, pa bi ga zbog trenutne ekonomske situacije trebalo skromnije izgraditi ili graditi prema prioritetima potreba (najprije za jasličnu skupinu, te djecu koja su zbog novog vrtićkog standarda (više prostora po djetetu) postala višak u sadašnjem vrtiću. Na kraju tiskovne konferencije gradonačelnik Doboš podsjetio je i na problem gradskog stadiona koji ima pripremljenu svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju ali da je to prevelika investicija za koju grad nema dovoljno novca pa se čeka otvaranje nekoliko EU fondova gdje bi nastupili zajedno u suradnji sa mađarskim Mohačem koji ima isti problem. Mohač je u svojim projektima različitih namjena do sada već iskoristio znatna sredstva iz fondova EU-a i ima više iskustava u tome pa je o zajedničkom projektu već sve dogovoreno.

03.07.2013.

Savjet mladih Grada Belog Manastira odrĹľao je 5. sjednicu na kojoj je jedina tema bila predlaganje i dogovori oko programa zabavnih, kulturnih i sportskih sadrĹľaja koji će se odvijati ovoga ljeta. Prema najavi predsjednika Savjeta Roberta KoĹľića, Belomanastirsko ljeto mladih 2013. počelo bi 19. srpnja organiziranjem DC partyja (donesi svoju cugu, a misli se na sokove) gdje bi se odrĹľao koncert na otvorenom uz Ĺľivu glazbu. Kako oko svega treba još nekoliko dogovora a vremena je malo, ostaje nada da će se to ipak uspjeti organizirati. Ono što se za sada sigurno kalendarski zna su odrĹľavanje jedne kazališne predstave (a za drugu još treba potvrditi), šest foto izloĹľbi i različiti Zumba sadrĹľaji, te kino predstave na otvorenom koje svakog ljeta organiziraju Centar za kulturu Grada Belog Manastira i Foto-kino klub «Baranja film» (Mikro ljetno kino od 29.07. do 02.08., i projekcije filmova u suradnji sa Hrvatskim filmskim savezom od 14.08. do 18.08., a bit će i pojedinačnih filmova 26.07., 09.08. i 16.08.). Od ostalih zabavnih događanja ovoga ljeta u Belom Manastiru najavljeno je: igre mladih pod nazivom "Kako su se igrali naši djedovi", utrke u sporoj voĹľnji bicikla, turnir u stolnom nogometu, priredba o vaĹľnosti igre, Zumba tonic (tečaj zumbe za djecu), internacionalni Zumba party, turnir u PES-u na otvorenom (kompjuterski nogomet), večer poezije, noć parodije, gledanje suza sv. Lovre, fitness poligon po gradu, igre na vodi koje će se odrĹľavati na bazenima i druge zanimljive aktivnosti. Do sada su sudjelovanje sa svojim aktivnostima i pristajanje da to bude kroz zajednički jedinstveni program na Belomanastirskom ljetu mladih 2013. potvrdili: Centar za kulturu Grada Belog Manastira, Foto-kino klub «Baranja film», Udruga Skok, Klub Tradicijski korzo, Udruga Fit 4 Life, Udruga P.G.D.I. i Centar za mlade Beli Manastir, a pozivaju se i sve ostale gradske udruge da se priključe sa svojim aktivnostima. Na ovoj sjednici osim članova Savjeta mladih svojim idejama, prijedlozima i iskustvom u organiziranju sličnih manifestacija pomogli su i dogradonačelnici Zoran Kranjčec i Marko Bogatić, ravnatelj Centra za kulturu Grada Belog Manastira Edo Jurić, te predsjednica Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira i voditeljica Udruge Skok - športska rekreacija i ples Evica Čutoraš. Kraj Belomanastirskog ljeta mladih 2013. planiran je za 23. kolovoza uz večernji DC party i Ĺľivu glazbu.

02.07.2013.

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za petak 05. srpnja 2013. godine u 18,00 sati. Sjednica će se odrĹľati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu moĹľete preuzeti ovdje.

25.06.2013. ObiljeĹľen Dan drĹľavnosti

Polaganjem vijenaca kod Središnjeg kriĹľa na Katoličkom groblju u Belom Manastiru odana je počast poginulima hrvatskim braniteljima. Vijence su na Dan drĹľavnosti poloĹľili: gradonačelnik Ivan Doboš sa dogradonačelnicima, predsjednica Gradskog vijeća Jadranka Sabljak, i predstavnici vodećih političkih stranaka (koalicije SDP-HNS, HDZ-a, HSU-a i HSP-a dr. Ante Starčević), te udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Vijenac (BUHB-PTSP) i zapaljeni lampioni političkih stranaka i udruga kao znak obiljeĹľavanja Dana drĹľavnosti ostavljeni su i ispred Spomenika hrvatskim braniteljima na Trgu slobode u Belom Manastiru.

24.06.2013. Otvoren Ljetni kamp tehnike 2013.

Zajednica tehničke kulture Grada Belog Manastira organizira već osmi put trodnevni Ljetni kamp tehnike koji je ove godine okupio 46-ero djece iz 7 baranjskih osnovnih škola, te Prve srednje škole Beli Manastir i Gimnazije Beli Manastir. Kamp se od 24. do 26. lipnja odrĹľava u Etno selu belomanastirskog hotela Patria uz vodstvo 10 mentora koji će sa učenicima teoretski i praktično odrĹľavati radionice iz područja robotike, zrakoplovnog modelarstva, prometne kulture, digitalne radio komunikacije, multimedije, digitalne fotografije, te dokumentarnog i animiranoga filma. Posljednjeg dana pred zatvaranje sve će se skupine predstaviti sa radovima koji su nastali na ovim radionicama, pa će tako i snimljeni film sa filmske radionice biti poslan na filmski festival u Osijek na ocjenjivanje. Ljetni kamp tehnike 2013. otvorio je gradonačelnik Ivan Doboš uz dogradonačelnika Predraga Stojanovića, dok je tajnik belomanastirske Zajednice tehničke kulture DeĹľe Kučera istaknuo praktičnu i pedagošku korisnost odrĹľavanja ovih stručnih radionica, te da je ove godine izuzetno porastao interes mladih za radionicu digitalne fotografije, ali da nisu mogli primiti sve zainteresirane koji su htjeli više učiti o ovoj temi.

22.06.2013. «Na putu vina i starina» po treći put u Branjinom Vrhu

Buđenje turističkih potencijala Branjinoga Vrha pokrenulo je zadnjih godina nekoliko mjesnih udruga uz snaĹľnu podršku Grada Belog Manastira i Osječko-baranjske Ĺľupanije. Glavni organizator manifestacije je Udruga voćara, vinogradara i vinara «Svetog KriĹľa» koja to uspješno radi već po treći put. Prilika je to da se predstave proizvođači rakije i vina, te raznolikih domaćih gastronomskih specijaliteta, od kulena pa do kolača, i sve to uz zvuke neumornih tamburaša.

 

Domaćini su u šokačkim narodnim nošnjama, a tu su i konji, i konjanici, uz posebno, za ovu priliku, 6 ukrašenih zaprega zašto su se posebno pripremali članovi Konjogojske udruge Baranja, te Konjičkog kluba «Baranjsko biserje». Sve počne okupljanjem i druĹľenjem domaćih i gostiju na mjesnom trgu, nakon čega se odlazi do prvog odmorišta, a ove je to godine bilo ispred novoizgrađenog KriĹľa svetoga Ivana Nepomuka gdje je ovogodišnju manifestaciju otvorio zamjenik Ĺľupana dr. sc. Ĺ˝eljko Kraljičak i belomanastirski gradonačelnik Ivan Doboš uz dogradonačelnika Zorana Kranjčeca. Turizam, i posebno vinske ceste su pravi put koji treba nastaviti razvijati ovdje u Baranji i čitavoj Osječko-baranjskoj Ĺľupaniji, istaknuo je Kraljičak, te potvrđujući da će svi zainteresirani dobiti podršku u radu od Turističke zajednice Osječko-baranjske Ĺ˝upanije i Turističke zajednice Baranje.

 

Na sljedećem odmorištu i podrumu organizirana je zakuska gdje se domaćinski punih stolova hrane i pića predstavila obitelj Mate Janića uz zvuke tamburaškog sastava «Baranjski bećari». Završna lokacija odrĹľavanja manifestacije «Na putu vina i starina» odvijala se uz ručak u podrumu Alena Blagusa sve do večernjih sati.

21.06.2013. Izbori za novo Gradsko vijeće Belog Manastira

Nakon provedenih lokalnih izbora odrĹľana je i prva, konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Belog Manastira gdje su novi članovi: Davorin Bubalović, Ivan Vukelić, Saša Šipek, Robert Jankovics, Ivan Šutalo, Krunoslav Perišin, Nevenka Kolesarić, Ĺ˝eljka Zagvozda, Srećko Ivković, Šandor Juhas, Miloš Vojtek, Miroslav Dragaš, Jadranka Sabljak, Damir Mendler, Goran Hes, Stevan Ristić, Bojana Vukosaljević i Milan Dadić odlučili da predsjednica Vijeća bude Jadranka Sabljak iz HDSSB-a, dok će njezini zamjenici biti izabrani na slijedećoj sjednici. Podršku ovakvom izboru sa 11 glasova dali su vijećnici koalicije SDP-HNS, HDSSB-a i SDSS-a, dok su sa 7 glasova suzdrĹľani bili članovi HDZ-a, HSU-a i DZMH-a

21.06.2013. Dan antifašizma obiljeĹľen polaganjem vijenaca

ObiljeĹľavanjem svake godine 22. lipnja kao Dana antifašističke borbe Hrvatske tradicionalno se širom domovine polaĹľu vijenci na spomenike i spomen obiljeĹľja. Svrstavanjem u Drugom svjetskom ratu na stranu borbe protiv fašizma, Hrvatska se tako našla u velikoj zajednici sa ostalim europskim i svjetskim drĹľavama koje nisu htjele biti porobljene i okupirane. Ove godine na zajedničku grobnicu boraca NOR-a i Crvene armije sa spomenikom na belomanastirskom Partizanskom groblju vijence su poloĹľili: gradonačelnik Ivan Doboš, dogradonačelnici Predrag Stojanović i Zoran Kranjčec, te predstavnici gradske i Ĺľupanijske udruge antifašističkih boraca i antifašista, uz nekoliko političkih stranaka i udruga građana. Osim vijenaca, na istom groblju poloĹľeni su i buketi cvijeća na biste baranjskih antifašista: Sare Bertić, Jovana Lazića i Ernea Kiša.

16.06.2013. Završen Tjedan kulture Mađara u RH (08.-16. lipnja)

IzloĹľbom umjetničkih radova nastalih na trodnevnoj likovnoj koloniji u Belom Manastiru i Novom Bezdanu što ju je organizirao Savez mađarskih udruga (SMU) završila je ovogodišnja manifestacija Tjedan kulture Mađara u Republici Hrvatskoj. Priređujući svake godine višednevni program u mjestima gdje ih ima značajniji broj predstavljaju se kroz večeri folklora, koncerte, knjiĹľevne večeri, izloĹľbe starih fotografija, te ručnih i umjetničkih radova.

Likovnu koloniju organizirali su sada prvi put, a na njoj su se okupili umjetnici iz Belog Manastira, Branjinoga Vrha, Zmajevca, Luga, pa čak i iz Slovenije (jedna od umjetnica, a podrijetlom je Baranjka). Nastale slike umjetnici su poklonili pa će se one trajno nalaziti postavljene kao izloĹľba u belomanastirskom Pučkom otvorenom učilištu Baranyai Julia, Vladana Desnice 79. O velikom značaju odrĹľavanja ovakve manifestacije čiji je pokrovitelj Savjet za nacionalne manjine RH govorio je predsjednik SMU-a Šandor Juhas, te pozdravio umjetnike, prisutne građane, gradonačelnika Ivana Doboša, te dogradonačelnika Predraga Stojanovića.

14.06.2013. Međunarodna Zelena zastava Osnovnoj školi «Dr. Franjo Tuđman»

Više od 12 godina rada u različitim aktivnostima brige za okoliš u svakodnevnom Ĺľivotu učenika i nastavnika belomanastirske Osnovne škole «Dr. Franjo Tuđman» donijelo im je priznanje da se mogu uvrstiti u popis međunarodnih eko-škola i pravo da imaju Zelenu zastavu. Osim ekologije, dodatne bodove pri ocjenjivanju zasluĹľili su i zbog drugih projekata povezanih sa zaštitom prirode i okoliša u svom dvorištu, a to su proglašenje najljepšeg školskog vrta u regiji i ovom dijelu kontinentalne Hrvatske, te posebno dizajnirani sa klupama i cvijećem nagrađeni najljepši školski trg koji se nalazi ispred same škole. Prema riječima ravnatelja škole Damira Mendlera, ovo je veliko priznanje za njihov trud u odgajanju mladih generacija koje bi morale biti osjetljive na zaštitu okoliša i osposobljene za donošenje odluka o ekološkoj svijesti da bi generacijama iza nas ostavile nezagađenu prirodu. Članarina među ovim odabranim eko-školama godišnje se naplaćuje 5.000 kuna, što je novac sa kojim bi se moglo još nešto korisno uraditi, a umjesto škole, Grad Beli Manastir godinama već preuzima tu financijsku obavezu na sebe.

Prigodnom okupljanju učenika i nastavnika ispred škole pridruĹľili su se gradonačelnik Ivan Doboš, te dogradonačelnik Predrag Stojanović, a Zelenu zastavu zajednički su na jarbol podigli ravnatelj i gradonačelnik.12.06.2013. Izvanredni sastanak StoĹľera za zaštitu od poplava Grada Belog Manastira

Nakon najnovijeg proglašenja Stanja direktne opasnosti od poplava na područjima uz rijeke Dunav i Dravu odrĹľan je i izvanredni sastanak StoĹľera za zaštitu od poplava Grada Belog Manastira kako bi se na vrijeme izvršile preventivne radnje i smanjile mogućnosti nastanka materijalne štete i ljudskih Ĺľrtava. Gradonačelnik Belog Manastira i zapovjednik StoĹľera Ivan Doboš iznio je podatke o trenutnom stanju na terenu, te podsjetio na potrebnu koordinaciju svih nadleĹľnih sluĹľbi u slučaju eventualnog popuštanja nasipa i poplave koja bi mogla direktno ugroziti stanovništvo. Preventivno su napravljene određene radnje ako dođe do direktne ugroĹľenosti stanovništva i potrebne evakuacije, pa su u pripravnosti tri belomanastirske sportske dvorane koje mogu primiti oko 600 ljudi. Ako bude trebalo, pomoć građanima spremno je pruĹľiti i jedanaest ekipa educiranih volontera Gradskog društva Crvenog kriĹľa kojima bi se priključili i građani koji se javljaju da su spremni pomoći. Zapovjednik StoĹľera Ivan Doboš istaknuo je da bi najveće probleme i štete mogle stvarati podzemne vode i njihovo zadrĹľavanje u idućih 10-15 dana, pa i duĹľe

07.06.2013. Turistički atraktivno natjecanje Combat Race po prvi puta odrĹľano u Hrvatskoj

Šećerana pored Belog Manastira bila je mjesto okupljanja 60-ak natjecatelja iz šest drĹľava koji su se natjecali u utrci izdrĹľljivosti kroz 18 različitih prepreka na stazi duĹľine šest kilometara. Izuzetna atraktivnost prolaska preko potoka i kanala, preko pet metara visokog zida od bala sijena, ispod bodljikave Ĺľice, kroz vatru, kroz paukovu mreĹľu, uspinjanja pomoću uĹľeta i slično, samo su dio prepreka za 10-ak četveročlanih ekipa (3 muška + 1 Ĺľenski član), te 20-ak onih koji su se natjecali u pojedinačnoj kategoriji. 

  

Organizator ovog prvog Combat Racea je Orijentacijski klub Sova iz Šećerane a suorganizator Turistička zajednica Baranje koja u ovome vidi veliki turistički potencijal jer se osim ovog glavnog događanja nude i drugi različiti sadrĹľaji za goste. Od odrĹľavanja ovog međunarodnog natjecanja i onih koja će se nastaviti velika očekivanja imaju i iz Grada Belog Manastira jer je lokacija idealna i nalazi se u sklopu planiranog i započetog u izgradnji turističko obiteljskog izletišta Šećeransko jezero. Osim cjelodnevne ponude jela i pića ispod velikog šatora, ponuđeni su i drugi zabavni sadrĹľaji, dok su u pauzi između trka odrĹľane dvije prezentacije borilačkih sportova (Judo kluba «Mladost» iz Osijeka i Ki Aikido klub «Beli Manastir») te zanimljiva prezentiranja članica Kluba «SKOK» i novootvorenog Fitnes centra «Fit 4 Life» iz Belog Manastira. Da svim gostima bude zanimljivije odrĹľana su i manja natjecanja u prebacivanju traktorske gume i nošenju partnerice preko ramena, što je pobudilo veliki interes. Poslije finalnog natjecanja i podjele plaketa i nagrada, zabavni dio programa nastavili su članovi rock-skupine «Raw Spirit» iz Pečuha.

   

Poslije ovog prvog Combat Racea 2013. vremenski rezultati natjecanja su:

Warrior – Ĺľene:

1. Sandra Milić-Gregoran – 53:40
2. Olga Jovanović – 59:06
3. Tihana Gotić – 59:07

Warrior - muški

1. Tomislav Ilin – 39:24
2. Marko Brodar – 41:35
3. Mladen Matanović – 41:46

Combat team

1. Bitange i princeza – SRB – 56:18
2. Jazavci – HRV – 1:00:48
3. Marika z Baraberima – HRV – 1:01:23

07.06.2013. Baranjsko – ruska večer po drugi put

Više od sata trajao je poetsko glazbeni program uz tradicijske igre i plesove što ga je osmislilo Baranjsko rusko društvo prijateljstva u Dvorani za produkcije Umjetničke škole Beli Manastir. Ova, sada već druga Baranjsko-ruska večer zainteresirala je mnoge građane, pa slobodnih mjesta za sjedenje nije bilo.

   

Podsjećajući na otvaranju da ovakve večeri koje predstavljaju spoj baranjske i ruske kulture potiču širenje multikulturalnosti ne samo na području Belog Manastira već i cijele Baranje, predsjednik ovog društva prijateljstva, Predrag Stojanović, najavio je promjene u najavljenom programu jer je očekivani Ĺ˝enski ruski zbor «Rjabinuška» u zadnji je čas javio da nisu u mogućnosti nastupiti zbog tehničkih razloga. Istaknuo je da se ipak nije moglo odustati od ove dugo očekivane večeri zbog svih ostalih izvođača koji su duĹľe vrijeme uvjeĹľbavali program i pripremali se za nastup. A da bi sve od početka do kraja bilo u ruskim tonovima brinula se voditeljica programa Ana-Marija PapeĹľ, profesorica ruskog jezika i knjiĹľevnosti koja je povremeno i recitirala ruske klasike.

  

Tamburaški sastav «Baranjski biseri» iz KneĹľevih Vinograda izveo je: Kvinta kolo, Volga, Volga i Uraljskaja Rjabinušku / Katjušu, dok su iz Folklorne skupine dječjeg vrtića «Zeko» u Ĺľivopisnim narodnim nošnjama nekoliko puta dobivali aplauze za tradicijske igre i plesove Baranje, te igrokaz Maša, medo, kuračka. Mnogima će u sjećanju ostati i nastup Glazbenog sastava «Triola» koji je izvodio svjetski najpoznatije ruske pjesme: Podmoskovske večeri, Gari gari maja zvijezda /Oči čornije, Ivuški, Darogaj dljinaju, te Oj, mama, mama, mama. Nakon 75 minuta programa Baranjsko-ruske večeri što je izazivao zadovoljstvo publike, uslijedio je drugi dio u kojem su svi zajedno, izvođači i publika, imali priliku kušati različite slatko-slane ruske kulinarske specijalitete i čaj iz dva originalna ruska samovara. Da je Baranjsko- rusko društvo prijateljstva kao organizator bilo zadovoljno interesom i brojem publike potvrđuje se sa najavom odrĹľavanja i drugih sličnih manifestacija, a odrĹľavanje treće ovakve večeri sa sličnim programom je sigurno.

07.06.2013. Završen 2. Dječji kazališni festival u Belom Manastiru

Cijeli tjedan od 3. do 7. lipnja u dvorani belomanastirskog kina odrĹľavale su se predstave za djecu u izvedbi nekoliko kazališta i kazališnih skupina iz Slavonije, a završne večeri domaćinski je nastupilo i Gradsko kazalište Beli Manastir. Ovaj festival za djecu pokrenut prošle godine imao je vrlo dobru posjećenost pa su organizatori iz Udruge «Alerga», Gradskog kazališta Beli Manastir i Centra za kulturu odlučili djecu razveseliti i ove godine. Program je sadrĹľavao svake večeri po jednu predstavu, pa su tako odigrane: «Dvije sretne sove» Dječjeg kazališta Bjelovar, «Hoću, mogu» Dramske druĹľine iz Bizovca, «Kuki i Kvaka» slavonskobrodske Kazališne druĹľine «Ivana Brlić-MaĹľuranić», «Postolar i vrag» u izvedbi vinkovačkog Gradskog kazališta «Joza Ivakić», te premijera predstave «Put po svijetu» Gradskog kazališta Beli Manastir. Posjećenost predstava bila je vrlo dobra, a procjenjuje se da je u svih 5 dana oko 1500 djece i roditelja odgledalo barem jednu od ovih dječjih predstava.

07.06.2013.

Nakon provedenih lokalnih izbora 02. lipnja 2013., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belog Manastira utvrdilo je i objavljuje finalne rezultate za izbor gradonačelnika u drugom krugu

07.06.2013.

BARANJSKO-RUSKO DRUŠTVO PRIJATELJSTVA 

POZIVA VAS NA BARANJSKO-RUSKU VEČER

U PETAK 7 LIPNJA U 18 SATI
DVORANA ZA PRODUKCIJE UMJETNIČKE ŠKOLE BELI MANASTIR, KRALJA TOMISLAVA 2

UČESTVUJU

 • Ĺ˝enski ruski zbor "Rjabinuška"
 • Tamburaški sastav "Baranjski biseri"
 • Folklorna skupina dječjeg vrtića "Zeko"
 • Glazbeni sastav "Triola"

04.06.2013.

Nakon provedenih lokalnih izbora 02. lipnja 2013., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belog Manastira utvrdilo je i objavljuje nesluĹľbene rezultate za izbor gradonačelnika u drugom krugu

28.05.2013.

Nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belog Manastira utvrdilo je i objavljuje konačne rezultate za


24.05.2013.

Sajam projektnih ideja u Belom Manastiru je dio prekograničnog projekta Rural.net što ga financira Europska unija

LAG Baranja i Udruga Slap su nastavljajući svoje aktivnosti regionalnog povezivanja i ruralnog razvoja ovog područja organizirale Sajam projektnih ideja, a poslije i okrugli stol za širenje novih znanja i ideja. OdrĹľavanje ove manifestacije je dio projekta Rural.net vrijednosti 146.628 eura što ga sufinancira Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska. Prije otvaranja sajma u etno-selu belomanastirskoga hotela Patria o vaĹľnosti i neminovnosti većeg povezivanja govorili su: gradonačelnik Belog Manastira Ivan Doboš, predsjednik LAG Baranja Janoš Seleši, načelnik mađarske općine Beremend Stjepan Oršokić i predsjednica Udruge za kreativni razvoj Slap, Sonja Vuković. Degustacije većeg izbora voćnih rakija, kvalitetnih vina, kulena, raznih sireva i domaćih kolača su bili samo dio ponude baranjskih proizvođača koji se bore za trĹľište i koji zbog nadolazećeg članstva u EU Ĺľele biti što bolje pripremljeni za to. Posebno je iz svojih dosadašnjih iskustava naglasio Oršokić kako Europska unija već pravi i ima dio planiranog proračuna za razdoblje do 2020. godine, te je izuzetno vaĹľno da Hrvatska i Mađarska kvalitetnim projektima pokušaju povući više novca, a ruralni razvoj u svemu ima poseban prioritet. Nedovoljno privlačenje europskog novca u Hrvatsku je prema mišljenju gradonačelnika Doboša zbog premalenog broja stručnih timova koji su sposobni za pisanje i provođenje EU projekata, pa je nuĹľno i hitno potrebno zaposliti one koji to mogu.

Zajedničke strategije i udruĹľivanje naših potencijala ruralnog razvoja mađarske i hrvatske strane pograničnih područja dviju Baranja moraju biti tema od najveće vaĹľnosti kako bi se na taj način poboljšala kvaliteta Ĺľivota u pograničnom području. Organizirani okrugli stol pod radnim nazivom Partnerstva i inovacije obuhvatio je temu «Partnerstva: prilike i izazovi» o čemu je detaljnije objašnjavala projektna menadĹľerica Nada KoĹľul iz Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, dok je o inovacijama, proizvodnji i prodaji glavnu riječ vodio poduzetnik Miroslav Varga iz osječkog Escape Studio, jedan od najnagrađivanijih hrvatskih predavača iz oblasti informacijskih tehnologija. Na sajmu su ravnopravno predstavljeni i mađarski partneri u projektu, Manjinska udruga «Naši ljudi» i LAG Beremend.

20.-24.05.2013.Tjedan koncerata i puno glazbe povodom 5 godina Umjetničke škole Beli Manastir

ObiljeĹľavajući svoj jubilarni 5. Dan škole od 20. pa sve do 24. svibnja Umjetnička škola Beli Manastir je organizirala veoma raznolik program u izvedbi svojih i gostujućih učenika iz drugih glazbenih škola, te različitih sastava i orkestara. Prvoga dana, u gotovo dvosatnom koncertu nastupilo je 37 izvođača, učenika ove škole koji su svirali na različitim instrumentima, tamburaški sastav, pjevački zbor, skupina za suvremeni ples, te najmlađi iz Predškole plesa. Drugi koncertni dan obiljeĹľen je gostovanjima učenika iz nekoliko slavonskih glazbenih škola, te iz Rume u Srbiji, pa su se tako predstavili: Osnovna škola Dragutina Tadijanovića (Vukovar), Odjel glazbene škole; Glazbena škola Josipa Runjanina (Vinkovci); Područni glazbeni odjeli Osnovne škole Matije Petra Katančića (Valpovo); Osnovna muzička škola «Teodor –Toša Andrejević» (Ruma, Srbija); Glazbena škola Franje Kuhača (Osijek); Osnovna glazbena škola Kontesa Dora (Našice); Osnovna glazbena škola pri OŠ «Ivan Goran Kovačić» (Đakovo) i Osnovna glazbena škola pri OŠ «August Harambašić» (Donji Miholjac).

Završetak koncerta domaćinski su svojim nastupom izveli učenici Umjetničke škole Beli Manastir. Trećeg i četvrtog dana obiljeĹľavanja Dana škole, izvodili su se motivacijski koncerti za učenike osnovnih škola Baranje. Petoga, i završnoga dana program obiljeĹľavanja pod nazivom «Baranjski glazbeni susreti» sastojao se od nastupa: Kvinteta harmonika bm5h, Tamburaškog orkestra Umjetničke škole Beli Manastir, Puhačkog orkestra Šikloš (Mađarska), Gudačkog orkestra Šikloš (Mađarska), te Puhačkog orkestra Vilanj (Mađarska).

20.05.2013.

Nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Belog Manastira utvrdilo je i objavljuje privremene rezultate izbora za:

17.05.2013. Belomanastirski maturanti otplesali Quadrillu

Po deveti put okupila se na belomanastirskom Trgu slobode još jedna generacija maturanata triju belomanastirskih srednjih škola (Gimnazija, te Prva i Druga srednja škola) kako bi zajedničkim plesom quadrillom svečano ispratili završetak školske godine. Dva mjeseca ranije njih 172 je započelo sa vjeĹľbanjem ovog masovnog plesa jer su znali da će njegovo atraktivno izvođenje privući veliki broj građana, roditelja, prijatelja i djece. Organizator ovog događanja je Osječko-baranjska Ĺľupanija, a Gimnazija Beli Manastir je bila koordinator za ove 3 srednje škole. Maturanti su, kako je to već uobičajeno, izveli 4 obavezna plesa, dok im je izvođenje još jednoga bilo po njihovom izboru.

09.05.2013.Večer opereta izvodili umjetnici iz Budimpešte

Dio programa multietničke manifestacije «Različitost je bogatstvo» u Belom Manastiru bio je posebno popunjen sa gostovanjem troje umjetnika udruĹľenih u Kincses Cabaret iz Budimpešte koji u svojim nastupima izvodi operete. Ovako nešto atraktivno i zanimljivo uz vesele pjesme, ples i poneku akrobaciju rijetko je viđeno u ovom gradu a Eszter Rozsavolgyi, Judith Szubrettek i David Czuczor su se izuzetno trudili, izmjenjujući se u različitim kombinacijama cijeli sat bez pauze i tako izazivali publiku na nove aplauze u potpuno ispunjenoj Dvorani za produkcije Umjetničke škole Beli Manastir. Osim što su sve troje u najboljim mađarskim glazbenim školama sa zanimanjem učili o glazbi, njihova Ĺľivotna usmjerenja odvela su ih u puno zabavniji svijet opereta koje izvode već duĹľe vrijeme. Samo belomanastirsko gostovanje i nastup im se veoma dopao, pa su najavili da će se rado odazvati i drugi put, te da ih samo treba pozvati

10.05.2013.Narodno pozorište Sombor predstavilo nam «Sumnjivo lice»

Nastavljajući program kroz odrĹľavanje manifestacije «Različitost je bogatstvo» u Belom Manastiru je gostovalo Narodno pozorište Sombor sa predstavom «Sumnjivo lice» Branislava Nušića u reĹľiji, adaptaciji, scenografiji i po izboru glazbe Jagoša Markovića. Ovu predstavu o političarima i birokraciji koja je zanimljiva u svim vremenima i svuda, somborsko kazalište izvodi već 15 godina i gledalo ju je u više od 100 predstava oko 22.500 gledatelja. Osim velike scenografije i čak 15 glumaca, svemu je dodan i glazbeni doĹľivljaj od strane apatinskih Dunavskih bisera sastavljenima od gitare i harmonike. Sumnjivo lice još od davnina ne gubi na svojoj aktualnosti i predstavlja spletke i korupciju, te tvrdoglavost političara i lokalnih moćnika u drĹľavnoj sluĹľbi. Sve je zapravo već viđeno i slično a svi su sumnjivi dok ne dođe netko drugi i na novu način pobudi sumnju, što kod gledanja uvijek izazove interes, jer i glumačka postava, a i publika se generacijski mijenjaju. Tako je i belomanastirska publika u kino dvorani Centra za kulturu nakon gotovo 90 minuta predstave nekoliko puta aplauzom vratila glumce na pozornicu kako bi «Sumnjivo lice» trajalo i duĹľe.

09.05.2013. «Različitost je bogatstvo» i predavanje o Milutinu Milankoviću

Veoma zanimljivo predavanje i 43-minutni film «Putnik kroz vasionu i vekove» o svjetski poznatom astronomu, matematičaru, geofizičaru i utemeljitelju moderne klimatologije i klimatskog modeliranja, Milutinu Milankoviću, rođenom u Dalju, odrĹľano je u gradskoj Velikoj vijećnici. Predavač Đorđe Nešić je kao ravnatelj Kulturno-znanstvenog centra Milutin Milanković, koji se nalazi u rodnoj kući ovog znanstvenika pokušao pribliĹľiti matematičke teorije klime i njegovo kapitalno djelo «Kanon osunčavanja Zemlje i njegova primjena na problem ledenih doba». Iako je Milutin Milanković Ĺľivio davno (1879.-1958.), sve njegove teorije i matematički proračuni da promjene klime, globalna zahladnjenja i zatopljenja na Zemlji ovise o odnosima i poloĹľajima prema Suncu pokazala su svoju istinitost a današnja moderna tehnologija istraĹľivanja ih u potpunosti potvrđuje. Kao zahvalu za naučni doprinos je 1970. godine na 14. Kongresu Međunarodne astronomske unije u Brightonu jedan krater na Mjesecu promjera 34 kilometra dobio njegovo ime, a na idućem kongresu u Sidneyu, i jedan krater promjera 118 kilometara na Marsu. Brojni znanstveni časopisi potvrđuju i danas njegove teorije a posebno je to značajno od strane Europskog geofizičkog društva koje od 1993. godine dodjeljuje medalju «Milutin Milanković» za najznačajnija dostignuća u geofizici. Povodom 130-godišnjice njegova rođenja UNESCO je 2009. godinu proglasio imenom ovog svjetskog znanstvenika, slično kao i američka agencija NASA koja ga je uvrstila među 15 najvećih znanstvenika svih vremena koji su se bavili planetom Zemljom.

09.05.2013. ObiljeĹľen Dan pobjede nad fašizmom

Povodom Dana pobjede nad fašizmom poloĹľeni su vijenci različitih izaslanstava na nekoliko spomen obiljeĹľja u Baranji, od belomanastirskog partizanskog groblja i Trga slobode, pa do središnjeg mjesta obiljeĹľavanja u Batini. Tako su na partizanskom groblju vijence poloĹľili delegacije Saveza antifašističkih boraca i antifašista, belomanastirski gradonačelnik Ivan Doboš i dogradonačelnik Predrag Stojanović, te Društvo baranjsko-ruskog prijateljstva. Na polaganju vijenaca kod spomen obiljeĹľja poginulim vojnicima Crvene armije na belomanastirskog Trgu slobode ovim delegacijama pridruĹľili su se i predstavnici koalicije SDP-HNS Beli Manastir, te brigadir Vladimir Černišov, vojni, zrakoplovni i pomorski izaslanik veleposlanstva Ruske Federacije. U Batini kao centralnom mjestu obiljeĹľavanja Dana pobjede nad fašizmom svake godine okupe se domaća i strana izaslanstva radi polaganju vijenaca. Cijelo vrijeme trajanja ovog obiljeĹľavanja pored Augustinčićevog Spomenika pobjedi, tamo je postrojen počasni vod Hrvatske vojske. Ove godine vijence su poloĹľili: izaslanstvo predsjednika Republike Hrvatske na čelu s general bojnikom Matom Ostovićem, izaslanik Hrvatskog sabora Domagoj Hajduković, izaslanik Ministarstva obrane i OruĹľanih snaga RH brigadni general Siniša Jurković, saborski zastupnik Veljko Kajtazi, izaslanstvo Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH, te veleposlanici: Ruske Federacije (Robert Markarjan), Ukrajine (Oleksandr Levchenko), Republike Srbije (Stanimir Vukićević), Republike Kazahstan (Tolezan Barlybayev) i Republike AzerbejdĹľan (Kamil Khasiyev).

07.05.2013. «Različitost je bogatstvo» nastavilo se izloĹľbom u Mađarskoj etnokući

Program Kako su Ĺľivjeli naši predci dio je bogatog predstavljanja prošlosti u belomanastirskoj Mađarskoj etnokući gdje se nalazi i jedini muzej u gradu. Osim što se tamo u nekoliko prostorija nalazi stalno izloĹľena muzejska građa Mađara s područja baranjskog «trokuta», svemu je dodana i veća prostorija gdje su izloĹľeni stari ručni radovi. Ovu atraktivni izloĹľbu sa više od 200 radova izrađenih u različitim tehnikama i prosječne starosti oko 70 godina posjetio je i gradonačelnik Ivan Doboš, a za cijelo vrijeme njenog trajanja grupa Ĺľena iz Saveza mađarskih udruga organizirala je radionicu ručnog rada. Za odrĹľavanja izloĹľbe Kako su Ĺľivjeli naši predci dogovoreno je sa školama da organiziraju dolazak učenika a o muzeju, izlošcima i prošlosti govorila im je Tunde Šipoš-Ĺ˝ivić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Baranyai Julia, koje se nalazi u istoj zgradi.

07.05.2013.Svjetski dan astme privukao veliki broj djece na Trg slobode

Belomanastirska Udruga osoba s alergijama i problemima disanja «Alerga» uskoro će obiljeĹľiti 10 godina rada, a povodom Svjetskog dana astme organizirala je edukativnu radionicu gdje su se na središnjem gradskom trgu okupili članovi udruge i učenici osnovne škole. Sada imaju oko 100 članova, ali taj broj se stalno povećava jer je sve više onih koji imaju problema s disanjem i alergijama čiji su najčešći uzročnici ambrozija i pelud, te novije promjene u okolišu, prehrani i načinu stanovanja, ali i velika upotreba dezinfekcijskih sredstava, antibiotika, deterdĹľenata i prehrambenih aditiva. Ovu zanimljivu radionicu posjetio je i gradonačelnik Ivan Doboš podsjetivši kako su sve dosadašnje gradske vlasti uvijek podrĹľavale Alergine brojne aktivnosti od kojih je posebno vaĹľno rano otkrivanje, a kasnije i liječenje. Predsjednica belomanastirske udruge osoba s alergijama i problemima disanja «Alerga», dr. Mirjana Marjanović, upozorila je da ugroĹľena područja predstavljaju sva ona gdje alergičara ima 7 do 10 posto od ukupnog broja stanovnika, a Baranja je vrlo blizu toga.

Zbog teĹľine situacije, u «Alergi» koja ima članstvo u cijeloj Baranji, aktivno rade svih 12 mjeseci organizirajući edukativne radionice za djecu i roditelje, akcije uništavanja ambrozije, vjeĹľbe disanja i korektivne gimnastike, ljeti školu plivanja, okupljanja za razgovore i međusobnu razmjenu iskustava, liječenja u Thalassotherapiji Crikvenica, a preko radio emisija, raznih članaka, letaka i slično šire znanja o alergijama i problemima disanja, te kako ih liječiti i Ĺľivot učiniti lakšim.

06.05.2013. Premijer Zoran Milanović posjetio Beli Manastir

Predsjednik Vlade RH i predsjednik SDP-a Zoran Milanović kratko je posjetio Beli Manastir, te je nakon radnog sastanka s gradonačelnikom Ivanom Dobošem i dogradonačelnicima Ĺ˝ivkom Jalšovcem i Predragom Stojanovićem obišao nekoliko godina nedovršeni Trg slobode gdje se druĹľio sa građanima. Premijer Milanović zbog vremenski ograničene posjete nije davao izjavu za medije, ali je kasnije gradonačelnik Doboš pojasnio kako su razgovarali o započetim projektima koje treba dovršiti i o projektima koje tek treba započeti. Među najvaĹľnije belomanastirske projekte koje bi trebalo rješavati su izgradnja dječjeg vrtića, rušenje starog dotrajalog stadiona i izgradnja novog, te uređenje Šećeranskog jezera kao sportsko - rekreacijskog centra i izletišta. Gradonačelnik Doboš istaknuo je kao uvjerljivo najveći problem veliku nezaposlenost koja vlada u Belom Manastiru i cijeloj Baranji, a posebno detaljno o kronologiji nedovršenosti uređenja belomanastirskog Trga slobode. Prije premijerovog dolaska iz Ministarstva regionalnog razvoja stigla je poruka da je rebalansom osigurano 6 milijuna kuna potrebnih za konačno dovršenje trga, pa bi prema riječima gradonačelnika Doboša nastavak radova bio pokrenut odmah nakon lokalnih izbora.

06.05.2013.Počela manifestacija Različitost je bogatstvo

Višednevna manifestacija u kojoj se kroz bogatu kulturu, tradiciju i gastronomiju predstavljaju manjine Belog Manastira odrĹľava se već po drugi put. Dok su se tako prošle godine na nekoliko gradskih lokacija u najboljem svjetlu predstavili Srbi, Mađari, Romi i Nijemci, od ove godine svemu će se aktivno pridruĹľiti sa svojim programom i većinski narod. Kako je pri otvaranju manifestacije i koncerta istaknuo belomanastirski dogradonačelnik Predrag Stojanović, posjećenost i raznovrsnost programa bili su vrlo dobro prihvaćeni, što znači da je ova započeta ideja opravdala svoje postojanje i sav trud oko organizacije i priprema. Osim lokalnih izvođača programa uspjelo se na razli€?ite načine privući i one iz regije i inozemstva, te je tako Različitost je bogatstvo, dobila i međunarodni značaj. Na ovom koncertu trajanja 45 minuta nastupili su učenici Umjetničke škole Beli Manastir te ga uspješno odsvirali do kraja. . Nastupili su: David Bolić, Ivan Kovač, Sara Koncoš, Dinko KneĹľević, duet Ivana Mikec i Maria Dragomirović, Danko Buljubašić, Matej Jakopec, Sara Grozdek, trio Arian Bajrami, Ivana Mikec i Maria Dragomirović, Klementina Jovanović, Josip Jelić, Antonia Kos, Matko KneĹľević, i Nebojša Ilijev. Značajnu pomoć u pripremi i odrĹľavanju koncerta omogućili su: korepetitor prof. Ivan Husnjak i nastavnici: Janja Puljić, Milan Bilmez, Adrijana Jurić, Gabriela Feher, Magdalena Mandura, Marko Sesar, Denis Ravlić, Dario Hleb i Ivan Husnjak.

06.-11.05.2013 Različitost je bogatstvo 2013.

Program:

06.05.2013. ponedjeljak 19:00 h

Otvaranje manifestacije «Različitost je bogatstvo»

Koncert Umjetničke škole Beli Manastir

Učenici škole izvode kompozicije nacionalnih manjina i većinskog naroda

Centar za kulturu, kino dvorana, Beli Manastir

07.05.2013. utorak 09:00 h

Kako su Ĺľivjeli naši predci

Program za djecu

Mađarska etno-kuća, Vladana Desnice79, Beli Manastir

09.05.2013. četvrtak 18:00 h

Predavanje i dokumentarni film o naučniku Milutinu Milankoviću

Predavač: prof. Đorđe Nešić

Velika vijećnica, zgrada P+8, ImreNagya2, Beli Manastir

10.05.2013. petak 20:00 h

Narodno pozorište Sombor

Branislav Nušić «Sumnjivo lice» reĹľija: Jagoš Marković

Centar za kulturu, kino dvorana, Beli Manastir

11.05.2013. subota

09:00 h

Sajam kulturnog, etnografskog stvaralaštva i ponuda nacionalnih kuhinja

Trg slobode, Beli Manastir

11.00 h

Smotra folklora nacionalnih manjina i većinskog naroda

Trg slobode, Beli Manastir

19:00 – 23:00 h

«Táncház»

Podučavanje mađarskih narodnih plesova uz pratnju orkestra Zengő

Mađarska kuća, Augusta Cesarca 16, Beli Manastir

03.05.2013.

Gradsko izborno povjerenstvo grada Belog Manastira objavljuje pravovaljane kandidacijske liste za:

02.05.2013 . OdrĹľan sajam «Ĺ˝elim biti majstor»

Privlačenje učenika osnovnih škola obrtničkim zanimanjima organizirali su zajednički UdruĹľenje obrtnika Baranje, HZZ i Obrtnička komora, gdje su na sajamskoj manifestaciji «Ĺ˝elim biti majstor» učenici dviju belomanastirskih srednjih škola predstavili na štandovima svoja zanimanja i radove. Sajam je otvorio belomanastirski gradonačelnik Ivan Doboš, a interes su osim lokalnih osnovaca pokazali i učenici još nekoliko baranjskih škola. Pored štandova nalazili su se i nastavnici/profesori kako bi detaljnije pojasnili specifičnosti svakog pojedinog zanimanja za koje se moĹľe obrazovati u ovim školama.

Prema najnovijem programu upisa obrtničkih zanimanja u trogodišnjem trajanju, u školskoj godini 2013./2014. u Belom Manastiru učenici završnih osmih razreda mogu se upisati za zanimanje vodoinstalatera, te instalatera grijanja i klimatizacije (Prva srednja škola) i za konobara, frizera i kozmetičara (Druga srednja škola).

30.04.2013. Saborski zastupnik Veljko Kajtazi posjetio Beli Manastir

Saborski zastupnik nacionalnih manjina Veljko Kajtazi sa svojim je suradnicima posjetio Beli Manastir gdje su ga dočekali gradonačelnik Ivan Doboš i dogradonačelnik Predrag Stojanović, te predstavnici nekoliko romskih udruga koji su ga detaljnije upoznali sa svojim problemima. Na početku sastanka zastupnik Kajtazi je naveo kako bi trebalo hitno rješavati legalizaciju stambenih objekata u kojima Romi stanuju ali da to iz više razloga nisu u mogućnosti, pa on unatoč najavama resorne ministrice da produljenja rokova neće biti, očekuje da će do produĹľenja ipak doći, a to namjerava i sluĹľbeno zatraĹľiti. Nastavak rješavanja stambene problematike za Rome već je bio temom razgovora Kajtazi - Doboš oĹľujka 2012. kada je dogovoreno da će Grad osigurati parcele u blizini romskog naselja a da se Kajtazi izbori preko ministarstava za dodjelu građevinskog materijala i projektnu dokumentaciju. Za početak bi se radilo pet dvodomki u blizini romskog naselja. Veoma vaĹľna tema zbog zapošljavanja Roma bili su i javni radovi koje već godinama organizira Grad Beli Manastir u suradnji sa HZZ-om i romskim udrugama. Udruge i zastupnik Kajtazi bi da se što više Roma zaposli na ovaj način, ali im je od strane gradskih čelnika rečeno da to znači i njihovu veću odgovornost te da se svemu mora ozbiljnije pristupiti jer drĹľava u ovakvoj financijskoj situaciji očekuje bolje rezultate i veću efikasnost za novac namjenjen u te svrhe. Gradonačelnik Ivan Doboš predloĹľio je nekoliko projekata saborskom zastupniku Kajtaziju sa kojima bi se značajno poboljšao poloĹľaj Roma u Belom Manastiru, ali bi za njihovo ostvarenje trebalo pronaći financijska sredstva kojih Grad nema pa bi bilo potrebno lobirati kod resornih ministarstava.

27.04.2013. Gost Belog Manastira dr. Ĺ˝ivorad Smiljanić je dobitnik EU nagrade za Inkluziju Roma

OdrĹľavanje Drugog nadbiskupijskog susreta Roma i ne-Roma u belomanastirskom Caritasovom Centru za mlade doveo je osim ostalih učesnika u programu i vlč. Jakoba Pfeifera, Ĺľupnika u Apatinu i povjerenika za pastoral Roma Subotičke biskupije, te dr. Ĺ˝ivorada Smiljanića koji je listopada prošle godine u Budimpešti dobio EU nagradu za Inkluziju Roma. Ova nagrada dodjeljuje se općinama i gradovima iz Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana koje su uspješno provodile i provode mjere za ravnopravniji i aktivniji Ĺľivot društvenih manjina u zajednici, a posebno kroz njihovo socijalno uključivanje i zapošljavanje. Na svečanosti dodjele nagrade apatinskom gradonačelniku dr. Smiljani€?u, organizirane od strane Europske komisije i Fondacije otvoreno društvo, prikazan je i kratki film o nekadašnjem i sadašnjem Ĺľivotu Roma u apatinskom Romskom naselju koje je sada kompletno infrastrukturno opremljeno i predstavlja jedno od najuređenijih naselja u Srbiji. Belomanastirski gradonačelnik Ivan Doboš i dogradonačelnik Predrag Stojanović su u kraćem međusobnom razgovoru sa dr. Smiljanićem, te njegovim suradnicama: SneĹľanom Milešević (koordinator za lokalni ekonomski razvoj Opštine Apatin) i Ksenijom Maljković (šef Kabineta predsjednika Opštine Apatin) inicirali nekoliko ideja o mogućoj suradnji kroz prekogranične projekte financirane od strane EU-a.

27.04.2013. 5. Dani vina i turizma u Belom Manastiru

Na belomanastirskom Trgu slobode u sklopu manifestacije 5. Dani vina i turizma okupila su se poljoprivredna gospodarstva, obrti i udruge kako bi pokazali turističku i gastronomsku ponudu Baranje. Već u jutarnjim satima počeo je sajam rukotvorina i etnoproizvoda, te prikaz ulice «Baranjskih vinara». SluĹľbeno otvaranje učinili su belomanastirski gradonačelnik Ivan Doboš i osječko-baranjski Ĺľupan Vladimir Šišljagić, uz podsjećanje kako se mnogo ulaĹľe u izgradnju vinskih cesta, te ostalih sadrĹľaja kako bi se stvorio vrhunski kvalitetan turistički proizvod koji onda mora naći put do trĹľišta. Ovakve manifestacije objedinjuju svu tu ponudu na jednom mjestu, a na turistima je da biraju najbolja domaća baranjska vina, autohtone gastronomske specijalitete i odaberu smještaj koji im najbolje odgovara. Osječko-baranjskoj Ĺľupaniji je turizam jedno od glavnih pravaca razvoja a od projekta Wine tour i baranjski vinogradari i vinari puno očekuju. Potom se zabavni program nastavio dolaskom svatovskih kočija u organizaciji Konjogojske udruge «Baranja» iz Branjinog Vrha, a glazbeni ugođaj svemu dodali su svojim nastupom tamburaši iz Tamburaškog sastava «Baranjski bećari» uz ples članova HKUD-a Beli Manastir. Dani vina i turizma dopunjeni su izloĹľbom što su je pripremili FKK «Baranja-film» i Centar za kulturu Grada Belog Manastira pod nazivom «Fotografija na otvorenom» a obiljeĹľen je i Svjetski dana plesa uz nastupe HKUD-a Beli Manastir i udruge «Skok-klub – športska rekreacija i ples». Posebno su se svojom ponudom i besplatnim degustacijama predstavili proizvođači iz udruge vinara Baranjskog vinogorja, a na ostalim štandovima ponuđeni su kuleni, različite voćne rakije, mljevena crvena paprika, domaći pekmezi, med, različite rukotvorine, zlatovez, i ostali turistički artikli. Istovremeno sa ovim odvijanjem manifestacije na središnjem gradskom trgu, u hotelu Patria se odrĹľavalo tradicionalno ocjenjivanje vina sva četiri vinogorja Ĺľupanije na kojem je bilo prijavljeno rekordnih više od 90 uzoraka, a rezultati ocjenjivanja bit će poznati javnosti tek nakon objave na velikoj završnici manifestacije sljedećega vikenda u osječkoj Tvrđi.

25.04.2013. Šećeranski «Ćiro» konačno darovan Belom Manastiru

Višegodišnja neizvjesnost oko sudbine «Ćire» koji se sastoji od lokomotive i tri vagona, te još jedne lokomotive, konačno je razriješena na radost mnogih Baranjaca koji ga se nostalgično sjećaju još od vremena postojanja uskotračne pruge u Baranji. Nakon stečaja GP&Partners (prostor nekadašnje beljske Tvornice šećera gdje je ovaj vlak ostavljen na kolosijeku) «Ćiro» se tako našao u stečajnoj masi te je trebao biti prodan na draĹľbi. S obzirom da se radi o kulturnoj baštini i jednoj od posljednjih primjeraka Ĺľeljezničkih kompozicija iz toga vremena Odbor vjerovnika jednoglasnom odlukom odlučio je da će «Ćiru» darovati gradu Belom Manastiru. SluĹľbeni ugovor o primopredaji ovog povijesnog vlasništva potpisali su stečajna upraviteljica tvrtke GP&Partners Ĺ˝ivka Posavac i gradonačelnik Belog Manastira Ivan Doboš. Iako je bilo nekoliko pisama namjere da im se «Ćiro» pokloni, stečajna upraviteljica Posavac je mišljenja da je ovo najbolje i najpravednije rješenje a uskoro će se izvršiti i sluĹľbena procjena stupnja kulturne baštine poslije čega će gradska vlast imati obvezu čuvanja i odrĹľavanja. Ima više ideja o budućoj lokaciji «Ćire», najavio je gradonačelnik Doboš, treba sve učiniti kako bi ga se zbrinulo na najbolji mogući način a dosadašnji prijedlozi išli su u pravcu turističke valorizacije.

25.04.2013. OdrĹľane Sportske igre mladih a pobjednici «Vatreni» odlaze na finale u Split

Coca-cola cup Sportske igre mladih 2013. okupio je oko 150 natjecatelja koji su na belomanastirskom Trgu slobode sudjelovali u prednatjecanju finalnih igara koje će se u kolovozu odrĹľavati u Splitu. Nastupile su 32 školske ekipe iz Belog Manastira, Petlovca, Šećerane, Čeminca, Baranjskog Petrovog Sela, Branjinog Vrha i Kozarca. Sportske igre mladih otvorili su gradonačelnik Ivan Doboš udarcem lopte na gol i dogradonačelnik Predrag Stojanović, a ovo i cijelo natjecanje bodrilo je više od 500 navijača, uglavnom djece, građana i roditelja. Nakon više od dva sata Ĺľivosti na više terena saznalo se i za prve rezultate pa je tako Alen Bujadinović proglašen pobjednikom najjačeg udarca loptom (izmjerena brzina 59 km/h), dok je Dušan Ljubojević najuspješniji i najspretniji u Ĺľongliranju jer je čak 242 puta udario loptu prije nego što mu je pala na tlo. Posebno zanimljivo i atraktivno bilo je natjecanje ekipa u cageballu (mali nogomet u kavezu) gdje su najbolji bili Štrumfovi, dok su drugoplasirani Zmajevi. Svi pobjednici dobili su pehare, a nakon finala u igri graničara najboljima iz ekipe «Vatrenih» koji odlaze na završno natjecanje u Split pehar je predao Tihomir Gudić, izvršni direktor Sportskih igara mladih. Drugo mjesto uz veliko navijanje osvojila je ekipa Šećerane. Slogan ovih masovnih sportskih igara mladih na kojima je prošle godine sudjelovalo 83.000 djece a na završnici u Splitu njih 5.000 je «Ĺ˝ivimo Ĺľivot bez droge, jer droga uzima Ĺľivot». Finale u Splitu je zanimljivo jer se mladi tamo natječu i druĹľe a ujedno im je to i kratko ljetovanje.

22.04.2013. Savjetovalište i krediti za poduzetnike početnike

Grad Beli Manastir je u suradnji s osječkim uredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Beba Madunović), Poduzetničkim centrom Osijek (direktorica Maja Vuletić i voditelj projektnih aktivnosti Milan Peterka) te Erste bankom organizirao predavanje namjenjeno poduzetnicima početnicima i nezaposlenima koji Ĺľele i imaju ideju da samostalno započnu neki posao. Ova kategorija traĹľitelja kredita uobičajenim linijama obično bude odbijena jer banka traĹľi garancije koje oni nemaju. Posebnost ovog mikrokreditiranja je u tome što se prije samog podnošenja kreditnog zahtjeva u suradnji sa Poduzetničkim centrom Osijek organizira besplatna edukacija u trajanju do 40 sati.

Krediti će biti odobravani do kunske protuvrijednosti 10.000 eura za samozapošljavanje tj. poduzetnike-početnike, te do 15.000 eura za postojeće poslovne subjekte. Rok povrata kredita je do pet godina, uz mogućnost ugovaranja i počeka otplate do 12 mjeseci. Kamatna stopa iznosit će tromjesečni EURIBOR + 4 %. Ovisno o kvaliteti poduzetničke ideje i traĹľenom iznosu, instrumenti osiguranja kredita bit će povoljniji od redovnih poduzetničkih linija. Sredstva su dostupna onima koji tek kreću u poduzetničke vode i imaju kvalitetnu ideju, a koju će tijekom procesa edukacije još dodatno razraditi i konkretizirati, ali isto tako i već postojećim poduzetnicima kojima su potrebna dodatna sredstva za unaprjeđenje postojećih poduzetničkih projekata. Posebna zanimljivost je da sama Erste banka osigurava i mentoriranje projekta tijekom sljedeće dvije godine, čime će banka omogućiti poduzetnicima pristup potrebnim informacijama za uspješno vođenje posla i prevladavanje poteškoća tijekom poslovanja temeljem ranijih znanja i iskustava. Na ovom zanimljivom savjetovanju okupilo se 20-ak nezaposlenih Baranjaca.

22.04.2013. Nova grupa zaposlenih u javnim radovima »

Od 22.04. na poslovima javnih radova zaposlene su 23 osobe u trajanju 6 mjeseci koje će podijeljene u nekoliko grupa raditi na uređenju javnih gradskih i prigradskih površina. Među prvim planovima predviđenih radova su: uređenje okoliša uz Šećeransko jezero, uređenje i čišćenje površina na samom ulazu u naselje Šećerana (iz pravca Belog Manastira), surduci i vinska cesta, te sve ostalo što pridonosi ljepšoj uređenosti grada i okolice. Suradnjom Grada Belog Manastira i belomanastirske Ispostave Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uspjelo se osigurati financijska sredstva za ove radove i barem na pola godine zaposliti nezaposlene osobe koje su po nekoliko kriterija bile odabirane jer je konkurencija zaista velika. Od početka godine na ovaj način zaposlio se tako određen broj građana, a koliko će ih to još uspjeti u 2013. godini ovisi najviše o mogućnostima drĹľavnog proračuna, jer posla, projekata i planova koji bi se izvodili preko HZZ-ove mjere zapošljavanja u javnim radovima ima dosta.

19. i 20.04.2013. OdrĹľana manifestacija «Dani tehničke kulture u Belom Manastiru 2013.»

Zajednica tehničke kulture Grada Belog Manastira organizirala je već osmi put predstavljanje tehničkog stvaralaštva djece i mladih. Prvoga dana manifestacije u prostoru Mikrokina Foto-kino kluba «Baranja-film» postavljena je izloĹľba fotografija «Krajolik Istre» te kasnije nastavljeno sa projekcijom nagrađenih filmova iz Revije dječjeg filmskog stvaralaštva. Dane tehničke kulture otvorio je gradonačelnik Ivan Doboš na središnjem gradskom trgu uz brojne ljubitelje tehničke kulture koji su se na štandovima predstavili sa različitim radovima i osvojenim nagradama kao mladi tehničari osnovnoškolske i srednjoškolske dobi.

Da bi sve bilo zanimljivije, organizirano je i natjecanje u voĹľnji biciklom, zatim izloĹľba učeničkih radova i fotografija a građanima su bili najzanimljiviji roboti i raznobojni zmajevi koje su učenici na vjetru dizali iznad grada. Najbolji na ovim natjecanjima su i nagrađeni prigodnim nagradama. Na ovogodišnjim Danima tehničke kulture sudjelovali su: Udruga inovatora Baranje, Informatički klub Pitagora, Radio klub Osijek, CTK Čeminac, ZTK Valpovo, Autoškola Globetrotter, Društvo tehničara i inĹľenjera Baranje a Društvo pedagoga tehničke kulture Beli Manastir predstavljali su nastavnici i učenici iz baranjskih osnovnih škola: Čeminac, DraĹľ, Lug i Jagodnjak.

19.04.2013.

Razgovori o suradnji Umjetničke škole Beli Manastir i Osnovne muzičke škole «Teodor-Toša Andrejević» iz Rume

Na sastanku regionalne suradnje dviju škola iz Belog Manastira i Rume započeti su razgovori o idejama moguće glazbene suradnje kroz zajedničke projekte koje bi financirala EU. Svaka od ovih škola ima oko 200 učenika pa je prva ideja da se organiziraju zajednički tamburaški koncerti jer su u tome najuvjeĹľbaniji, i jedni, i drugi. Druga projektna ideja zamišljena je kao međuregionalno povezivanje po tri glazbene škole iz svake drĹľave. Sa belomanastirske strane razgovore su vodili, gradonačelnik Ivan Doboš, dogradonačelnik Predrag Stojanović, pročelnica Kornelija Pacanović – Zvečevac i ravnatelj Umjetničke škole Beli Manastir prof. Miloš Grubić, dok je direktorica Vesna Gulan sa svoje dvije suradnice iz resornih odjela Općine Ruma predstavljala Osnovnu muzičku školu «Teodor-Toša Andrejević».

Na kraju ovog sastanka donesen je zajednički zaključak kako će se do sljedećeg susreta pripremiti neki manji projekt pa da bi se tek poslije toga krenulo u nešto veće. Prema riječima ravnatelja Grubića u Umjetničkoj školi Beli Manastir učenici najviše uče svirati na klaviru, tamburi i gitari, a za 24.05.2013. najavljuju veliki koncert na belomanastirskom Trgu slobode gdje će se osim njih predstaviti i dva puhačka orkestra iz Mađarske


19.04.2013.

Na većinu poĹľara i intervencija JPVP Grada Belog Manastira odlazi širom Baranje, a neke općine to uopće ne Ĺľele sufinancirati

Sastanak koordinacije baranjskih načelnika i donačelnika sa gradonačelnikom Ivanom Dobošom radi osiguravanja i funkcioniranja vatrogastva na području djelovanja Vatrogasne zajednice Baranja neki uporno izbjegavaju jer su mišljenja kako su im njihovi lokalni DVD-i dovoljni. Gradonačelnik Doboš je i ovaj put naglasio osnovni problem da JPVP Grada Belog Manastira najmanje intervencija ima na svom području i da kao najopremljeniji profesionalci djeluju po cijeloj Baranji a to im u priličnoj mjeri povećava troškove. Nekoliko baranjskih općina osim za svoje lokalne DVD-ove sufinancira rad i JPVP, ali većina predstavnika općina na sastanke koordinacije ne dolazi smatrajući da će tako uštedjeti novac.

Grad kao osnivač Ĺľeli da baranjske općine imaju svoj udjel u upravljanju i financiraju jedine profesionalne vatrogasne postrojbe na ovom području pa se na ovom sastanku koordinacije naglasilo da zakonska regulativa nalaĹľe kako organiziranje vatrogasne zaštite moĹľe biti i preko DVD-ova ali prema Zakonu o vatrogastvu moraju biti dobro opremljeni, obučeni i organizirani. Na kraju je zaključeno kako uskoro dolazi sezona sjetve i paljenja suhog raslinja a dogovora o svemu još uvijek nema, te da zakonsku (krivičnu i materijalnu) odgovornost u slučaju neke ljudske tragedije zbog poĹľara na području svojih općina imaju i načelnici jer u ovom slučaju nisu poduzeli pravovremene i dovoljne mjere vatrogasne zaštite.

19.04.2013. Beli Manastir veoma uspješno sudjelovao u akciji Zelena čistka

Grad Beli Manastir po drugi put kroz akciju «Zelena čistka - jedan dan za čisti okoliš» organizira čišćenje površina na kojima su neodgovorni građani stvorili mini divlje deponije. Ovoj velikoj svjetskoj akciji World Cleanup 2013. i globalnom pokretu Let’s do it! pridruĹľilo se i oko 200 Belomanastiraca iz nekoliko različitih gradskih udruga, učenika iz osnovnih i srednjih škola, zaposlenih u javnim radovima, te radnika gradskih trgovačkih društava i koncesionara. Koordinator Zelene čistke za grad Beli Manastir bio je (kao i prošle godine) dogradonačelnik Predrag Stojanović. Radilo se na nekoliko gradskih lokacija, od uređivanja zelenih površina u nekim ulicama, parkovima, prostoru oko bivšeg Jugošpeda, nadvoĹľnjaka prema Petlovcu, oko odlagališta otpada, zelenom otoku u Slavonskoj ulici i školskim prostorima. Članovi udruga i radnici trgovačkih društava Baranjska čistoća, te koncesionari iz tvrtki Cesting i Slonja, bili su podijeljeni u skupine na nekoliko gradskih lokacija, ovisno o količini i površini na kojoj se nalazio otpad, a učenici dviju osnovnih škola u Belom Manastiru i Šećerani, te belomanastirskih srednjih škola radili su na uređenju okoliša na svojim površinama te organizirano prikupili i veće količine elektroničkog otpada. Ovogodišnja ekološka akcija bilo je manje naporna od one prve jer je prošle godine očišćeno nekoliko velikih divljih odlagališta otpada gdje su se pri čišćenju morali koristiti i velikom mehanizacijom a kamioni su više desetaka puta morali odvoziti prikupljeni otpad. Građane se i ovom prilikom podsjeća da svoj otpad mogu potpuno besplatno sami dovesti i odvojiti po vrsti u različite kontejnere jer je gradsko odlagalište otvoreno svakog radnog dana od 7 do 15, te subotom od 8 do 12 sati

15.04.2013. Savjet mladih Grada Belog Manastira planira svoje aktivnosti

Savjet mladih Grada Belog Manastira je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Belog Manastira i ima 9 članova a osnovano je radi poboljšanja poloĹľaja i rješavanja problema mladih na ovom području. Na sjednici odrĹľanoj 15. travnja izabrano je novo vodstvo koje će ubuduće činiti predsjednik Robert KoĹľić i zamjenica Jasmina Markan. Godišnji program rada i aktivnosti ovoga savjeta mladih koji se godišnje financira sa 15.000 kuna iz gradskog proračuna mora se dostaviti već u rujnu za iduću kalendarsku godinu pa je radi toga veći dio tema bio posvećen upravo tom planiranju različitih aktivnosti. Organiziranje javnih tribina, predavanja i radionica o temama značajnim za mlade, te ostalih sportskih, zabavnih i rekreativnih sadrĹľaja i manifestacija su im najznačajniji planovi kroz provođenje u lokalnim i regionalnim projektima.

Gradonačelnik Ivan Doboš pohvalio je njihove dosadašnje aktivnosti, a posebno oslikavanje ograde uz gradski stadion. Dogradonačelnik Predrag Stojanović je članovima Savjeta predloĹľio nekoliko ideja sa kojima bi mogli povećati svoje programske aktivnosti u suradnji sa gradskim udrugama i institucijama, te na taj način privući više mladih da učestvuju u svemu tome.

Među najznačajnije aktivnosti Savjeta mladih Grada Belog Manastira posvećene su temama: poticanje mladih s područja Grada na nastavak obrazovanja, informiranje mladih o trĹľištu rada te mogućnostima i obvezama nakon završetka školovanja, provođenje humanitarnih i volonterskih akcija, kontinuirano informiranje mladih o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira i programima za mlade s područja Grada u suradnji s nevladinim organizacijama i institucijama, informiranje mladih o europskim integracijama, zagovaranje i sudjelovanje mladih u donošenju odluka koje se odnose na mlade sa područja Grada Belog Manastira, umreĹľavanje Savjeta mladih s područja OBĹ˝, poticanje kulture mladih, te informiranje mladih o spolnom Ĺľivotu mladih i ovisničkom ponašanju.

Cilj svih ovih aktivnosti je poticati samoorganiziranje mladih u programe iz područja kulture i sporta, te drugih oblika organiziranja korisnog iskorištavanja slobodnog vremena. Na kraju je dogovoreno da se iduća sjednica odrĹľi već početkom svibnja.

15.04.2013. Počele pripreme za akciju «Zelena čistka» u Belom Manastiru

Okupljanje predstavnika dva gradska poduzeća, Baranjske čistoće i Baranjskog vodovoda, ravnatelja osnovnih i srednjih škola, te udruga koje djeluju na području Belog Manastira i prigradskih naselja Šećerane, Šumarine i Branjinog Vrha, započele su pripreme oko organizacije ovogodišnje svjetske ekološke akcije Zelena čistka. Iako je World Cleanup 2013. (Očistimo svijet 2013.) planiran za 20. travnja (subota) organizator nema primjedbi da se ona lokalno vremenski prilagodi te će se na našem području odrĹľavati 19. i 20. travnja.

Gradonačelnik Ivan Doboš podsjetio je na vaĹľnost razvijanja ekološke svijesti kod građana, te da je prošlogodišnja akcija bila veoma uspješna jer se na nekoliko divljih odlagališta nakon čišćenja tamo više ne odbacuje otpad. Koordinator lokalnog odrĹľavanja ovog najvećeg ekološkog i volonterskog projekta u Hrvatskoj za grad Beli Manastir je dogradonačelnik Predrag Stojanović, koji je podsjetio da se sa svojim alatom i rukavicama očekuju građani, učenici, volonteri i zaposleni u javnim radovima.

Lokacije na kojima se nalazi odbačeni otpad već su evidentirali komunalni redari, te je napravljen i raspored čišćenja takvih zagađenih površina. Ovom prilikom su iz osnovne i srednjih škola prijavili i veće količine elektroničkog otpada koji će organizirano biti odvezen na gradsko odlagalište otpada koje je otvoreno svakog radnog dana od 7 do 15 sati i subotom od 8 do 12 sati kada se besplatno moĹľe dovesti otpad i ostaviti ga u jednom od kontejnera ovisno o vrsti otpada (staklo, plastika, gume, kućanski aparati, papir).

29.03.2013.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 11. stavak 4. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Javnog groblja Beli Manastir ("SluĹľbeni glasnik Grada Belog Manastira", broj 4/12) i točke III. Zaključka gradonačelnika Grada Belog Manastira o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Javnog groblja Beli Manastir KLASA: 350-02/12-01/02, URBROJ: 2100/01-01-03-13-6 od 28. oĹľujka 2013. godine, Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira objavljuje

05.04.2013.


Nakon duge i teške bolesti, jutros je preminuo dogradonačelnik Belog Manastira i dugogodišnji član SDP-a Nikola RedĹľep. Komemoracija će se odrĹľati u subotu, 6. travnja u Velikoj vijećnici grada Belog Manastira s počekom u 12 sati, a posljednji ispraćaj na Katoličkom groblju u 14 sati.

29.03.2013.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 11. stavak 4. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Javnog groblja Beli Manastir ("SluĹľbeni glasnik Grada Belog Manastira", broj 4/12) i točke III. Zaključka gradonačelnika Grada Belog Manastira o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Javnog groblja Beli Manastir KLASA: 350-02/12-01/02, URBROJ: 2100/01-01-03-13-6 od 28. oĹľujka 2013. godine, Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA JAVNOG GROBLJA BELI MANASTIR

SluĹľbeni dokument moĹľete preuzeti ovdje.

28.03.2013.

Potpisan sporazum o nastavku projekta «Zajedno više moĹľemo»

Dosadašnja dobra suradnja Grada Belog Manastira i Policijske uprave Osječko-baranjske kroz provođenje projekta «Zajedno više moĹľemo» nastavit će se pa je o tome potpisan i novi sporazum između gradonačelnika Ivana Doboša i načelnika Milana Baričevića. Ovaj značajni projekt ima osnovnu svrhu u prevenciji zloporabe opojnih droga i svih ostalih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja ali i da usmjeri mlade na mogućnosti korisnijeg iskorištavanja slobodnog vremena. Prema riječima načelnika Baričevića, do sada se projekt provodio u osnovnim školama u Belom Manastiru i Šećerani a učenike se trebalo pobliĹľe upoznati o policijskom radu, općoj sigurnosti, sigurnosti u prometu i da su im policajci prijatelji.
Gradonačelnik Doboš istaknuo je kako se dosta ulaĹľe u udruge i sport, te različite aktivnosti i manifestacije mladih kako bi oni na zdrav način provodili svoje vrijeme. Voditeljica Odjela za prevenciju PU Osječko-baranjske Sanja Ĺ˝ivković podsjetila je da djeca i mladi ne prepoznaju neke oblike nasilja kao nasilje, te ih oni kroz ovaj projekt uče kako ih prepoznati, kako na njih reagirati i kome se obratiti. Posebno se osvrnula na provedenu anketu među srednjoškolcima i učenicima viših razreda osnovne škole kada ih je iznenadio rezultat po kojem ti mladi uopće nisu upoznati a niti znaju od kada sa svojim godinama postaju kazneno odgovorni za različite prekršaje ili nedjela, što dovodi do toga da rade nešto za što uopće ne znaju da mogu odgovarati oni ili njihovi roditelji. Iz tih razloga ovaj nacionalni projekt počinje već sa osnovcima iz 5. razreda a u sljedećem uz učenike uključuju i roditelje, te nastavnike i pedagoge. IstraĹľivanja pokazuju da najveću opasnost za mlade predstavljaju: mobing, zlostavljanje preko interneta i sve više igre na sreću koje se pretvaraju u ovisnost.
Ivan Pakšić iz Odjela za prevenciju iznio je svoja zapaĹľanja kako često nastavnici i profesori ne znaju što raditi i kako se ponašati kada se nekom djetetu nešto događa a posebno u slučajevima nasilničkog ponašanja u obitelji. Srednjoškolci među kojima često drĹľi predavanja nisu upoznati s promjenama Zakonu o zloporabi opojnih droga koji je od početka ove godine veoma postroĹľen pa se posjedovanje ili promicanje droge smatra ozbiljnim prekršajem. Učenici ne znaju da mogu odgovarati za promicanje zlouporabe droga samo noseći majice, znojnike, kape ili rukavice sa znakom marihuane što njih kao srednjoškolce čini odgovornima, a za to je predviđena kazna od 5 do 20.000 kuna koju će zbog maloljetnosti na kraju platiti njihovi roditelji. Zbog svega navedenog vaĹľna je prevencija u čemu su se sloĹľili svi sudionici ovog potpisivanja Sporazuma o suradnji, a ona moĹľe biti jedino efikasna ako se osim Grada Belog Manastira i Odjela za prevenciju PU Osječko-baranjske još više uključe škole, udruge i roditelji.

21.03.2013.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Davorin Bubalović sazvao je 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za četvrtak 28. oĹľujka 2013. godine u 08,00 sati. Sjednica će se odrĹľati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu moĹľete preuzeti ovdje.

15.03.2013.

Tribina LEGALIZACIJA bespravno izgrađenih objekata odrĹľati će se 15.03.2013. god. (petak) u 17,00 sati, Velika vijećnica u zgradi P+8, Imre Nagya 2, Beli Manastir.

Neke od tema o kojima će se raspravljati:

- Zakonska regulativa
- Postupak legalizacije ..,
- Obavezni prilozi, naknade ....
- Vasi upiti Gosti i predavači će biti stručnjaci s područja legalizacije

12.03.2013.

Dana 14. oĹľujka (četvrtak) 2013. godine u 09,00 sati u Maloj vljećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53, prvi kat, gradonačelnik Grada gospodin Ivan Doboš izvijestiti će o podjeli uskrsnice za umirovljenike i korisnike stalne pomoći za uzdrĹľavanje.

28.02.2013.

Podrška umreĹľavanju i evropskoj suradnji gradova i općina

U okviru projekta Podrška umreĹľavanju i europskoj suradnji gradova i općina koji financijski podrĹľava Europska unija u okviru Programa IPA CBC Hrvatska – Srbija u Sremskim Karlovcima odrĹľano je 27. i 28. veljače 2013. god. međunarodno osposobljavanje za predstavnike gradova i općina iz Hrvatske (Grad Osijek, Grad Vukovar, Grad Beli Manastir, Općina Erdut, Općina Nijemci, Općina Drenovci i Općina Stari Jankovci) i Srbije (Grad Subotica, Grad Novi Sad (Centar za regionalizam) , Općina Apatin, Općina Bač, Općina Ruma,Općina Stara Pazova, Općina Beočin i Općina Inđija)

Cilj ovog osposobljavanja bio je osnaĹľiti kapacitete općina i gradova u pograničnom području Hrvatske i Srbije za uspešniju suradnju i umreĹľavanje na regionalnoj i evropskoj razini i poticanje aktivnog građanstva u lokalnim zajednicama.

Osposobljavanje je okupilo 15 predsatvnika gradova i općina iz Hrvatske i Srbije koji su imali priliku naučiti o ciljevima i mogućnostima financiranja u okviru programa Europa za građane. Osposobljavanje su vodili iskusni trener Marco Boaria, iz Asocijacije Agencija lokalne demokracije, Odjel za resurse i razvoj i Suzana Mačković, trenerica iz Srbije. Posebnu pozornost sudionika treneri su usmjerili na mjere koje se odnose na umreĹľavanje općenito i tematsko umreĹľavanje gradova i općina.

Sudionici su imali prilku raditi u skupinama i razvijati projektne ideje koje doprinose zajedničkoj suradnji i potencijalno mogu biti uvezane u zajedničke projektne prijedloge te kandidirane na jednom od sljedećih rokova natječaja programa Europa za građane.

Predstavnici lokalnih zajednica iz Hrvatske i Srbije imali su priliku uspostaviti kontakte i naučiti o mogućnostima suradnje u okviru programa Europa za građane koji je od nedavno dostupan i Hrvatskoj i Srbiji.

28.02.2013.

JAVNI POZIV ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA BELOG MANASTIRA

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira uputilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Belog Manastira. U Savjet mladih Grada Belog Manastira bira se 9 članova i to 3 iz reda srednjoškolske populacije, 3 iz reda studentske populacije i 3 iz reda mladih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga rada Savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade. Pod mladima se u ovom kontekstu podrazumijevaju osobe od 15 do 29 godina. Savjet mladih Grada Belog Manastira je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Belog Manastira osnovano radi poboljšanja poloĹľaja i rješavanja problema mladih na području Grada Belog Manastira. Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Belog Manastira imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi i drugi oblici organiziranja mladih, koji su registrirani i djeluju na području Grada. Rok za predaju prijedloga je 15. oĹľujka 2013. godine. Svi podaci o uvjetima i dokumentaciji potrebnim za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Belog Manastira nalaze se u tekstu ponovljenog javnog poziva, koji moĹľete preuzeti ovdje.

27.02.2013.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Davorin Bubalović sazvao je 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za srijedu 27. veljače 2013. godine u 08,00 sati. Sjednica će se odrĹľati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu moĹľete preuzeti ovdje.

16.01.2013.

Hypo Alpe-Adria-Banka d.d. u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i HAMAG Investom u 2013. godini nastavlja s ciklusom besplatnih informativnih radionica posvećenih provedbi IPARD programa Europske unije namijenjenog poljoprivredi i ruralnom razvoju. Cilj radionica je predstaviti najnovije izmjene IPARD programa te prenijeti iskustva, preporuke i stručne savjete vodećih IPARD konzultanata koji za sobom imaju niz projekata financiranih iz programa IPARD. Prvu u nizu radionica odrĹľat će se u srijedu 20. veljače 2013. godine u Belom Manastiru. Detaljnije informacije o radionici nalaze se u niĹľe navedenim dokumentima.

Pozivnica

Prijavnica

Program


09.01.2013.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web-stranice i oglasne ploče Grada Belog Manastira, imenovanim kandidatima upućuje 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira za prijam u sluĹľbu vjeĹľbenika (1 izvršitelj za obavljanje vjeĹľbeničke prakse od 12 mjeseci), koji je bio objavljen u „Narodnim novinama“, broj 137 od 12. prosinca 2012. godine, te na web-stanicama i oglasnoj ploči Grada Belog Manastira dana 10. prosinca 2012. godine, da pristupedana 17. siječnja 2013. godine (četvrtak) u 13:00 sati, u sobu broj 210 na adresi Grad Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, I. kat, Beli Manastir, da bi se provela prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje), a potom i intervju, s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti. Više..

17.12.2012.

Projekt Prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska ostvaruje se unutar financijskog okvira Evropske unije za razdoblje 2007. – 2013. godina. Grad Beli Manastir se uključio u projekt u sklopu Prioriteta OdrĹľivi okoliš i turizam, područje aktivnosti: Biciklističke staze – BICBC Danube – Drava s projektom Biciklistička staza „Šećeransko jezero“.

17.12.2012.

Projekt Prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska ostvaruje se unutar financijskog okvira Evropske unije za razdoblje 2007. – 2013. godina. Grad Beli Manastir se uključio u projekt u sklopu Prioriteta OdrĹľivi okoliš i turizam, područje aktivnosti: Biciklističke staze – BICBC Danube – Drava s projektom Biciklistička staza „Šećeransko jezero“.

Projekt Biciklistička staza „Šećeransko jezero“ uključuje izgradnju biciklističke staze na Šećeranskom jezeru ukupne duĹľine 3.900 metara i rekonstrukciju postojeće zgrade u Nadzorno informativni centar koji bi bio u funkciji turističke ponude kako jezera tako i Grada u cjelini.

Glavni nositelj projekta ukupne vrijednosti 1.945.260,00 eura je Grad Mohacs, a partneri projekta uz Grad Beli Manastir su Osječko – baranjska Ĺľupanija, Grad Belišće i Hrvatske vode. Grad Beli Manastir će za projekt Biciklistička staza „Šećeransko jezero“ ostvariti darovnicu od 309.689,00 eura, što će sa vlastitim udjelom od 54.651,00 euro omogućiti provedbu projekta u vrijednosti od 364.340,00 eura. Hrvatskim vodama u okviru ovog projekta za investiciju koja će se provoditi na području Grada Belog Manastira odobren je iznos od 263.330,00 eura.

Ukupno ulaganje u projekt Biciklistička staza „Šećeransko jezero“ iznosi 628.000,00 eura. Gradonačelnik grada Belog Manastira, Ivan Doboš, 17. Prosinca, u Mohaču potpisao je Partnerski sporazum zajedno s ostalim projektnim partnerima te su tako dogovoreni svi detalji i uvjeti pod kojima će projektne aktivnosti biti provođene.

10.12.2012.

 Na temelju članka 19. Zakona o sluĹľbenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i Izmjene Plana prijma u sluĹľbu u Gradsku upravu Grada Belog Manastira za 2012. godinu (KLASA: 100-01/12-01/01, URBROJ: 2100/01-01-03-12-2 od 22. studenoga 2012. godine), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira  raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u sluĹľbu vjeĹľbenika u Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne posloveGrada Belog Manastira
1 izvršitelj/ica za obavljanje vjeĹľbeničke prakse od 12 mjeseci

Cijeli tekst natječaja sa svim uvjetima moĹľete preuzeti ovdje.

   Kao i svake godine za proslavu dana grada organizirani su brojni sadrĹľaji 
   kojima ćemo obiljeĹľiti dan našeg grada.

  

Subota, 03.11.2012. godine

19,00 sati "Na prvoj crti braka"
                    Gradsko kazalište Beli Manastir
                    Dvorana kina Beli Manastir

Nedjelja, 04.11.2012. godine

19,00 sati "Kurve" Kazalište Mika Ĺ˝ivković, Retkovci
                    Dvorana kina Beli Manastir

Ponedjeljak, 05.11.2012. godine

08,00 sati Filatelistička izloĹľba
                    Turistička zajednica Baranje, Imre Nagya 2, Beli Manastir

Utorak, 06.11.2012. godine

19,00 sati KnjiĹľevna večer s Ivanom Šojat-Kuči
                    Povodom Dana Grada i obiljeĹľavanja 170. obljetnice
                    Matice hrvatske
                   Organizator: Ogranak Matice hrvatske Beli Manastir i
                    Centar za kulturu
                    Velika vijećnica zgrade P+8, Beli Manastir ,

Četvrtak, 08.11.2012. godine

18,00 sati V. Salon fotografije “Minijatura” Beli Manastir 2012.
                    Foto-kino klub "Baranja-film" Beli Manastir,
                    Pokrovitelj: Grad Beli Manastir, Hrvatski fotosavez i Centar za
                    kulturu Centar za kulturu Grada Belog Manastira

19,00 sati Koncert: Kvartet "Opus Mundi"
                    Organizatori: Centar za kulturu, Ogranak Matice hrvatske
                    Beli Manastir i Glazbena škola
                    Dvorana za produkcije Glazbene škole Beli Manastir

Petak, 09.11.2012. godine

19,00 sati "LaĹľljivo veče" HBKUD "Lemeš", Svetozar Miletić, Srbija
                    Dvorana kina Beli Manastir

Subota, 10.11.2012. godine

09,30 sati Peti otvoreni stolnoteniski turnir povodom Dana Grada
                    Nastavno-sportska dvorana Beli Manastir

10,00 sati Turnir u boćanju na tradicijski način - drvene boće
                    Boćarsko igralište, K.P.Svačića 20, Beli Manastir

10,00 sati Šahovski memorijalni turnir "Prof. Antun Bubalović"
                    Nastavno-sportska dvorana, Šahovski klub Beli Manastir

19,00 sati "Brmbeljača" KUD Primorka, Krasica
                    Dvorana kina Beli Manastir

Utorak, 13.11.2012. godine

19,00 sati Koncert Osnovne Glazbene škole
                    Dvorana kina Beli Manastir

Četvrtak, 15.11.2012. godine

19,00 sati "Tri seoska sveca" Amatersko kazalište Belišće
                    Dvorana kina Beli Manastir

Petak, 16.11.2012. godine

18,00 sati Koncert harmonikaša
                    Prostor Osnovne Glazbene škole Beli Manastir

19,00 sati "A, E, I" Harlekin teatar, Postojna, (Slovenija)
                    Dvorana kina Beli Manastir

Subota, 17.11.2012. godine

09,00 sati 6. međunarodni turnir u streljaštvu sv. Martin 2012.
                    Nastavno - sportska dvorana Beli Manastir

08,00 sati IzloĹľba malih Ĺľivotinja i filatelistička izloĹľba Udruga 
                    uzgajatelja malih Ĺľivotinja "Baranja",
                    Branjin Vrh Mjesni dom u Branjinom Vrhu

                    4. Europska Noć kazališta

18,00 sati "Jukebox Melita" Pučka scena Hercegovac

21,00 sati "Čaruga" Gradsko kazalište Ĺ˝upanja
                    Dvorana kina Beli Manastir

Nedjelja, 18.11.2012. godine

09,00 sati 6. međunarodni turnir u streljaštvu sv. Martin 2012.
                    Nastavno - sportska dvorana Beli Manastir

08,00 sati IzloĹľba malih Ĺľivotinja i filatelistička izloĹľba
                    Udruga uzgajatelja malih Ĺľivotinja "Baranja", Branjin Vrh
                    Mjesni dom u Branjinom Vrhu

Petak, 23.11.2012. godine

19,00 sati "Ljubav" Draft teatar Tuzla,(BiH)
                    Dvorana kina Beli Manastir

Subota, 24.11.2012. godine

08,00 sati  4. međunarodna izloĹľba značaka
                    9. međunarodni susret kolekcionara
                    10. sajam starina
                    Dvorana kina Beli Manastir

19,00 sati "Štefek soldat" Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA
                    Dvorana kina Beli Manastir

  
   Kompletan program proslave dana grada moĹľete vidjeti ovdje.

25.10.2012.

Temeljem članka 72. stavak 1. točka 7. Statuta Grada Belog Manastira ("SluĹľbeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09 i 6/09), Gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2012/2013.

 • Nadareni studentima moĹľete preuzeti ovdje
 • S osnova socijalnog statusa moĹľete preuzeti ovdje
 • Studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja moĹľete preuzeti ovdje
 • Studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata moĹľete preuzeti ovdje


24.10.2012.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Davorin Bubalović sazvao je 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za ponedjeljak 29. listopada 2012. godine u 09,00 sati. Sjednica će se odrĹľati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu moĹľete preuzeti ovdje. ovdje.

14.09.2012.

Dana 17. rujna 2012. godine zakazana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira koja će se odrĹľati u vijećnici Grada Belog Manastira. Poziv moĹľete preuzeti ovdje.

13.09.2012.

JAVNI POZIV – POTICAJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA BELOG MANASTIRA

Pozivaju se svi građani Grada Belog Manastira da pošalju poticaje za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira i to Zlatne plakete "Sveti Martin" i Povelje Grada Belog Manastira do 01. listopada 2012. godine. Priznanja će se dodijeliti povodom Dana Grada, na dan Svetog Martina, 11. studenog 2012. godine. Sve informacije o javnim priznanjima i poticaju nalaze se u tekstu javnog poziva, koji moĹľete preuzeti ovdje.

23.07.2012.

Gradonačelnik Grada Belog Manastira na temelju članka 72. točka 4. i 7. Statuta Grada Belog Manastira („SluĹľbeni glasnik Grada Belog Manastira“ broj: 4/09 i 6/09),objavljuje:

P O Z I V

ZA PREDLAGANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA GRAD BELI MANASTIR RADI SUFINANCIRANJA IZ PRORAČUNA GRADA TIJEKOM RAZDOBLJA 2013 DO 2015. GODINE

Prijedloge projekata i aktivnosti treba poslati na adresu:

GRAD BELI MANASTIR
Gradonačelnik
Beli Manastir, Kralja Tomislava 53.

Prijedlozi se mogu poslati najkasnije do 30. rujna 2012. godine.

Cijeli tekst poziva i uvijete moĹľete preuzeti ovdje

27.06.2012. LAG Baranja pokrenuo radionice za izradu lokalne razvojne strategije Baranje

Lokalna akcijska grupa –LAG Baranja organizirala je sa osječkom Udrugom za kreativni razvoj Slap prvu radionicu u sklopu priprema za izradu lokalne razvojne strategije Baranje. Planirano je da se odrĹľi niz radionica, a posebno onih tematskih koje će biti organizirane na području cijele Baranje, a cilj im je obučiti istraĹľivačke timove i koordinatore da prikupe ideje i podatke za zanimljive projekte koji bi se na njihovom području mogli realizirati. Za početak su se sudionici radionice upoznali sa metodologijom koja će se koristiti u idućem razdoblju za prikupljanje i analizu takvih podataka pri izradi prijedloga za projekte a u koje će biti uključeni predstavnici iz gospodarstva, jedinica lokalne samouprave i civilnog sektora.

Radionicu je vodila Gordana Stojanović iz Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, a na ovoj su učestvovali istraĹľivački timovi / koordinatori iz općina: Čeminac, DraĹľ, Jagodnjak, KneĹľevi Vinogradi i Petlovac, te Grada Belog Manastira, dok su izostali oni iz Bilja, Darde i Popovca. Istovremeno sa pripremama za izradu lokalne razvojne strategije Baranje, LAG Baranja će se nominirati na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za stjecanje statusa ugovornog LAG-a sufinanciranog sredstvima IPARD programa čije se raspisivanje očekuje do kraja ove godine. Udruga Slap i LAG Baranja pripremaju konferenciju «Kako planirati ruralni razvoj» što čini sastavni dio projekta BPD for SPS koji Udruga Slap u okviru programa IPA CBC Mađarska – Hrvatska provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje, te pečujskim Regionalnim resursnim centrom JuĹľnog Zadunavlja.

Kroz ovaj projekt nastoji se koordinirati i povezati poslovne subjekte pograničnog područja a to se posebno odnosi na organske proizvođače i pruĹľanje usluga u eko – turizmu. Zato će se na ovoj konferenciji predstaviti funkcioniranje e-trĹľnice koja to sve objedinjuje. Konferencija «Kako planirati ruralni razvoj» odrĹľat će se 05. srpnja u belomanastirskoj Velikoj vijećnici u zgradi P+8 (zgrada «Ljepotica»), sa početkom u 10 sati. Osim ostalih predavača i gostiju, očekuje se sudjelovanje predstavnika Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Hrvatske mreĹľe za ruralni razvoj-HMRR i Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje. LAG Baranja poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da se aktivno uključe u program konferencije.

27.06.2012. Otvoreni bazeni u Belom Manastiru

Nakon otklanjanja kvara kod punjenja bazena vodom kupališna sezona na belomanastirskim bazenima je otvorena. Cijena dnevne ulaznice za djecu je 5 kuna, dok je za odrasle 10. Za one koji namjeravaju veći dio ljeta provoditi na bazenima uz prateće sadrĹľaje postoji mogućnost kupnje i povoljnije sezonske ulaznice po cijeni od 200 kuna za djecu do 15 godina, i one za odrasle po 250 kuna.

25.06.2012. Dan drĹľavnosti obiljeĹľen u Belom Manastiru

Polaganjem vijenaca kod Središnjeg kriĹľa na Katoličkom groblju u Belom Manastiru odana je počast poginulima hrvatskim braniteljima. Vijence su na Dan drĹľavnosti poloĹľili gradonačelnik Ivan Doboš sa svojim zamjenicima, predsjednik Gradskog vijeća dr. Davorin Bubalović, te predstavnici vodećih gradskih političkih stranaka i udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

23.06.2012. «Na putu vina i starina» po drugi put u Branjinom Vrhu

Kulturno-turistička manifestacija «Na putu vina i starina» što ju je organizirala mjesna Udruga voćara, vinogradara i vinara «Sv. KriĹľa» iz Branjinoga Vrha ima za cilj povezivanje stvaralaštva i ukupne turističke ponude. Manifestaciju koja se odrĹľava već drugi put a planira se da postane tradicionalna, u središtu mjesta otvorio je zamjenik belomanastirskoga gradonačelnika Ĺ˝ivko Jalšovec uz riječi kako treba više učiniti na promociji turizma i ponudi turističkih sadrĹľaja koji će privući goste.

Postavljeni štandovi sa domaćim proizvodima od vina, kulena, sireva, kolača i ostaloga samo je bio početni dio predstavljanja koji je privukao mnoge posjetitelje da navrate, ali i da se uključe u sve ono što je programom bilo planirano kasnije. Svečano uređene zaprege i konji Konjičkog kluba Baranjsko biserje i Konjogojske udruge «Baranja» zainteresirane su vozili od centra Branjinog vrha do kapelice u belomanastirskoj Popovačkoj ulici, poslije čega se dalje uz navraćanja u otvorene vinske podrume završilo na vrhu brda i Lipovoj međi gdje je bio postavljen šator uz ručak, glazbu i tamburaše iz TS «Ladovina». Kako ističe predsjednik udruge što je sve ovo organizirala, Branko Radonjić, od četiri vinske destinacije Branjinoga Vrha: Lipova međa, Crna šuma, Begovac i Dvojana, plan je da središnje okupljanje svake godine bude na drugom mjestu. Trenutno imaju 64 člana i sve je više voćara, a kad bi se svi učlanili koji se bave djelatnostima ove udruge u Branjinom Vrhu bilo bi ih oko 80.

Udruga voćara, vinogradara i vinara «Sv. KriĹľa» ima za cilj i širenje smještajnih kapaciteta bar na 50 kreveta jer sada organiziranim smještajem bave se samo dvije obitelji. Istovremeno sa ovim aktivnostima radi se i na širenju suradnje sa drugim sličnim udrugama koje graniče sa njima: Popovac, Topolje, DraĹľ, Gajić i Beli Manastir, te da tako zajednički imaju ujedinjenu ponudu. Prirodne potencijale za sve planirano imaju pa je sada sve stvar volje, organizacije i financijskih sredstava.

22.06.2012. Otvoren sedmi ljetni kamp tehnike

Zajednica tehničke kulture Grada Belog Manastira organizirala je «Ljetni kamp tehnike 2012» koji se odrĹľavao od 22. do 24. lipnja u prostoru Etno sela Baranjski divani belomanastirskog Hotela Patria. Ovo sedmo okupljanje mladih iz sedam baranjskih osnovnih škola, te dvije srednje (Gimnazija Beli Manastir i Prva srednja škola Beli Manastir) otvorio je zamjenik gradonačelnika Predrag Stojanović uz riječi da će se ovakvi projekti gdje mladi izuzetno korisno i stvaralački provode vrijeme uvijek financijski i na druge načine podrĹľavati.

VaĹľnost ovih radionica koje nadopunjuju školski program, istaknuo je tajnik ZTK DeĹľe Kučera, je u tome da privuku djecu koja pokazuju veći interes za novim znanjima iz različitih grana tehničke kulture. Ove godine u radu kampa sudjelovalo je 40 djece iz Baranje i dvije djevojčice iz bratskog grada Mohača. Zainteresiranih za sudjelovanje u ovom kampu ima dosta, ali ograničene financijske mogućnosti ne dozvoljavaju dolazak svima koji bi to Ĺľeljeli, a provedene ankete pokazuju Ĺľelju da sve traje još nekoliko dana. Tako sada učestvuju učenici od 5-og osnovne do 2-og razreda srednje škole. Tematske radionice nisu svake godine iste jer ovise o interesu djece. Ove godine odrĹľalo se ukupno 8 radionica, i to: trodijelna uz 4. mikro Školu medijske kulture (radionica za digitalnu fotografiju, radionica za dokumentarni film i radionica za animirani film), radionica za prometnu kulturu, radionica za modelarstvo (zrakoplovno i raketno), robotika, radionica multimedije i radionica radio goniometrije.

Predavači na ovim radionicama su iskusni pedagozi tehničke kulture iz Baranje, Osijeka i Valpova, a tajnik DeĹľe Kučera ističe da je Grad Beli Manastir pokrovitelj uz financijsku podršku ZTK Osječko-baranjske Ĺľupanije. Tako su nakon odrĹľavanja teoretskog dijela radionice za dokumentarni film u subotu na gradskoj pijaci već snimali digitalnom kamerom događanja koja se tamo odvijaju svake subote.

22.06.2012. Dan antifašizma

Povodom Dana antifašističke borbe Hrvatske koji se obiljeĹľava u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine kada je u šumi Brezovica formiran Prvi sisački partizanski odred širom Hrvatske polagani su vijenci na spomen obiljeĹľja. Tako su i članovi Udruge antifašističkih boraca i antifašista Beli Manastir sa svojim predsjednikom Nikolom Opačićem zajedno sa zamjenikom gradonačelnika Predragom Stojanovićem poloĹľili vijence na spomenik palim borcima NOR-a i Ĺľrtvama fašizma u Branjinom Vrhu, te na zajedničku grobnicu boraca NOR-a i Crvene armije sa spomenikom na belomanastirskom Partizanskom groblju.

Kod polaganja vijenaca na spomenik Crvenoj armiji, na Trgu slobode u Belom Manastiru, pridruĹľili su im se i članovi GO SDP. Istoga dana na središnjoj svečanosti Dana antifašističke borbe Hrvatske za područje Osječko-baranjske Ĺľupanije koja se odrĹľala u Paučju-Podgorju, u Općini Drenje, odlikovan je Nikola Opačić sa Medaljom borca koju mu je dodjelio Republički odbor SUBNOR-a Srbije u znak priznanja i zahvalnosti za afirmaciju trajnih vrijednosti NOR-a, slobodarskih i antifašističkih vrijednosti, te za zbliĹľavanje među ljudima, narodima i drĹľavama. Ovaj belomanastirac osim što je predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Belog Manastira, član je Republičke komisije SABA RH za međunarodnu suradnju, te predsjednik Zajednice udruga ABA OBĹ˝.    18.06.2012. Gradsko vijeće odobrilo rebalans proračuna

Kriza i smanjenje proračunskih prihoda iako su rashodi ostali u planiranim okvirima doveli su do potrebe za rebalansom gradskog proračuna. Gradsko vijeće pod predsjedanjem dr. Davorina Bubalovića prihvatilo je prijedlog sa kojim će se proračunskim korisnicima smanjiti sredstva za 10 posto, a gradonačelnik Ivan Doboš je najavio kako se pribojava da poboljšanja situacije najvjerojatnije neće biti do jeseni kada bi se mogao očekivati novi rebalans. Jedan od novih većih problema koji predstavljaju prijetnju gradskom proračunu je i nedavna presuda pariškog arbitraĹľnog suda u slučaju tuĹľbe austrijskih tvrtki Strabag i Saubermacher protiv Javne ustanove «Zbrinjavanje otpada istočne Slavonije» (ZOIS) čiji je osnivač i Grad Beli Manastir sa udjelom od 6,9 %. Ako se nakon Ĺľalbe ništa ne promjeni, a treba podsjetiti i da taj projekt nije ni započeto sa radom, iz gradskog proračuna bi se zbog traĹľene odštete moralo izdvojiti oko 4 milijuna kuna i pripadajuće kamate što bi bilo preveliko i neplanirano financijsko opterećenje. Gradonačelnik Doboš je najavio, ako do toga dođe, namjeravaju zajedno sa ostalim gradovima suosnivačima (Vinkovci 23%, Vukovar 16%, Ĺ˝upanja 10,3 %) tuĹľiti Grad Osijek (43%) jer je on vodio cijeli posao i pripremio ugovor.

Jedno od vjećničkih pitanja odnosilo se i na sufinanciranje rada bazena iz gradskog proračunskog novca, pa je gradonačelnik Doboš iznio nekoliko činjenica koje su pridonijele takvoj odluci. Esseker grupa je kao koncesionar SRC Bazeni do sada uloĹľila oko 2,7 milijuna kuna u odrĹľavanje, a s obzirom i na potrebno puno veće investicijsko odrĹľavanje zbog dugotrajnog neodrĹľavanja bili su u dilemi da li uopće počinjati sa kupališnom sezonom. S obzirom da u ljetnim mjesecima mnogim građanima i djeci ovo predstavlja jedini zabavni sadrĹľaj, a i za mnoge koji neće zbog recesije na more, nije se moglo dopustiti da ostanu i bez ovoga. Grad je dakle svojim sufinanciranjem obnove crpki, ventila, filtera i ostaloga u vrijednosti od 300.000 kuna pridonio da će bazeni ipak raditi, a cijene ulaza bi trebale ostati kao i prošle godine, 5 kuna za djecu a 10 za odrasle. Sa nekoliko belomanastirskih udruga dogovorene su i škole plivanja za djecu na prostoru bazena, a ulaz za njih bit će besplatan. Na Gradskom vijeću podnesena su i izvješća o radu gradskih tvrtki i onih u većinskom gradskom vlasništvu za 2011. godinu: Baranjske čistoće, Baranjskog vodovoda, Radio Baranje, Stanouprave i Centra za poduzetništvo. Zbog primjedbi iz resornog ministarstva oko rada predškolske i plesne škole u Osnovnoj glazbenoj školi Beli Manastir odlučeno je da će njen budući naziv biti Umjetnička škola Beli Manastir.

09.06.2012. Zajednička noćna akcija u preventivi prometa - savjesni dobili poklone

Preventivna akcija kontrole prometa i pojačanog nadzora alkoholiziranosti vozača odvijala se u noći između 9. i 10 lipnja u vremenu od 23 sata pa do 5 ujutro. Organizatori su PP Beli Manastir, Vijeće za prevenciju Grada Belog Manastira, te udruge P.G.D.I. i BURP (Baranjska udruga rekreativnih pustolova). Više desetaka vozača zaustavljeno je i provjereno testiranjem na alkohol u nekoliko belomanastirskih ulica, a kako su u prvim satima provođenja ove akcije svi bili bez imalo alkohola u sebi, ili su bili unutar dozvoljene tolerancije, dobili su kao nagradu letke i brošure o opasnosti voĹľnje pod utjecajem alkohola i ostalih opijata, privjeske za ključeve, a podijeljeno je i nekoliko majica sa natpisom «Stop alkoholu». Uz policijske sluĹľbenike i 5 članova udruga, akciji su se pridruĹľili i belomanastirski gradonačelnik i njegov zamjenik, Ivan Doboš i Predrag Stojanović.


09.06.2012. Hrvatski Crnogorci slavili Dan neovisnosti i Dan drĹľavnosti Crne Gore

Demokratski savez «Montenegro-Montenegrina» i prijatelja Crne Gore u Republici Hrvatskoj organizirao je zajedno sa domaćinima iz CKD-ova Osječko-baranjske Ĺľupanije i Belog Manastira svečanost povodom Dana neovisnosti i Dana drĹľavnosti Crne Gore. U Etno kutku belomanastirskog Hotela Patria priređen je višesatni kulturno-zabavni program u kojem su učestvovali pjesnici i knjiĹľevnici koji Ĺľive i rade u Hrvatskoj, a koji su podrijetlom iz Crne Gore. Prema posljednjem popisu iz 2001. godine, Crnogoraca u Hrvatskoj ima 4926, od čega u Osječko-baranjskoj Ĺľupaniji 404, a predstavnik crnogorske nacionalne manjine u Osječko-baranjskoj Ĺľupaniji prof. dr. sc. Milorad Nikčević koji je prije nekoliko dana primio Ĺľupanijsku nagradu za Ĺľivotno djelo (autor 350 studija, znanstvenih članaka, prikaza i eseja, 20 autorskih knjiga i monografija) istaknuo je kao veći problem svjetsku globalizaciju gdje mladi sve češće zaboravljaju na domovinu svog podrijetla, pa se to dešava i sa njegovim narodom. Svečanost su uveličali i predsjednici Skupštine OBĹ˝ i osječkog Gradskog vijeća, Zlatko Maksimović i Josip Vrbošić, te belomanastirski gradonačelnik i njegov zamjenik, Ivan Doboš i Predrag Stojanović. Organizatori su kao svoju sljedeću aktivnost najavili susret pjesnika i likovnih umjetnika što će se odrĹľati u jesen.

05.06.2012. U Belom Manastiru odrĹľano Rusko veče

Nastavljajući svoje aktivnosti nakon organiziranja dolaska Veleposlanika Ruske Federacije dr. Roberta Markaryana, Baranjsko-rusko društvo prijateljstva koje postoji nešto više od godinu dana organiziralo je i Rusko veče gdje se izvodio program pjesnika, glazbenika i knjiĹľevnika podrijetlom iz ove velike zemlje. Popunjena Dvorana za produkcije Osnovne glazbene škole Beli Manastir bila je više od sata mjesto zadovoljstva publike koju je kroz najave vodila profesorica ruskog jezika i knjiĹľevnosti Ana-Marija PapeĹľ, te i sama učestvovala kao izvođač. Otvarajući Rusko veče, predsjednik Baranjsko-ruskog društva prijateljstva Predrag Stojanović podsjetio je da su se osnovali krajem 2010. uz Ĺľelju da treba više raditi na uspostavi i poboljšanju kulturne, sportske, naučne i gospodarske suradnje Baranje i Rusije.

Okupili su 30-ak članova, a prošle godine između svojih ostalih aktivnosti, sudjelovali su i na Smotri stvaralaštva slavenskih naroda u Krasnodaru, u Kubanskoj regiji. Rezultat te nove uspostave suradnje je poziv za nastupom jednog KUD-a odavde, a postoji interes iz ove ruske regije za gospodarskom suradnjom pa je najavljena i jedna njihova posjeta kako bi se na licu mjesta upoznali sa gospodarskim mogućnostima baranjskih tvrtki. Nedavna posjeta veleposlanika Ruske Federacije dr. Robrta Markaryana Belom Manastiru i prijedlozi intenzivnije gospodarske suradnje samo su dio aktivnosti Baranjsko-ruskog društva prijateljstva. Rusko veče je obilovalo raznolikim programom, a izvodili su ga: prof. ruskog i engleskog jezika Katarina Kiš Luković, prof. ruskog jezika i knjiĹľevnosti Ana-Marija PapeĹľ, Tamburaški sastav Baranjski biseri (koji je posebno za ovu priliku uvjeĹľbavao ruske pjesme), Glazbeni sastav Triola, učenici Osnovne glazbene škole Beli Manastir (Bjorna Turk, Andreja Feher i Anđelka Kovačević), učenici Gimnazije Beli Manastir (Milan Novaković i Sandra Momčilović), te učenici OŠ KneĹľevi Vinogradi, Dunja Desinić i Betina Šoja.

Program Rusko veče završili su Baranjski biseri iz KneĹľevih Vinograda sa «vječnom» Kaljinkom što je publiku podiglo na noge uz veliki i dugotrajni aplauz. Nakon izvođenja ovog sluĹľbeno najavljenog programa, nastupio je i onaj drugi dio, gdje su svi mogli osjetiti raznolikost slatko-slanih ruskih specijaliteta uz neizostavni čaj iz originalnog samovara pred kojim je bio red za čekanje.


Učestvuju:

 • Glazbena škola Beli Manastir
 • Glazbeni sastav "Triola"
 • TS "Baranjski biseri"
 • Gimnazija Beli Manastir
 • OŠ KneĹľevi VInogradi
 • Elena Piličeva Čorko
 • Katarina Kiš Luković
 • Ana Marija PapeĹľ

02.06.2012. Bjelovarski gradonačelnik Antun Korušec posjetio Beli Manastir

Susret dvojice gradonačelnika iz Bjelovara i Belog Manastira, Antuna Korušeca i Ivana Doboša, protekao je u razmjeni iskustava u upravljanju gradskom imovinom, poslovnim zonama, investitorima, pretpristupnim fondovima i planovima za međusobnu kulturnu suradnju. Iako su velike razlike u veličinama ovih gradova i broja stanovnika, te stupnja razvijenosti, trenutno imaju i slične probleme kao što su privremeno zaustavljene investicije u poslovnim zonama i čekanju nekih boljih vremena za nastavak radova koji bi donijeli i nova zapošljavanja.

31 .05.2012. Sastanak veleposlanika Ruske Federacije dr. Roberta Markaryana sa baranjskim poduzetnicima

Veleposlanik Ruske Federacije dr. Robert Markaryan sa svojim suradnicima posjetio je jednu od tri belomanastirske poslovne zone odmah po dolasku prvoga dana svoje radne posjete. Zadovoljan viđenim, jer izgrađena infrastruktura u poslovnoj zoni moĹľe značajno privući ruske investitore na međusobnu suradnju, naglasio je na njihove razvojne strategije koje se sastoje od aktivnih investicija uz povezivanje regija, te pomoć lokalnim tvrtkama da dođu na rusko trĹľište. Belomanastirski gradonačelnik Ivan Doboš podsjetio je na nekadašnju gospodarsku suradnju kada je Belje još 80-ih godina prošlog stoljeća sa svojim TOS-om izvozilo u Rusiju prehrambene proizvodne linije u vrijednosti 20-ak milijuna dolara godišnje. Interes za nastup na velikom ruskom trĹľištu postoji i dalje pa je organiziran sastanak baranjskih poduzetnika koji su se predstavili sa svojim proizvodnim programima i uslugama, kapacitetima i očekivanim pravcima suradnje.

Predstavnici tvrtki: Belje, Vojtek, Lumar, Tehnofilter, Oksid, Modica Mereo, Matica i Belje TOS doo (Projektgradnja), te Centra za kulturu grada Belog Manastira izloĹľili su svoje prijedloge namjera, pa su tako iz Modica Mereo doo zbog pada prodaje na domaćem trĹľištu zainteresirani za izvoz svojih sokova i sirupa, iz Vojtek doo traĹľe nove poslovne izazove jer su po svom potencijalu i kapacitetima proizvodnih programa prerasli hrvatsko trĹľište a već su i sada značajan izvoznik na zahtjevna trĹľišta sa svim certifikatima kvalitete. Iz Tehno filtera su naglasili da imaju traĹľeni proizvodni program za različite industrijske potrebe a izvoz će uskoro ionako postati neminovnost za sve one koji Ĺľele opstati na trĹľištu. Na kraju ovog radnog sastanka veleposlanik Ruske Federacije dr. Robert Markaryan je izrazio zadovoljstvo ovim prvim posjetom poslije kojeg će pisma namjere baranjskih poduzetnika biti ukoričena u jedan katalog i proslijeđena u gospodarski odjel Veleposlanstva poslije čega će se traĹľiti adekvatan poslovni partner na ruskoj strani.

31.05.2012. Školski trg svečano otvoren uz Dan škole

Pred ulazom u belomanastirsku OŠ «Dr. Franjo Tuđman» izgrađen je novi školski trg sa klupama i cvijećem koji će uljepšati vanjski izgled, ali ujedno posluĹľiti i kao prostor za kraći odmor učenika. Na svečanosti otvaranja povodom Dana škole uz zamjenika gradonačelnika Ĺ˝ivka Jalšovca i školskog ravnatelja Damira Mendlera okupili su se mnogobrojni roditelji sa učenicima i nastavnicima. Školu danas pohađa 650 učenika i još 40 u posebnim odjelima, a imaju i 90 stručno zaposlenih uz još njih 10-ak kao pomoćno osoblje. Projekt izgradnje školskog trga nominiran je Zakladi Slagalica za koju sredstva osigurava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, pa je poslije pozitivnog mišljenja odobreno 13.500 kuna. Radovi su počeli još u veljači, a u njima su mnogi dali svoj doprinos. Od roditelja, nastavnika i učenika koji su radili puna tri radna dana, do tvrtke Vojtek doo koja je od 12 klupa donirala 6, Slonja doo je postavio kulir i donirao rad bagera, a određena financijska sredstva izdvojio je i Grad Beli Manastir. Osim izgradnje trga u ovoj osnovnoj školi ima dosta inicijative i za druge radove koji uljepšavaju prostor i čine ga pedagoški korisnijim, pa su tako učenici sami napravili jedan veliki mozaik, a učenici 2.b razreda izradili mali vlak zahvaljujući hrastovini što im ga je donirala Šumarija Darda. Kako bi povećali financijsku pismenost učenika ove godine organizirali su školsku poduzetničku zadrugu radi učenja i motiviranja za radom osnovnih elemenata poduzetništva, proizvodnje, vođenja trgovine, blagajne itd. Postoji plan da se u budućnosti ove škole izgradi i vanjska nadstrešnica sa stolovima gdje bi djeca onda mogla slikati u prirodi, ali i izvoditi nastavu u prirodi, kao i provoditi različite vannastavne aktivnosti. Ove godine planirano je i da 8. razredi na svoj završni izlet putuju u Zadar, dok će se proljetna Škola u prirodi 4-ih razreda odrĹľavati u Vili «Baranja», u Dramlju.

30.05.2012. Tribina veleposlanika Ruske Federacije dr. Roberta Markaryana o 20 godina hrvatsko-ruskih odnosa

Zajedničkom organizacijom Grada Belog Manastira i Baranjsko-ruskog društva prijateljstva postavljena je izloĹľba fotografija «Suvremena Rusija» kojoj je uz brojne građane prisustvovao veleposlanik Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj, dr. Robert Markaryan, te predsjednik Koordinacije hrvatsko ruskih društava prijateljstva Andrija Karafilović. Dobrodošlicu gostima koji su već dolazili u Beli Manastir, ali prvi put sluĹľbeno na poziv Grada, uputio im je gradonačelnik Ivan Doboš sa svojim zamjenicima. Predsjednik Baranjsko-ruskog društva prijateljstva Predrag Stojanović podsjetio je da su se osnovali krajem 2010. uz Ĺľelju da treba više raditi na uspostavi i poboljšanju kulturne, sportske, naučne i privredne suradnje Baranje i Rusije. Okupili su 30-ak članova, a prošle godine između svojih ostalih aktivnosti, sudjelovali su i na Smotri stvaralaštva slavenskih naroda u Krasnodaru, u Kubanskoj regiji. Rezultat te nove uspostave suradnje je poziv za nastupom jednog KUD-a odavde, a postoji interes iz ove ruske regije za privrednom suradnjom pa je najavljena i jedna njihova posjeta kako bi se na licu mjesta upoznali sa gospodarskim mogućnostima baranjskih tvrtki.

Poslije razgledavanja izloĹľenih fotografija sa ruskim tehnološkim dostignućima skup je nastavljen u Velikoj gradskoj vijećnici odrĹľavanjem tribine o 20 godina hrvatsko-ruskih odnosa na kojoj je dr. Markaryan istaknuo da vrlo dobre kulturno i političke odnose dviju drĹľava ne prate u istoj mjeri i oni gospodarski jer mogućnosti i potencijala ima puno više nego što se sada koristi. Upoznat je da Baranja i Slavonija predstavljaju veliku Ĺľitnicu sa svojom prehrambenom industrijom, ali i podsjetio da ima i drugih mogućnosti suradnje, pa kao primjer naveo kako je prošle godine 200.000 Rusa turistički posjetilo Hrvatsku. Ovome je pogodovalo donošenje odluka hrvatske Vlada u posljednje 4 godine prema kojima u periodu od travnja do listopada nije potrebna viza. Međutim, od slijedeće godine Hrvatska ulazi u EU i više neće moći donositi takve odluke. Dr. Markaryan je naglasio da iduću godinu kada Hrvatska ulazi u EU, nekih većih problema između Rusije i Hrvatske ne bi smjelo biti jer se 50 posto ruske trgovine već i sada odvija sa EU, što iznosi oko 400 milijardi dolara. Istovremeno sa Hrvatskom kao članicom EU, Rusija Ĺľeli širiti i međusobne odnose dviju drĹľava, pa je u svojoj gospodarskoj suradnji posebno zainteresirana na područjima bankarstva, turizma, vojne suradnje, te energetici i elektroenergetici.

GRAD BELI MANASTIR
I BARANJSKO-RUSKO DRUŠTVO PRIJATELJSTVA

POZIVAJU VAS NA T R I B I N U

„20 GODINA HRVATSKO-RUSKIH ODNOSA“

i izloĹľbu fotografija „Suvremena Rusija“

30.05.2012.god (srijeda) u 18,30 sati, Velika vijećnica, zgrade P+8 (ljepotica), Imre Nagya 2, Beli Manastir

Njegova Ekselencija gospodin dr. Robert Markaryan veleposlanik Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj govorit će o svim aspektima rusko-hrvatskih odnosa.

26.05.2012. Sajam udruga Baranje 2012.

Sedmu godinu zaredom na belomanastirskom Trgu slobode organizira se Sajam udruga Baranje na kojem se one predstavljaju svojim radom, dostignućima i aktivnostima. Ovo je prilika gdje se one slične po djelatnostima mogu i uspoređivati, razmjenjivati iskustva i dogovarati zajedničke projekte, ali i ono što je najvaĹľnije, predstaviti se građanima i javnosti, te tako opravdati svoje postojanje.

Trenutno u Baranji ima više stotina udruga registriranih po različitim djelatnostima a ovdje se na štandovima pokazalo njih 21 sa oko 150 članova. Na sajmu su udruge i prodavale svoje proizvode (ručne radove nastale na kreativnim radionicama) po simboličnim cijenama. Veći dio tako ostvarenih prihoda namjenjen je za aktivnosti udruga i materijale, dok će jedan dio završiti u humanitarne svrhe kao što to čini udruga Oaza pomaĹľući teško oboljeloj studentici Biljani Smolčić iz Čeminca.

Mirovna grupa Oaza je sve ove godine organizator Sajma udruga Baranje kojeg provodi uz partnere na projektu, Grad Beli Manastir i Centar za kulturu Grada Belog Manastira. Prvih 5 godina sve je financirano od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i iz vlastitih sredstava, dok je posljednje dvije godine financiranje preuzeo Grad Beli Manastir. Ove 2012. godine svoj interes za predstavljanjem pronašle su udruge: Baranjska udruga rekreativnih pustolova (BURP, Beli Manastir), Biciklistička udruga «Baranja bike» (Beli Manastir), Boćarski klub «Vid» (Beli Manastir), Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Beli Manastir, Društvo «Hrvatska Ĺľena» – Baranja Beli Manastir, Društvo osoba s invaliditetom «Baranjsko srce» Beli Manastir, Gimnastičko društvo Beli Manastir, HKUD Beli Manastir, Matica umirovljenika Hrvatske – Udruga Beli Manastir, Mirovna grupa Oaza Beli Manastir Projekt građanske demokratske inicijative - P.G.D.I. (Beli Manastir), Skok-klub - športska rekreacija i ples (Beli Manastir), RKUD «Romi Baranje», SKUD «Jovan Lazić» (Beli Manastir), Udruga Izbor (Šećerana), Udruga Prijatelji starih športova «Baranjske lege» (Beli Manastir), Udruga roditelja i djece Pčelice (Beli Manastir), Udruga Ĺľena «Izvor» Općine KneĹľevi Vinogradi, Udruga Ĺľena KneĹľevo (neformalna udruga), Udruga Ĺľena Općine Darda i UdruĹľenje za mir i ljudska prava «Baranja» (Bilje).

26.05.2012. Međunarodni KI Aikido seminar u Belom Manastiru

Kao priprema za osnivanje još jednog belomanastirskog kluba borilačkih vještina organiziran je međunarodni seminar «Korijeni» čija je svrha bila popularizirati vještinu KI Aikida i zainteresirati buduće članove. Dvadesetak sudionika iz Zagreba (4), Beograda (7), Osijeka (8), Novog Sada (4) i Belog Manastira (2) više je sati u nastavno sportskoj dvorani slušalo teoriju i izvodilo praktične vjeĹľbe pod vodstvom Sensei majstora Gorana Kurnika iz beogradskog KI Aikido kluba «Musaši». Ovu plemenitu vještinu već duĹľe vrijeme trenira Belomanastirac Danijel Bastajić u KI Aikido Osijek gdje ga trenira majstor Krešimir Horvat, od kojega je i krenula inicijativa za ovaj seminar. Kako u Aikidu postoji više različitih stilova od kojih su neki ostali na starim tradicionalnim pristupima i tehnikama još iz doba samuraja, koje su veoma grube i opasne, pogotovo za one koji nisu istrenirani i ne znaju padati bilo je vaĹľno usporediti ga sa mnogo modernijim KI Aikidom gdje je takvih mogućnosti poprilično manje. Pripreme za osnivanje belomanastirskog kluba već su počele i interes postoji pa se kasnije očekuju i prvi rezultati. Pored gostiju i domaćih majstora Aikida seminaru je prisustvovao i zamjenik belomanastirskog gradonačelnika Predrag Stojanović, a pomoć pri organiziranju ovog seminara dao je Grad Beli Manastir i Karate klub «Beli Manastir 98».

19.05.2012. Susret predstavnika šest bratskih gradova Mohača

Na višednevnoj manifestaciji povodom svečanosti blagdana sv. Ivana Nepomuka, gradskog zaštitnika Mohača, koju je sufinancirala EU, odrĹľana konferencija i susreti predstavnika bratskih gradova. Mohački gradonačelnik József Szekó je na konferenciji primio predstavnike: Beykoza iz Turske, Câmpia Turzii (iz Rumunjske), Siemianowice Śląskie (Poljska), Wattrelos (Francuska), Bensheim (Njemačka) i Belog Manastira iz Hrvatske. Osim protokolarnog dijela, bilo je riječi o potrebi više međusobne suradnje i razmjene ideja i iskustava zbratimljenih gradova s obzirom da su neki već u EU, drugi su pred pristupom, a treći na čekanju. Belomanastirski gradonačelnik Ivan Doboš ističe da sluĹľbeno bratimljenje ova dva grada traje 45 godina i počelo je 1967. godine, ali da su sporazumi o suradnji poznati još od 1930. godine. Posljednjih godina suradnja ova dva grada prilično je proširena kroz sportska i kulturna događanja, pa je već uobičajeno da naši KUD-ovi nastupaju u Mohaču kad god se tamo odrĹľava neka manifestacija. Vatrogasci Mohača također su domaćini i gosti prilikom susreta sa predstavnicima Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira, Vatrogasne zajednice «Baranja» i DVD-a Belog Manastira i Branjinog Vrha. Tu su još i međusobna ribolovna druĹľenja i natjecanja, te odnedavno i povezivanje biciklističkih udruga. Gradonačelnik Doboš podsjeća na dogovor u Mohaču prema kojem će se to obostrano korisno zajedništvo još više proširiti u različitim aktivnostima prekogranične suradnje jer mi od njih moĹľemo puno toga naučiti s obzirom da su prije nas pristupili EU, pa imaju iskustva kako sve to funkcionira a mi se moramo ubrzano prilagođavati jer nas to očekuje uskoro. Cijeloj priči o suradnji ovih gradova treba dodati i multietničnost Mohača u kojem se nalaze različite manjinske institucije naših zajednica, a prema popisu stanovništva 2001. u Mohaču je Ĺľivjelo 19.049 stanovnika (93% Mađara, 9,6% Nijemaca, 4,7% Hrvata, 2,4% Roma, 0,6% Srba te ostalih 5,9% . Manjinsku samoupravu imaju Hrvati, Romi, Nijemci i Srbi.

19.05.2012. Biciklistički maraton povezao tri drĹľave

Međunarodni maraton duĹľine više od 100 kilometara povezao je na svojoj trasi bicikliste Belog Manastira, Mohača i Sombora. Pod nazivom 3D – Trip organizirala ga je udruga BURP (Baranjska udruga rekreativnih pustolova), koja se osnovala radi stvaranja rekreativno sportskih sadrĹľaja za zdrav Ĺľivot. Maraton kroz dri drĹľave trajao je više od 10 sati i okupio 40 biciklista, a od toga ih je 20 bilo iz BURP-a. Prvoga dana su somborski biciklisti došli u Beli Manastir da bi poslije noćenja i doručka zajedno sa Belomanastircima krenuli ispred gradske uprave gdje su im gradonačelnik Ivan Doboš i dogradonačelnik Predrag Stojanović poĹľeljeli sretan put u ovom povezivanju triju drĹľava. Nakon zastajanja i organiziranog dočeka ovih maratonaca u Mađarskoj i Srbiji, BURP-ovci su se vratili u svoj grad oko 17 sati.

18.05.2012. Belomanastirski maturanti plesali quadrillu na trgu

Postao je već običaj da svoj svečani ispraćaj srednjoškolski maturanti na kraju školovanja završavaju organiziranim masovnim plesanjem francuskog dvorskog plesa – quadrille. Tako su se u tom istovremenom plesu među 3.000 maturanata s područja Osječko - baranjske Ĺľupanije i onih iz 55 gradova, iz osam europskih drĹľava, našlo i 186 maturanata iz 3 belomanastirske škole. Pripreme baranjskih maturanata za ovaj tradicionalni ples na Trgu slobode trajale su oko dva mjeseca. Pred početak ove atrakcije koja se odrĹľava već osmi put maturante je pozdravio i gradonačelnik Ivan Doboš uz riječi da su se sad našli na vaĹľnoj Ĺľivotnoj prekretnici i popeli stepenicu više, te da ubuduće trebaju odabrati put koji će biti najbolji za njih. Ovaj atraktivni ples privukao je veliki broj građana, roditelja i prijatelja, a poslije su učenici maturanti Prve i Druge srednje škole Beli Manastir, te Gimnazije Beli Manastir, nastavili sa slavljem po kafićima i na raznim drugim mjestima.

16.05.2012. OdrĹľan Sajam poslova Baranje 2012.

Područna sluĹľba Osijek i belomanastirska ispostava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa osječkom Udrugom za kreativni razvoj Slap organizirali su Sajam poslova Baranje 2012. Ovaj projekt koji bi trebao poboljšati kontakte između onih koji traĹľe posao i poslodavaca sufinancirala je Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska. Voditelj HZZ-ove područne sluĹľbe Osijek Anto Barukčić je na sajamskom otvaranju rekao da veliki broj nezaposlenih u Baranji pokazuje interes za zapošljavanjem ali da je broj radnih mjesta gdje bi se on mogao naći zbog krize prilično smanjen pa se treba više dodatno truditi. Sajam je otvorio zamjenik Ĺľupana Osječko-baranjske Ĺľupanije Ĺ˝eljko Kraljičak, a belomanastirski gradonačelnik Ivan Doboš je pohvalio desetak poslodavaca koji su imali svoje štandove i pokazali potrebe za novim zapošljavanjima. DoĹľupan je istaknuo tešku situaciju po kojoj u Baranji ima 7.500 zaposlenih, a istovremeno je bez posla nešto više od 6.000 onih koji su prijavljeni da traĹľe posao. Upravo zapošljavanje je sudbinsko pitanje za Baranju jer posao ovdje istovremeno znači i ostanak, što se posebno odnosi na mlade obitelji. Posljednji podaci o smanjenju nezaposlenosti, naglasio je doĹľupan Kraljičak, pokazuju da je 80 % zaposlenih u zadnjih mjesec dana našlo posao u javnim radovima ili odlaskom na jadransku obalu gdje će raditi kao čistačice, sobarice, konobari ili kuhari. Na Sajmu poslova Baranje 2012. osim zainteresiranih poslodavaca koji su na štandovima primali Ĺľivotopise i trebali nove zaposlene, na nekoliko mjesta HZZ-ovi zaposlenici su nudili različite informacije o mogućnostima prekvalifikacija, te rada i školovanja u inozemstvu. Posebno zanimljiv bio je računalni program «Moj izbor» sa kojim se moglo na licu mjesta testirati osobne sklonosti i interese prema određenim profesijama te na osnovu upisanih podataka dobiti popis zvanja za koja se procjenjuje da bi mogla biti ona Ĺľivotna. U sklopu ovoga sajma odrĹľana je i opširna jednosatna prezentacija voditelja Odsjeka mjera aktivne politike zapošljavanja osječkog HZZ-a Miroslava Vaneka na temu Poticanje i sufinanciranje zapošljavanja u 2012. godini putem HZZ-a, gdje je bilo riječi o 19 različitih poticajnih mjera za novo zapošljavanje, samozapošljavanje i zadrĹľavanje radnih mjesta.

14.05.2012 . Belomanastirski KUD-ovi, biciklisti i ribolovci na gostovanju u bratskom gradu Mohaču

Grad Beli Manastir prihvatio je inicijativu bratskog grada Mohača da masovnije učestvuje na svečanosti blagdana sv. Ivana Nepomuka, gradskog zaštitnika i susretu bratskih gradova. Do sada je tamo odlazilo protokolarno izaslanstvo ali ovoga puta suradnja će biti proširena jer su oni po jednom od prihvaćenih EU projekata za takve namjene pozvali sve predstavnike gradova sa kojima su se bratimili: Beykoz (Turska), Câmpia Turzii (Rumunjska), Siemianowice Śląskie (Poljska), Wattrelos (Francuska), Bensheim (Njemačka) i Beli Manastir iz Hrvatske. Izaslanstvo Mohača je radi detaljnijeg dogovora gostovanja doputovalo u Beli Manastir gdje su razgovarali sa gradonačelnikom Ivanom Dobošom i njegovim zamjenikom Predragom Stojanovićem pa je odlučeno kako će se ove godine Belomanastirci predstaviti u sportskim aktivnostima kroz biciklizam i ribolov, a u onim kulturnim nastupit će HKUD Beli Manastir. Naše predstavljanje u Mohaču počinje već u srijedu, 16. veljače u 15.30 sati sa izloĹľbom fotografija o starim zanatima u organizaciji Foto-kino kluba «Baranja-film». Ova manifestacija odrĹľava se od 16. do 20. svibnja uz izuzetno bogate sadrĹľaje i raznovrstan kulturno-umjetnički i sportski program. Ovo će biti ujedno prilika za susret svih delegacija bratskih gradova Mohača na kojem će moći razmjenjivati svoja iskustva i razvijati u budućnosti neke još i bolje odnose. Prema ovom dogovoru bratskih gradova Mohača i Belog Manastira očekuje se organizirani dolazak oko 100 Belomanastiraca a još više onih koji će samoinicijativno doputovati tamo u svega 30-ak kilometara udaljeni Mohač. Osim dogovora oko gostovanja, na ovom sastanku najavljena je i puno bolja suradnja Turističke zajednice Baranje sa TZ Mohača.

12.05.2012 Manifestacija «Različitost je bogatstvo» završila uz pjesmu, ples, grah, vino i kolače

Posljednjeg dana odrĹľavanja ovogodišnje višednevne manifestacije «Različitost je bogatstvo» koja se po prvi put organizirala u Belom Manastiru program je počeo već u jutarnjim satima. Većinske belomanastirske nacionalne manjine, mađarska, srpska, njemačka i romska napravile su na Trgu slobode sajamske štandove na kojima su izloĹľili svoje kulturno i etnografsko stvaralaštvo dopunjeno ponudom svojih nacionalnih kuhinja.

Po prvi put svoj štand imali su i pripadnici osječke njemačke zajednice Zemaljske udruge Podunavskih Švaba u Hrvatskoj. Dok su Srbi i Romi nudili kolače, domaći kruh i pecivo, Mađari su imali najteĹľi zadatak jer su u velikom kotlu od 450 litara pripremali grah sa kobasicama i slaninom što se kasnije dijelio građanima.

Istovremeno sa ovim događanjima, u Pučkom otvorenom učilištu Baranyai Júlia koje se nalazi u ulici Vladana Desnice 79, gdje već postoji muzej mađarske kulturne baštine, otvorena je etnografska izloĹľba Srba i Roma. Program se dalje nastavio smotrom folklora nacionalnih manjina a nastupili su: najmlađi folkoraši RKUD-a «Romi Baranje», MKUD «Pélmonostor», SKUD «Jovan Lazić», RKUD «Romi Baranje» sa koreografijom «Romske igre iz Baranje», Ĺ˝enski pjevački zbor MKU «Pélmonostor», MKUD «Pélmonostor" sa «Plesovima iz Sotmora», solistica Aleksandra Vukadinović i SKUD «Jovan Lazić» sa koreografijom «Vlaške igre». Pjesma i ples nastavljeni su i u popodnevnim satima kada su se svemu priključili svojim učešćem i građani koji su ovom prilikom počašćeni grahom za ručak

.

Večernji sati manifestacije «Radost je bogatstvo» kao završni dio programa ostavljeni su za vrlo dobru komediju «Na smetlištu» u izvođenju Dramskog ansambla KUD-a «Branko Radičević» iz Pačetina.

10.05.2012. Donacija Grada i Druge srednje škole Domu za stare i nemoćne «Baranjsko sunce»

Suradnjom Grada Belog Manastira i učenika Druge srednje škole Beli Manastir koji već treću godinu sudjeluju u Projektu građanin ostvarena je ideja o kupnji toaletnih invalidskih kolica namjenjenih korisnicima belomanastirskog Doma za starije i nemoćne osobe Baranjsko sunce. Primopredaji ove veoma korisne donacije nazočio je i gradonačelnik Ivan Doboš uz pohvale učenicima i njihovom zalaganju za ovakve akcije podsjetivši kako je Grad i prije pronalazio sredstva za ovakve svrhe a to će činiti i u budućnosti ovisno o mogućnostima gradskog proračuna. Učenici su radeći na ovome projektu između ostalih aktivnosti napisali i zamolbu upućenu Gradu za sredstva potrebna za kupnju ovih kolica, što je kasnije i odobreno. Od dobavljača koji uvozi ova univerzalna toaletna kolica u kojima se teĹľe pokretni domski korisnici mogu i tuširati, dobiven je dodatni veliki popust kada su doznali kako je sve ideja humanih belomanastirskih srednjoškolaca pa je konačni račun i donacija Grada 1.000 kuna. Mentorica učenika 3. i 4. razreda Jasminka Berend (smjer upravni referent) ističe kako su ove godine radili i na potprojektu Treća Ĺľivotna dob, te se sa njim predstavili i na Ĺ˝upanijskoj smotri, a sličnih aktivnosti imali su još, od zimskog čišćenja snijega starijima i druĹľenja s osobama treće Ĺľivotne, pa do učenica frizerskog smjera koje su volontirale kod korisnica ovog domskog smještaja. Na kraju su dvije učenice sa svojom mentoricom Berend u prostorijama škole predale ova kolica na upotrebu Ankici Gregoran, ravnateljici Doma za starije i nemoćne osobe Baranjsko sunce.

09.05.2012. U Batini, Belom Manastiru i Branjinom Vrhu obiljeĹľen Dan pobjede

Povodom Dana pobjede nad fašizmom poloĹľeni su vijenci različitih izaslanstava na nekoliko spomen obiljeĹľja u Baranji, od Branjinog Vrha, belomanastirskog partizanskog groblja i Trga slobode, pa do središnjeg mjesta obiljeĹľavanja u Batini. Tako su na prve dvije lokacije vijence poloĹľili: Savez antifašističkih boraca i antifašista, predstavnici Grada Belog Manastira, SDP-a Beli Manastir i Društvo baranjsko-ruskog prijateljstva. Ova izaslanstva pridruĹľila su se polaganju vijenaca i kod spomen obiljeĹľja poginulim vojnicima Crvene Armije na belomanastirskog Trgu slobode gdje je to učinjeno masovnije uz učešće ruskog vojnog izaslanstva sa diplomatskim predstavnicima ruskog veleposlanstva. Centralno mjesto obiljeĹľavanja Dana pobjede nad fašizmom je polaganje vijenaca na Spomenik pobjede u Memorijalnom kompleksu «Batinske bitke» od strane izaslanstava Republike Hrvatske, veleposlanika Ruske federacije Roberta Markarjana, Ukrajine Oleksandra Levchenka, generalnog konzula Republike Srbije Ĺ˝ivorada Simića, otpravnika poslova Kazahstana Yedila Khozeulya i veleposlanika Republike AzerbejdĹľan Kamila Khasiyeva.

Pred postrojenim počasnim vodom Hrvatske vojske u ime predsjednika drĹľave vijenac je poloĹľio general-bojnik Mate Ostović, dok je izaslanstvo Hrvatskog sabora bilo na čelu sa Domagojem Hajdukovićem. Vijence su poloĹľili i izaslanstva Ministarstva obrane RH, OruĹľanih snaga RH, Saveza antifašističkih boraca RH, te Ĺľupan osječko-baranjski Vladimir Šišljagić i članovi obitelji sudionika Batinske bitke. Ovo svečano okupljanje i podsjećanje na Batinsku bitku kao jednu od najvećih završnih pri kraju Drugog svjetskog rata koja se odvijala u studenome 1944. godine, i u kojoj su zajednički sudjelovali pripadnici Crvene armije i partizanskih jedinica omogućila je oslobađanje Baranje od njemačke okupacije. U tih nekoliko dana krvavih borbi kod Batine poginulo je i kasnije sahranjeno 1297 vojnika Crvene armije, dok se jedan veći broj vodi među nestalima jer su stradali u Dunavu, te je poginulo i oko 500 pripadnika partizanskih jedinica. Kao spomen poginulima i u čast svima koji su sudjelovali u ovim teškim borbama 1947. godine izgrađen je Spomenik pobjede akademskog kipara Antuna Augustinčića visok 27 metara, dok je 1976.godine izgrađen i Memorijalni kompleks «Batinska bitka», a od 1983. u Spomen-domu postavljena je stalna izloĹľba o ovom velikom povijesnom događaju.

09.05.2012. «Različitost je bogatstvo» i koncert dječjeg zbora iz Budimpešte

Koncertom Dječjeg pjevačkog zbora gimnazije «Csokonai Vitéz Mihály» iz Budimpešte što ga vodi Karolj Pasti u trajanju od preko 80 minuta nastavljen je program manifestacije «Različitost je bogatstvo». Ovaj dječji zbor sa malim orkestrom počeo je sa radom 2005. godine i danas ima 60 članova a do sada su gostovali u mnogim drĹľavama regije i na natjecanjima dobivali nagrade za kvalitetu izvođenja najčešće pjevajući na mađarskom jeziku, i to uglavnom djela od Kodalja, Bartoka, Farkaša i Balassija. Belomanastirsko gostovanje samo je dio njihove turneje jer poslije imaju koncert u Zmajevcu i Korođu.

08.05.2012. «Različitost je bogatstvo» nastavljeno sa Festivalom «Vitezovo proljeće»

Drugoga dana odrĹľavanja manifestacije «Različitost je bogatstvo» u kino dvorani belomanastirskog Centra za kulturu odrĹľan je Festival «Vitezovo proljeće» što ga je vodio poznati izvođač dječjih pjesama Minja Subota kojega se sa televizije i pozornica sjećaju i mnoge starije generacije a koji je popularan i među današnjom djecom. U programu što je trajao više od sata predstavilo se devet dječjih pisaca i pjesnika: glumica Rada Đuričin, ovogodišnji dobitnik nagrade «Neven» Slobodan Stanišić, osnivač dječjih novina «Vitez» Nedeljko Popadić, poznati zabavaljač Predrag Vuković - Peđolino, Miodrag Jakšić, Aleksandar Čotrić, kantautor Aleksandar Filipović – Alfi, dramska umjetnica Mirjana Marković i najmlađi učesnik Boško Ĺ˝ivanović.

07.05.2012. Manifestacija «Različitost je bogatstvo» otvorena uz izloĹľbu, promociju knjige «Ostavština predaka…» i knjiĹľevno-glazbenu večer

Inicijativom Gradske uprave Belog Manastira pokrenuto je odrĹľavanje višednevne manifestacije na kojoj će se u različitim programima i aktivnostima na nekoliko gradskih lokacija predstavljati nacionalne manjine. Na otvaranju je u belomanastirskom Centru za kulturu gradonačelnik Ivan Doboš podsjetio na multikulturalnost Baranje kao prostora gdje su različiti narodi oduvijek prolazili, dolazili ili ostajali, pa je poslije njih ostajao neki trag ili utjecaj.

Na ovoj prvoj manifestaciji koja treba prerasti u tradiciju, predstavit će se četiri manjine: srpska, mađarska, njemačka i romska, ali iduće i idućih godina očekuje se da i ostale nacionalne manjine koje ovdje Ĺľive pokaĹľu svoju tradiciju, kulturu, običaje i gastronomiju.
Zamjenik gradonačelnika Predrag Stojanović je istaknuo da ova nacionalna raznolikost manjina uz većinski hrvatski narod čine posebnost Belog Manastira i Baranje u kulturnom Ĺľivotu njenih stanovnika.

Predsjednica Vijeća mađarske nacionalne manjine u Belom Manastiru Izabella Agh je podsjetila da su sve manjine ovdje oduvijek bile i Ĺľivotno isprepletene različitim vezama, prijateljskim, poslovnim ili bračnim, pa im je i svakodnevica, i problemi isti, ali upravo to pokazuje koliko ta različitost čini bogatstvo suĹľivota, jer nitko ne moĹľe reći da Ĺľivi sam u Baranji.

Sa svoje strane i u ime mađarske manjine podrĹľava ovu manifestaciju uz Ĺľelju da treba sve učiniti kako bi se ona nastavila. Dok je veći dio predstavljanja u programu manifestacije bio posvećen nacionalnim manjinama sa većim broja članova, srpskoj i mađarskoj, izvršna direktorica Njemačke zajednice – Zemaljske udruge Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, mr. sc. Renata Trischler je podsjetila kako su do Drugog svjetskog rata Nijemci bili najbrojnija manjinska narodna zajednica na ovom području čineći 30 % stanovništva. Danas ih je neusporedivo manje, pa im je zato izuzetno vaĹľno pokazati što su njihovi preci ostavili ovdje traga i što je njihova ostavština. Iduće godine najavljuje veće predstavljanje svoje manjine bez obzira na brojnost njihova članstva, a ovu ideju sa manifestacijom i okupljanjem, te predstavljanjem nacionalnih manjina pohvaljuje i smatra veoma značajnom u suĹľivotu na ovom prostoru. Nakon otvaranja izloĹľbe Saveza mađarskih udruga i sveučilišta u Pečuhu pod nazivom Tradicionalno graditeljstvo Slavonije i Baranje u holu kino-dvorane predstavljena je i prigodna knjiga knjige dr. Tamaša Kondora «Ostavština predaka…..» - Stopama narodne arhitekture, Baranja i Slavonija, koja se ovom prilikom mogla kupiti po promotivnoj cijeni od svega 20 kuna.

Drugi dio programa prvoga dana manifestacije «Različitost je bogatstvo» nastavljen je u Velikoj vijećnici zgrade P+8 sa knjiĹľevnom večeri na kojoj su se predstavili osječanka Ivana Šojat-Kuči (autorica nedavno nagrađenog romana «Understadt»), belomanastirski pisac i pjesnik Rajko KneĹľević, te biljski pjesnik, enigmata i kantautor Miroslav Ilić koji se ovdje predstavio sa gitarom.


04.05.2012. «Različitost je bogatstvo» manifestacija nacionalnih manjina u Belom Manastiru

Od 7. do 12. svibnja odrĹľavat će se manifestacija nacionalnih manjina koje imaju u Belom Manastiru manjinsko vijeće ili predstavnike, pa će se tako u svojim aktivnostima predstavljanja uključiti srpska, mađarska, romska i njemačka nacionalna manjina. U multietničkom Belom Manastiru Ĺľivi 20 od 22 registrirane manjine u Republici Hrvatskoj a u postotku prema popisu iz 2001. to je 41 % stanovništva u jedinom baranjskom gradu, uključujući i prigradska naselja. Različitost na ovoj manjinskoj manifestaciji bit će popraćena sa dosta raznolikih sadrĹľaja u programu, od izloĹľbi, promocija, knjiĹľevnih večeri, koncerata i kazališnih predstava do smotre folklora koje će izvoditi domaći izvođači, te gosti iz Slavonije, Mađarske i Srbije. Završno i najveće događanje bit će u subotu kada će se nacionalne manjine predstaviti svojim kulturnim i etnografskog stvaralaštvom uz ponudu nacionalnih kuhinja, poslije čega će se sve nastaviti smotrom folklora belomanastirskih nacionalnih manjina što će sigurno privući veliki broj posjetitelja. Gradonačelnik Ivan Doboš je na tiskovnoj konferenciji predstavljanja manifestacije manjina «Različitost je bogatstvo» u Belom Manastiru dodao i najnovije podatke koji dokazuju da su prvi pisani tragovi nastanka sadašnjeg grada a nekadašnjeg naselja još iz 1212. godine, dakle 15 godina prije dosadašnjih sluĹľbenih podataka. Tada se naselje zvalo Monasterium B. Michaelis de Peel, a na dnu plakata sa programom nalaze se svi do sada poznati nazivi za Beli Manastir.

04.05.2012. Sajam «Ĺ˝elim biti majstor»

Hrvatska obrtnička komora Osječko-baranjske Ĺľupanije i UdruĹľenje obrtnika Baranje su i ove godine na belomanastirskom Trgu slobode organizirali promociju upisa za obrtnička zanimanja na manifestaciji «Ĺ˝elim biti majstor». Sa svojim radovima, znanjima i vještinama predstavili su se učenici Prve i Druge srednje škole Beli Manastir izlaĹľući svoje učeničke radove koje su izrađivali tijekom svog stručnog školovanja. Sajam je otvorio gradonačelnik Ivan Doboš podsjećajući na nedavne dolaske ministra poduzetništva i obrta Gordana Marasa koji je najavio velike poticaje od 376 milijuna kuna upravo za obrte i male poduzetnike uz subvencionirane kamate investicijskih kredita.

Predsjednik UdruĹľenja obrtnika Baranje Dario Lozančić istaknuo je brojku od sadašnjih 449 obrta, te da se započelo sa pripremama za svečanost velikog jubileja povodom 160 godina organiziranog obrta na ovom području. Ističući vaĹľnost malog poduzetništva kroz obrte, predsjednik Obrtničke komore Osječko-baranjske Ĺľupanije Dragutin Grabrović podsjetio je da oni stipendiraju učenike deficitarnih zanimanja u cijelom trogodišnjem školovanju i to za zanimanja: zidare, tesare, bravare, stolare i alatničare. Sajam je privukao veći broj građana a učenici ovih strukovnih škola dijelili su letke sa detaljnijim informacijama o svojim školama i upisnim programima kako bi privukli mlade da završetkom ovih škola mogu odmah imati zanimanje a nakon polaganja majstorskog ispita i biti potpuno samostalni u svojim poduzetničkim idejama.

28.04.2012.Orijentacijski klub «Sova» iz Šećerane - jedini u istočnoj Hrvatskoj

Nedavno trčanje 90-ak natjecatelja različitih dobnih skupina od djece, mladih i starijih po belomanastirskim ulicama bilo je Otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje u orijentacijskom trčanju što ga je organizirao prošle godine osnovani Orijentacijski klub «Sova» iz Šećerane. Od 13 klubova sa oko 250 članova u Hrvatskom orijentacijskom savezu (HOS) ovaj šećeranski je jedini u istočnoj Hrvatskoj, od Bjelovara pa naovamo. Prošle godine «Sova» je imala prvaka na srednjim stazama što je veliki uspjeh za novi klub u sportu koji nije medijski popularan jer se ne moĹľe pokazivati već svoju atraktivnost nastoje isticati u gradskim trkama. Prema riječima klupskog predsjednika Nikole Pajčina, u skandinavskim zemljama ovo je masovni sport koji se po različitim lokacijama snima skrivenim kamerama uz izravne televizijske prijenose a na najvećim maratonskim natjecanjima koji mogu trajati i po 5 dana natječe se 20-30.000 ljudi. Ovaj sport je kombinacija vještine trčanja, brzine snalaĹľenja i sposobnosti čitanja zemljopisne karte uz pomoć kompasa, te uočavanje detalja u prirodi a osim što je poticajan za boravak u prirodi, zdrav Ĺľivot i upoznavanje domovine, ne treba zanemariti ni njegove gospodarske efekte. Pajčin podsjeća da ova natjecanja traju i po 2-3 dana, te da natjecatelji moraju negdje spavati i hraniti se, što se moĹľe i mora turistički iskoristiti a jedini problem u Baranji je nedovoljno smještajnih kapaciteta za goste ovakvog tipa koji većinom Ĺľele uĹľivati u seoskom turizmu. Ova natjecanja u orijentacijskom trčanju će se i u budućnosti odrĹľavati na našem području a završetkom trke u Belom Manastiru najboljima su uručene nagrade, dok ih je gradonačelnik Ivan Doboš darovao i monografijama grada.

28.04.2012. Otvoren međunarodni 3. Karate kup grada Belog Manastira

Hrvatski karate savez i KK «Beli Manastir 98» organizirali su 28. travnja 3. Karate kup grada Belog Manastira. Ovo natjecanje što se odrĹľava pod pokroviteljstvom Grada otvorio je gradonačelnik Ivan Doboš a prema prijavljenima za dolazak na ovaj turnir koji je postao tradicionalan očekuje se više od 220 natjecatelja iz 22 kluba. Osim iz Hrvatske pozivi su poslani i klubovima iz inozemstva, te se očekuje i njihov dolazak . Ovo cjelodnevno natjecanje počelo u 10 sati, a završetak se očekuje oko 18 sati.

28.04.2012. Dani tehničke kulture u Belom Manastiru

Svake godine već po sedmi put Zajednica tehničke kulture grada Belog Manastira organizira smotru stvaralaštva i različitih aktivnosti što ih provode članovi baranjskih udruga učlanjenih u ovu Zajednicu. Tako su ovogodišnji Dani tehničke kulture počeli 27. travnja u mikroklupskoj fotogaleriji Foto-kino kluba «Baranja film» sa izloĹľbom fotografija polaznika tečaja «osnove digitalne fotografije» koji se odrĹľavao u oĹľujku. Poslije su u dvorani Mikro-kina prikazivani nagrađeni filmovi 48. Revije dječjeg filma. Najmasovnije predstavljanje tehničkog stvaralaštva otvorio je gradonačelnik Ivan Doboš na Trgu slobode gdje su se na štandovima predstavile osnovne škole iz gotovo svih baranjskih općina i Luga, a bilo je predstavljanja i drugih gostiju iz Slavonije. Posebno zanimljiva bila je izloĹľba dječje fotografije i sudionika natječaja «Bogatstvo prirode» na kojoj su oni najbolji autori i nagrađeni. Atraktivno na Trgu slobode bilo je natjecanje u spretnosti voĹľnje biciklom, a rekreativna zmajada zbog raznobojnih letećih zmajeva bila je vidljiva i iz veće daljine.

27.04.2012. O poduzetništvu i obrtništvu sa ministrom Marasom

Na javnoj tribini što ju je organizirao GO SDP-a Beli Manastir u velikoj vijećnici zgrade P+8 osim informiranja o općoj ekonomskoj situaciji u drĹľavi, te pravcima gospodarskog oporavka i investicijama, ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras predstavio je «Poduzetnički impuls» - najnoviji program poticanja poduzetnika i obrtnika. Podsjetio je i na aktivnosti prvih 120 dana rada Vlade u kojima je veći dio planiranja usmjeren na zaustavljanje pada višegodišnjeg deficita, te da bi već ostvarenje pozitivne nule bio dobar rezultat ali zacrtani plan za 2012. je rast od 0,8 %. Ministar je pohvalio Osječko-baranjsku Ĺľupaniju kao jednu od rijetkih u Hrvatskoj koja ima izvozni suficit, te predstavlja i velikog proizvođača hrane. Istaknuo je da su velika očekivanja od sadašnje vlasti, ali dosadašnja potrošnja bez pokrića i ekonomske nelogičnosti moraju se zaustaviti bez obzira koliko to bude bolno za sve, pa bi ovo mogla jako teška godina. Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras koji je već dvaput posjetio Beli Manastir u kratkom vremenu, najavio je da će se povećati mikrokreditiranje za poduzetnike početnike i poduzetništvo Ĺľena uz manja osiguranja i brzu realizaciju od 14 dana nakon podnošenja zahtjeva. Novca u drĹľavnom proračunu za poticaje malih i srednjih poduzetnika ima za sve one projekte koji imaju ekonomsku opravdanost, a obećano je i da će svi poticaji poduzetnicima/obrtnicima biti isplaćeni u iduća dva mjeseca. Samo kvalitetne investicije dovest će do zaustavljanja pada gospodarskog rasta – rekao je ministar Maras, te podsjetio i na jačanje financijske discipline u gospodarstvu uz prijedlog novog zakonskog rješenja prema kojem će članovi uprava, izvršni direktori, te vlasnici povezanih tvrtki postati porezni jamci koji će privatnom imovinom solidarno odgovarati za sve porezne obveze tvrtki. Sa ovim bi se konačno ukinula neodgovornost onih koji su neku tvrtku odveli u gubitke, stečaj i uništenje a zauzvrat dobili visoke otpremnine i tvrdili da o financijskom stanju poslovanja nisu ništa znali.

Na ovoj javnoj tribini za baranjske poduzetnike i obrtnike nazočio je saborski zastupnik i predsjednik Ĺ˝O SDP-a Osječko-baranjske Ĺľupanije Domagoj Hajduković, gradonačelnik Belog Manastira Ivan Doboš, te njegovi zamjenici Predrag Stojanović i Nikola RedĹľep uz predsjednicu GO SDP-a Ĺ˝eljku Zagvozdu.

27.04.2012. Predstavnici osječkog Obiteljskog centra posjetili Beli Manastir

Obiteljski centar Osječko-baranjske Ĺľupanije sa sjedištem u Osijeku postoji oko godinu dana i do sada je dio svojih aktivnosti provodio i za područje Baranje. Posjetom ravnateljice Marine Bem-Kovačević univ. spec. oec. i mr. sc. Nives Savanović dipl. soc. radnice odrĹľan je radni sastanak sa gradonačelnikom Ivanom Dobošom, te njegovim zamjenikom Predragom Stojanovićem i više predstavnika belomanastirskih institucija koje su posebno zainteresirane za poboljšanje ove suradnje. Nakon upoznavanja sa osnovama rada i funkcioniranja ovakvih centara u koje se diskretno dolazi i nije potrebna uputnica, već samo najava, nudi se besplatno savjetodavno, preventivno i tretmansko djelovanje u razrješavanju različitih problema u braku, roditeljstvu, obiteljskim i partnerskim odnosima. Do sada su u Osijeku provodili različite tematske radionice o problemima suvremene obitelji, te škole za roditelje, djece i depresije, nenasilnog rješavanja sukoba i slično. Pored stalno zaposlenih stručnjaka, psihologa, socijalne radnice i pravnika, po potrebi uzimaju i vanjske suradnike različitih specijalnosti.

O iskustvima sa svojih radnih mjesta gdje bi Obiteljski centar kao javna ustanova socijalne skrbi kroz koju drĹľava skrbi o psihosocijalnim potrebama građana kroz pruĹľanje usluga savjetovanja i pomaganja obitelji govorili su i: predsjednik Općinskog suda Robert Gojević, predsjednica Prekršajnog suda Renata Kuna, policijska sluĹľbenica PP Beli Manastir Nada Ristić, ravnatelj Gimnazije Veljko Frank, ravnatelj Osnovne škole «Dr. Franjo Tuđman» Damir Mendler, pedagog i profesor Prve srednje škole Beli Manastir Ivica Jurić, te pedagoginja Marija Šimunek iz Druge srednje škole Beli Manastir. Tako se u školama ističe kao jedan od problema nezainteresiranost roditelja za dolaske radi informacija o učenicima pa ih od 20 u školu dolazi tek 5, dok ostalih 15 tvrdi da za to nema vremena ili nema nikakav odgovor. ZapaĹľen je i porast broja maloljetnih počinitelja krivičnih dijela od kojih većina uopće ne Ĺľeli shvatiti da put kojim su krenuli nije dobar, pa im se sudski dosje nakon ponovljenih slučajeva samo povećava. O obiteljskom nasilju i sličnim prekršajima koji se za područje Baranje prijavljuju u PP Beli Manastir izneseni su podaci o porastu broja prijava pa je tako u 2008. godini bilo prekršajno prijavljeno 119 osoba, u 2009. statistika je zabiljeĹľila 133 slučaja, dok je u 2011. bilo 185 prekršajnih prijava. Završavajući sastanak, gradonačelnik Doboš je istaknuo da veliki ekonomski problemi i nezaposlenost u cijeloj regiji dovode do nesigurnosti obiteljske egzistencije što povećava porast nasilja u brakovima ali i među maloljetnicima. U ovakvim vremenima posla za Obiteljski centar Osječko-baranjske Ĺľupanije ima dosta pa je dogovarano o načinima kako bi se ta suradnja mogla značajno poboljšati na dobrobit stanovnika Belog Manastira i cijele Baranje.

21.04.2012. U Belom Manastiru odrĹľani 4. Dani vina i turizma Osječko-baranjske Ĺľupanije

Na tradicionalnom sajmu u Belom Manastiru koji se odrĹľava već četvrti put, a u sklopu Dana vina i turizma Osječko-baranjske Ĺľupanije predstavljena su vina baranjskog vinogorja uz degustacije te drugi autohtoni proizvodi i usluge značajne za turističku ponudu ovoga područja, od defilea svatovskih kočija Konjogojske udruge «Baranja» iz Branjinog Vrha do izloĹľbe fotografija «Baranjska baština» u organizaciji FKK «Baranja-film» i Centra za kulturu. Sajam na Trgu slobode organizirali su TZ «Baranja» i Grad Beli Manastir a otvorio ga je Osječko-baranjski Ĺľupan Vladimir Šišljagić sa suradnicima. Ĺ˝upan je istaknuo da imamo vrhunski turistički proizvod, odlična vina i gastroponudu uz očuvanu prirodu te da sve to moramo bolje prodati kroz bolji marketing pa je kao dobar primjer spomenuo svima u svijetu medijski poznati PP Kopački rit. Ĺ˝upanija ima četiri vinogorja u kojima se proizvode vrhunska vina o kojima se već nadaleko priča, a Ĺľupan Šišljagić je istaknuo veliki ponos što su uspjeli ishoditi 1,25 milijuna eura za daljnji razvitak vinskih cesta, te izgradnju četiri vinska muzeja od kojih će jedan biti smješten u Baranji.

DoĹľupan Ĺ˝eljko Kraljičak je vaĹľnost ponude baranjskog turizma dopunio sa gospodarskog gledišta jer to znači ostanak, zapošljavanje, i egzistenciju lokalnog stanovništva u proizvodnji ekoloških i autohtonih proizvoda i ponuda različitih usluga. Sve moramo još ubrzati – istaknuo je Kraljičak, jer izgradnjom prometnog koridora 5c svi će nam turisti biti «puno bliĹľe» jer će za svega nekoliko sati moći doputovati u Slavoniju i Baranju. Podsjetio je i da Ĺ˝upanija ulaĹľe značajna sredstva i u izgradnju putničke luke u Batini a kada bude gotova očekuje se novih 50.000 turista godišnje što će dolaziti sa kruzerima. Prosječna potrošnja takvih putnika je 200 kuna dnevno što bi trebalo donositi oko 10 milijuna kuna godišnje koje će se onda koristiti za investicije u daljnji razvoj turizma. Gradonačelnik Ivan Doboš podsjetio je na novije izgrađenu belomanstirsku vinsku cestu i snaĹľan razvoj vinarstva i voćarstva posljednjih godina te da u daljnjem razvoju moramo više raditi da turisti povećaju broj noćenja i da ostanu više dana u Baranji. Da bi se to ostvarilo treba povećati i broj smještajnih kapaciteta a veliku nadu ulaĹľe da poslije vinskih najdestinacija Baranje, Suze i Zmajevca, i vinari Belog Manastira dostignu njihove uspjehe.

20.04.2012. Akcija «Zelena čistka» i u Belom Manastiru

Svjetska ekološka akcija World Cleanup 2012. i globalni pokret Let's do it! koja se provodila u Hrvatskoj 21. travnja odrĹľala se veoma uspješno dan ranije i u Belom Manastiru. Članovi iz 12 udruga i škola, osnovne i srednjih, te zaposleni u javni radovima okupili su oko 250 volontera koji su radili na uklanjanju divljih deponija u gradskoj okolici ali i na nekoliko drugih lokacija gdje je trebalo čistiti okoliš. Udruge u kojima imaju pozitivna razmišljanja o ekologiji a koje su se odazvale sa svojim članovima na Zelenu čistku u Belom Manastiru su: P.G.D.I., Mirovna grupa Oaza, Društvo osoba s invaliditetom «Baranjsko srce», DVD Beli Manastir, Gradsko kazalište Beli Manastir, Udruga romskog prijateljstva «Luna», Baranjamedija, Baranjska udruga rekreativnih pustolova (BURP), Vijeće srpske nacionalne manjine i Udruga roditelja i djece «Pčelice». Gradonačelnik i njegov zamjenik, Ivan Doboš i Predrag Stojanović kao organizatori i koordinatori cijele akcije više puta obilazili su lokacije gdje se čistilo, od ulice Julija Benešića, dr. Franje Tuđmana i Imre Nagya (iznad nadvoĹľnjaka) do stadiona i divljih deponija u romskom naselju i uz vodozaštićenu zonu.

Za čišćenje divljih deponija posebno veliku pomoć sa svojim strojevima i mehanizacijom dale su tvrtke: Baranjska čistoća, Baranjski vodovod, Cesting i Slonja. Kako bi se nakon ovog velikog čišćenja spriječilo ponovno stvaranje divljih deponija planira se u budućnosti češće kontrola komunalnih redara na lokacijama gdje se provodila belomanastirska Zelena čistka.

Građani se podsjećaju na postojanje gradskog odlagališta gdje mogu besplatno dovesti svoj otpad jednom mjesečno svakog radnog dana od 7 do 15 sati i subotom od 8 do 12 sati.19.04.2012. EcoCortec i Beli Manastir domaćini konzorcija Marine Clean

Međunarodni ekološki konzorcij Marine Clean sastoji se od 8 partnerskih tvrtki iz Hrvatske, Slovenije i Litve, a osnovan je radi očuvanja vodotokova, jezera i mora, te sprječavanje njihovog onečišćenja, smanjivanje štetnih utjecaja na okoliš i promicanje odrĹľivih i inovativnih tehnologija. Hrvatski predstavnici u konzorciju su zagrebački Fakultet strojarstva i brodogradnje, te belomanastirska tvornica biorazgradive plastike EcoCortec čiji je vlasnik Boris Mikšić organizirao dvodnevni skup za dvadesetak članova Marine Clean. Goste je primio gradonačelnik Ivana Doboša, poslije čega su posjetili PP Kopački rit. Ovaj značajan projekt partnerskog udruĹľivanja nastao je sa svrhom očuvanja prirode i sufinanciran je od strane Programa za ekološke inovacije što ga kroz sedam različitih radnih paketa provodi Europska agencija za kompetitivnost i inovacije (EACI). Mikšić je istaknuo da danas male drĹľave u svom razvoju teško mogu imati visoke tehnologije ali da im je mnogo isplativije ulagati u one inovativne i ekološke. Kao sastavni dio ovog konzorcija je EcoCortec kojem je pripalo zaduĹľenje za proizvodnju biorazgradive ambalaĹľe a koji već duĹľe vrijeme predstavlja regionalnog lidera u ovoj djelatnosti. Skupu se obratio i gradonačelnik Doboš koji je goste upoznao sa razvojnim potencijalima i mogućnostima povoljnih ulaganja u gradske poslovne zone. Osim dviju tvrtki iz Slovenije, nositelji projekta su i piranski Institut za biologiju mora te još dva instituta iz Litve koji se bave biologijom mora u hladnim klimama.

19.04.2012. Zainteresiranost proizvođača solarnih elektrana za Beli Manastir

Predstavnici njemačke tvrtke ib Vogt GmbH iz Berlina zainteresirani su za ulaganja u Hrvatskoj pa je jedna od lokacija za koju su pokazali interes i Beli Manastir sa posebnim povoljnostima ponuđenim u poslovnoj zoni. Belomanastirski gradonačelnik Ivan Doboš primio je Olafa Salzwedela, direktora solarnih elektrana i Heika Ramischa, razvojnog menadĹľera ove tvrtke. Grad Beli Manastir ponudio je zemljište veličine 5 do 7 hektara uz DrĹľavnu cestu D7 na lokaciji nasuprot Vašarištu a potencijalni investitori s obzirom na veličinu parcele gradili bi solarnu elektranu 4 puta po 1 MW. Više o svemu moĹľe se pročitati u rubrici Gospodarstvo.

18.04.2012. Završne aktivnosti izrade Razvojne strategije LAG Baranja

Predstavnici baranjskih općina i Grada Belog Manastira na sastanku Lokalne akcijske grupe (LAG) Baranja su dogovarali planove lokalne strategije razvoja i operativnog plana razvoja cijele Baranje. Nakon analize dosadašnjih aktivnosti istaknuta je posebna uloga LAG-ova gdje je među ostalim i usavršavanje sa odrĹľavanjem radionica lokalnom stanovništvu o pripremi pojedinačnih poslovnih planova, prijedloga prijava za natječaje i slično, te izdavanje pisama preporuke IPARD agenciji o projektima koji bi se mogli financirati, a koji su u okviru lokalne razvojne strategije. Predavanje je odrĹľala Sonja Vuković, predstavnica Hrvatske mreĹľe za ruralni razvoj i predsjednica osječke Udruge za kreativni razvoj Slap. Programi za ruralni razvoj zemalja koje su u procesu pristupanju EU su obvezatni programi i uvjet su za korištenje sredstava iz fondova predpristupne pomoći te je radi toga vaĹľno kroz Leader pristup uključiti što više građana, javnosti, civilne vlasti, gospodarstvenika i ostalih. Leader program kao vodeći program ruralnog razvitka baziran je na prepoznavanje lokalnih posebnosti i provodi se u EU od 1991. godine a njegova posebnost je u tome što se za razliku od nametanja ideja razvoja seoskih i ruralnih sredina «odozgo», ohrabruje stanovništvo na nove mogućnosti razvoja i ohrabrivanje na samozapošljavanje i organiziranje malih tvrki i povećanje zainteresiranosti za cjeloĹľivotno učenje. Sonja Vuković je istaknula kako su na ovom sastanku predstavnika LAG Baranja dogovorili da se na području svake općine i grada Belog Manastira organiziraju javni skupovi gdje će se građani moći izjasniti i davati svoje prijedloge koje smatraju prioritetima u odnosu na razvojnu strategiju LAG Baranja. Planirano je i odrĹľavanje stručnih tematskih skupova na teme iz poljoprivrede, infrastrukture, civilnog društva, turizma.....Zaključak sastanka je da bi se uz aktivan doprinos svih uključenih u izradu Razvojne strategije LAG Baranja ona mogla završiti do početka rujna. Istovremeno uz ove aktivnosti treba raditi i na natječajima koji će pratiti njenu izradu.

17.04.2012. Akcija «Zelena čistka» i u Belom Manastiru

Po prvi put u Hrvatskoj se organizira masovna akcija Zelena čistka koja će okupiti najveći broj volontera do sada u zajedničkoj akciji čišćenja okoliša a posebno će se raditi na uklanjanju divljih odlagališta otpada. Ova akcija dio je svjetske World Cleanup 2012. i globalnog pokreta Let's do it! u koju su se do sada uključile 82 zemlje, a među njima i Hrvatska. Beli Manastir dio je toga pa su pozvane udruge da se priključe, a na sastanak u Gradsku vijećnicu odazvalo ih se 10-ak. Svoje učešće najavile su i belomanastirske škole, osnovna i srednje. Gradonačelnik i njegov zamjenik, Ivan Doboš i Predrag Stojanović su kao organizatori i koordinatori cijele akcije istaknuli da se iz svake udruge očekuje po 2-3 volontera koji će raditi na nekoliko lokacija u ulicama: Imre Nagya, Julija Benešića i dr. Franje Tuđmana. Na 3 veća divlja odlagališta od kojih su 2 u romskom naselju i jedno u blizini vodozaštićene zone u kojoj je uglavnom građevinski otpad sa strojevima i mehanizacijom pomoći će i lokalna poduzeća. Volonteri će biti raspoređeni u skupine ovisno o veličini divljeg odlagališta a sama akcija Zelena čistka odrĹľat će se 20. travnja (petak) sa početkom u 9 sati. Inače, potpuno je nejasno zašto građani stvaraju divlje deponije kada u Belom Manastiru postoji Gradsko odlagalište na koje se otpad moĹľe odvesti jednom mjesečno i to besplatno bez ikakve naknade svakog radnog dana od 7 do 15 sati i subotom od 8 do 12 sati.

12.04.2012. Projekt «Zajedno više moĹľemo» u prevenciji zloporabe droga i ostalih ovisnosti

OdrĹľavanjem Sajma mogućnosti za oko 150 učenika 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola iz Belog Manastira i Šećerane u sportskoj dvorani belomanastirske OŠ «Dr. Franjo Tuđman» pokazane su mnoge mogućnosti mladima za korisno iskorištavanje njihovog slobodnog vremena. To je drugi dio nacionalnog MUP-ovog preventivnog projekta «Zajedno više moĹľemo» kojemu je osnovna svrha prevencija zloporabe opojnih droga i svih ostalih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja.

Na području Belog Manastira provodi ga PU osječko-baranjska u suradnji sa PP Beli Manastir, Vijećem za prevenciju i Gradom Belim Manastirom. O vaĹľnosti ovog projekta sa 5 podprojekata kroz koje se djeca educiraju o opasnostima modernog društva govorio je policijski sluĹľbenik Odsjeka prevencije PU osječko-baranjske Ĺ˝eljko Vranković ističući da je ova dobna skupina najranjivija te najavio i nastavak aktivnosti od kojih je prva usmjerena na učenike petih razreda.

Načelnik Policijske postaje Beli Manastir Predrag Prekodravac govorio je o aktivnosima svakodnevnog rada na ovu temu, te pokretanju nekoliko inicijativa iz njegove postaje među kojima je značajan prijedlog o izmjeni Komunalnog reda. Na belomanstirskom «Sajmu mogućnosti» gradonačelnik i dogradonačelnik, Ivan Doboš i Predrag Stojanović su predstavili ciljeve projekta uz naglašavanje Ĺľelje da treba sve učiniti da mlade izdvojimo iz poroka današnjice kao što su alkohol, droga i ovisničko sjedenje uz računalo. Moramo mladima prezentirati druge načine razonode – istaknuo je gradonačelnik Ivan Doboš, naglašavajući da je Grad bez razmišljanja ušao u ovaj projekt i da se i iz tih razloga izdvajaju prilično značajna financijska sredstva za rad udruga koje provode različite aktivnosti. Istaknuo je i da će uskoro podnijeti prijedlog Gradskom vijeću na usvajanje da se kao i u drugim gradovima, kao što je i Osijeku, uvede zabrana konzumiranja alkohola na javnim površinama.


Na ovom prvom «Sajmu mogućnosti» predstavila se 21 udruga i klub sa područja grada Belog Manastira i općine Čeminac: Društvo «Naša djeca», Streljačka udruga «Mars», BURP (Baranjska udruga rekreativnih pustolova), Gradsko društvo Crvenog kriĹľa Beli Manastir, Boćarski klub «Vid», Šahovski klub «Beli Manastir», Dječja kreativna zadruga «Oazica», SRD «Smuđ», HKUD Beli Manastir, SKUD «Jovan Lazić», SMU – Kulturno umjetničko društvo za njegovanje običaja Mađara, DVD Beli Manastir, Karate klub «Beli Manastir 98», Gimnastičko društvo Beli Manastir, Udruga «Skok» (sportska rekreacija i ples), učenici OGŠ Beli Manastir - tamburaški sastav Baranjski bećari. Posebno je bio zapaĹľen veliki izloĹľbeni štand Zajednice tehničke kulture grada Belog Manastira koja je okupila: Astronomsko društvo «Giordano Bruno», CTK Čeminac, Društvo inĹľenjera i tehničara «Baranja», Društvo pedagoga tehničke kulture Belog Manastira, Foto-kino klub «Baranja film», Informatički klub «Pitagora» i Udrugu inovatora Baranje. PridruĹľujući se ovim aktivnostima svoj će doprinos dati i osječka udruga UPS i lokalna BURS koje će zajedno oslikavati zidane ograde nogometnog stadiona u Svačićevoj ulici i pročelju zgrade na belomanastirskom Trgu slobode 6.


05.04.2012.

Tiskovna konferencija u Veterinarskoj stanici Beli Manastir

Poslije internetske objave 3 videa u trajanju svakoga od po 30-ak sekundi što ih je snimila volonterka osječkog azila o stanju pasa u skloništu za pse Veterinarske stanice Beli Manastir koje su prenijeli mnogi mediji odrĹľana je i tiskovna konferencija kako bi s čulo i drugo mišljenje. Pored direktora Veterinarske stanice Vinka Benića dr. vet. med. tiskovnoj konferenciji su prisustvovali i belomanastirski gradonačelnik Ivan Doboš, te direktor osječkog Vetama Dejan Todorović, voditeljica skloništa Aleksandra Gašić i pročelnik Ĺ˝upanijskog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Romano Kristić. Direktor Benić je opovrgnuo objavljeno te da izvanredna inspekcijska kontrola nije utvrdila nikakve nepravilnosti, već da je sve što se tiče skrbi o psima po zakonskim i drugim pravilnicima. Da je to tako iznio je činjenice po kojima je kapacitet belomanastirskog skloništa za pse 50, a trenutno je smješten 31. Uz to imaju i 3 kaveza za karantenu gdje se psi promatraju a u kojima provode prvih 10-ak dana. Centralno grijanje na plin provedeno je kroz čitavu zgradu pa i do skloništa za pse. Od početka godine već su udomili 47 pasa i to najviše sa osječkog područja a svi oni kao napušteni ili izgubljeni prolaze kroz redovnu proceduru od samog hvatanja psa do veterinarsko-zdravstvene njege, hranjenja, šetanja u dvorištu, čišćenja, udomljavanja, te mikročipiranja i cjepljenja. Na sve ovo što je medijski stvorilo lošu sliku o čuvanju pasa u belomanastirskom skloništu reagirao je i gradonačelnik Ivan Doboš kako je zbog svega primio 20-ak mailova iz zemlje i inozemstva, te da se sada poziva na humaniji odnos prema psima a nimalo ne spominju i kritikuju vlasnici koji ih izbacuju iz svojih domova u vrijeme cijepljenja ili odlazaka na godišnje odmore. Direktor Benić je podsjetio građane na postupak kada uoče pse lutalice te da o svemu trebaju najprije obavjestiti komunalnog redara a tek potom Veterinarsku stanicu Beli Manastir.


Ovo je ujedno bila prilika za poziv svim građanima da posjete sklonište svakodnevno od 9 do 13 sati i barem jednom psu pruĹľe dom a slike nekih od četveronoĹľnih ljubimaca koji čekaju svoje nove udomitelje mogu vidjeti i na webu Veterinarske stanice Beli Manastir.

04.04.2012.

Ministar Maras u Belom Manastiru

Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras sa suradnicima posjetio je Beli Manastir kako bi se upoznao sa planiranim gradskim projektima te mogućnostima suradnje za njihovo ostvarenje. Drugi razlog ovog dolaska je upoznavanje sa mogućnostima, opremljenosti i kapacitetima tri belomanastirske poduzetničke zone kako bi se napravio jedan veliki katalog svih poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj a koji bi se nakon izrade nudio stranim investitorima. Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras je najavio da će se unatoč krizi i ekonomski teškim vremenima za drĹľavu a i za građane pronaći financije za one projekte koji imaju smisao i logiku gospodarskog razvoja. Više i detaljnije o posjeti ministra Marasa u Belom Manastiru pročitajte u rubrici Gospodarstvo.

26.03.2012.

Posjeta saborskog zastupnika Veljka Kajtazija Saborski zastupnik nacionalnih manjina Veljko Kajtazi sa svojim suradnicima posjetio je Beli Manastir kako bi se detaljnije upoznao sa problemima Roma koji ovdje Ĺľive. Sastanku su osim gradonačelnika Ivana Doboša i njegovog zamjenika Predraga Stojanovića prisustvovali i predstavnici Zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalnu skrb, OŠ «Dr. Franjo Tuđman», Policijske postaje Beli Manastir, te nekoliko romskih udruga. Kao najveći problemi istaknuti su nedovoljno obrazovanje i velika nezaposlenost Roma pa radi toga većina Ĺľivi od socijalne pomoći i ne nalazi načina da se izvuče iz siromaštva. Po popisu stanovništva većina Roma se ne izjašnjavaju kao Romi a to svakako treba promjeniti - posebno je naglasio zastupnik Veljko Kajtazi. Voditeljica ispostave belomanastirskog HZZ-a Nada Šinko podsjetila je kako se svake godine u suradnji Grada Belog Manastira i tri romske udruge organiziraju javni radovi preko kojih se zaposli značajan broj Roma.

Kako bi se Romima povećali izgledi u traĹľenju posla na trĹľištu rada onima bez osnovne škole organizira se završavanje a radi se dosta i na osposobljavanju za određena zanimanja ali nema previše zainteresiranih. Vlado Grujić, v.d. predstojnika belomanastirske podruĹľnice Centra za socijalnu skrb naglasio je činjenicu na tešku ekonomski situaciju i nezaposlenost u Baranji gdje nešto manje od 6.000 građana dobiva neke od stalnih oblika novčane pomoći, te svakog mjeseca još oko 100 građana dobije jednokratnu novčanu pomoć. Većina od ovih korisnika raznih vrsta socijalne pomoći su Romi, ili se taj postotak kreće između 40 i 50 posto, tvrdi Grujić, ali sluĹľbenih podataka o tome nema jer sustav socijalne skrbi ne poznaje vjeru i nacionalnost. Pedagoginja OŠ «Dr. Franjo Tuđman» Adriana Trajc Horvat govorila je o školskim iskustvima obrazovanja romske djece te da bi roditelji morali biti više zainteresirani da im djeca završe školu jer se radi o njihovoj budućnosti.


Gradonačelnik Ivan Doboš predloĹľio je nekoliko projekata saborskom zastupniku Kajtaziju sa kojima bi se poboljšao poloĹľaj Roma ali bi za njihovo ostvarenje trebalo pronaći financijska sredstva kojih Grad nema pa bi bilo potrebno lobirati kod resornih ministarstava. Poslije sastanka gosti i domaćini zajednički su posjetili romsko naselje kako bi u razgovoru sa stanovnicima saznali koji su im najveći problemi. Obilazak Belog Manastira saborskog zastupnika Veljka Kajtazija sa suradnicima završio je u OŠ «Dr. Franjo Tuđman» gdje se sa ravnateljem Damirom Mendlerom razgovaralo o učeničkoj prehrani i mogućnostima da je mali Romi dobivaju besplatno.


24.03.2012.

Inicijativom svjetskih Lions klubova o ovogodišnjoj sadnji najmanje milijun stabala pridruĹľio se i Lions klub Beli Manastir te su u zajedničkoj akciji svoga članstva i članova gradske uprave s gradonačelnikom Ivanom Dobošem posadili 30 stabala u budućem parku koji se nalazi u novoj Ulici Antuna Mihanovića. Prema riječima predsjednika belomanastirskih Lionsa Dubravka Krušarovskog u Belom Manastiru će se sve nastaviti u jesen sadnjom novih 30 stabala, te u proljeće iduće godine još toliko. Ova veoma korisna akcija ozelenjavanja i uređivanja provodi se suradnjom sa Gradom Belim Manastirom i sponzorom Hrvatskim šumama UŠP Osijek, Šumarija Valpovo.

17.03.2012.

ObiljeĹľavanje 67 godina od Bolmanske bitke kao jedne od najvećih antifašističkih ratnih operacija Drugog svjetskog rata na ovim prostorima organizirala je Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Osječko-baranjske Ĺľupanije. Centralna svečanost odrĹľavala se kod «Kosturnice sa spomenikom palim borcima Bolmanske bitke» između Petlovca i Bolmana gdje su vijence poloĹľili: dr. Zlatko Maksimović predsjednik Skupštine Osječko-baranjske Ĺľupanije, Ivan Doboš gradonačelnik Belog Manastira i Predrag Stojanović zamjenik gradonačelnika, Ĺ˝ivorad Simić generalni konzul Republike Srbije, Nikola Opačić predsjednik Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista OBĹ˝, delegacija općine Petlovac, te udruge antifašističkih boraca i antifašista Osijeka, PoĹľege, Belog Manastira, Slavonskog Broda, Trpinje, Slatine, te SABARH i SUBNOR-i AP Vojvodine, Subotice, Sombora, Apatina, Starog Bečeja i Sremske Mitrovice – Laćarak. O veličini bitke svjedoči činjenica da se odvijala na području od Bilja pa sve do Torjanaca pa su vijenci poloĹľeni još i na spomen obiljeĹľjima u Petlovcu, Baranjskom Petrovom Selu i središtu Bolmana gdje je kasnije u mjesnom domu kulture odrĹľan i završni dio svečanosti.

08.03.2012.

Nastavljajući započetu inicijativu od studenoga prošle godine oko odrĹľavanju «INA sportskih igara mladih» koje se odrĹľavaju na području cijele Hrvatske pri posjeti Osječko-baranjskoj Ĺľupaniji izvršni direktor Tihomir Gudić i direktor natjecanja Tomislav Gudojević sastali su se sa gradonačelnikom Ivanom Dobošom i njegovim zamjenikom Predragom Stojanovićem.

Tom prilikom je dogovoreno da se natjecanja od 10 sportova namijenjenih osnovcima i srednjoškolcima iz Baranje (mali nogomet, ulična košarka, rukomet, odbojka, tenis, stolni tenis, odbojka na pijesku, badminton, šah i graničar) odrĹľi u Belom Manastiru. Kako bi se pripreme organizirale na vrijeme odrĹľan je sastanak na kojem su se u nastavno sportskoj dvorani okupili: gradonačelnik Belog Manastira Ivan Doboš, njegovi zamjenici Nikola RedĹľep i Predrag Stojanović, tajnik Zajednice športskih udruga grada Belog Manastira Ivan Horvat, ravnatelj OŠ «Dr. Franjo Tuđman» Damir Mendler, ravnateljica Druge srednje škole Beli Manastir BlaĹľenka Kalčić, ravnatelj OŠ «Šećerana» Drago Mavrin, te predsjednica Udruge P.G.D.I. Mirela Alagić i Miloš Vojtek kao predstavnik Savjeta mladih grada Belog Manastira. Planirano je da prve promotivne aktivnosti oko ovoga natjecanja idejno začetog kao borba protiv ovisnosti i drugih poroka kojima su izloĹľeni mladi počnu već u travnju jer bi se sva natjecanja na Ĺľupanijskom nivou odrĹľavala po završetku školske godine i trajala bi dva do tri tjedna. Grad Beli Manastir biti će domaćin dva Ĺľupanijska natjecanja a ostala će se odrĹľati u Osijeku. Sportske igre mladih su potpuno besplatne za sve natjecatelje a prošle godine u našoj Ĺľupaniji ih je sudjelovalo 1.905. Završno natjecanje odrĹľat će se u Splitu a iz Osječko-baranjske Ĺľupanije planirano je da tamo otputuje 260 najboljih natjecatelja u pojedinačnim i grupnim sportovima

09.01.2012.

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira obavještava javnost da se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira (3) i Urbanističkog plana uređenja „Šećeransko jezero“.

Objava javne rasprave o prijedlozima navedenih prostorno planskih dokumenata bit će objavljena u „SluĹľbenom glasniku Grada Belog Manastira“ i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka javne rasprave.

.

 

       

 


Uvodna riječ gradonačelnika

Poštovani!

Dobro došli na web stranicu Grada Belog Manastira.
Beli Manastir je grad sa desetak tisuća stanovnika, jedini u Baranji koja je dio Osječko-baranjske Ĺľupanije na krajnjem sjeveroistoku Hrvatske.
Cijela Baranja je 1997. vraćena mirnom reintegracijom u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Od tada do danas, bez nacionalnih napetosti, s vrlo niskim postotkom kriminaliteta grad postaje atraktivan za plasman kapitala domaćih i stranih ulagača te ugodno mjesto za Ĺľivot.
Posljednjih nekoliko godina grad Beli Manastir brzom dinamikom izgradnje komunalne infrastrukture, ustrojem poslovnih zona i različitim pogodnostima za buduće investitore ponovno postaje gospodarsko središte cijele Baranje. Postupno smanjenje nezaposlenosti, blizina granice sa Republikom Mađarskom kao članicom EU, te skori prolazak prometnog koridora 5C neposredno uz poslovnu zonu našeg grada garantira daljnji dinamični razvoj samog grada i brz razvitak cijele Baranje.
Za takav napredak grada najzasluĹľniji su ljudi koji trenutno Ĺľive iu njemu i budući investitori koji svoju poslovnu budućnost namjeravanju vezati za ovo područje.
Sve Vas koji ste posjetili našu web stranicu pozivam Vas da redovito pratite zbivanja u našem gradu te da svojim primjedbama i idejama pomognete kako bismo omogućili kvalitetan razvitak grada Belog Manastira što je bitan preduvjet za sretan Ĺľivot nas i naše djece.

Gradonačelnik Grada
Ivan Doboš

 

 

 

ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - ZABRANA SKLAPANJA UGOVORA


Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) GRAD BELI MANASTIR kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

 • GALACTICA NET d.o.o. TURISTIČKA AGENCIJA Beli Manastir

 • UO „M ugostiteljstvo“ Beli Manastir


 

POPIS POSLOVNIH SUBJEKATA S KOJIMA GRAD BELI MANASTIR NE SMIJE STUPATI U POSLOVNI ODNOS SUKLADNO ZAKONU O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 17. stavka 4. i članka 20. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (ĘşNarodne novineĘş, broj: 26/11, 12/12 i 48/13-pročišćeni tekst), Grad Beli Manastir objavljuje popis poslovnih subjekata s kojima ne smije stupati u poslovni odnos (niti isti poslovni subjekt smije biti član zajednice ponuditelja ili podisporučitelj u tom poslovnom odnosu) kako slijedi:

 • GALACTICA NET d.o.o. TURISTIČKA AGENCIJA Beli Manastir

 • UO „M ugostiteljstvo“ Beli Manastir

POPIS UGOVORA I DODATAKA UGOVORA O POSLOVIMA SKLOPLJENIM S FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA

2013

 design by dsv 2006