Dana 15. lipnja 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Gradsko vijeće imenovalo je Mandatnu komisiju, te prihvatilo Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, nakon kojeg su članovi Gradskog vijeća prisegnuli.

Također, Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na konstituirajućoj sjednici imenovalo je Odbor za izbor i imenovanje.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira konstituirano je izborom predsjednika Gradskog vijeća Igora Pavelića.

Za potpredsjednike Gradskog vijeća Grada Belog Manastira izabrani su Mia Šipek i Zoran Lovrenčić.

Nakon iscrpljenja dnevnog reda konstituirajuće sjednice, a obzirom da je Gradskom vijeću upućeno 14 prijedloga akata koje je bilo potrebno što hitnije usvojiti, temeljem članka 12. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, usvojena je dopuna dnevnog
reda konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, te su imenovana stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i to: Odbor za Statut i Poslovnik, Odbor za društvene djelatnosti, Odbor za financije i Proračun, Odbor za pitanja i zaštitu nacionalnih zajednica i manjina, Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu čovjekova okoliša i stambeno-komunalne poslove, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Komisija za preimenovanje ulica Grada Belog Manastira i Odbor za gospodarstvo.

Pored navedenog, Gradsko vijeće Grada Belog Manastira usvojilo je Odluku o donošenju 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira, te dalo suglasnosti na odabir najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova na izgradnji parkirališta
u Ulici Alojzija Stepinca, kao i za raspolaganje financijskim sredstvima Centra za kulturu Grada Belog Manastira za dva projekta i to: projekt "Rekonstrukcija grijanja" i projekt "Sanacija krovišta".

Na kraju, Gradsko vijeće donijelo je i Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Belog Manastira za 2021. godinu.

Navedeni akti doneseni na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 7/21, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content